Sứ Giả Tình Thương

Hồi Ký của AH Bùi Đức Hợp - Tập 2


Lời nói đầu

PC4.1: Thông báo
PC4.2: Thư ngỏ gởi Uỷ Ban CNVB
PC4.3: Một lần về thăm Sài Gòn
PC7.1: Thầy còn nhớ tôi không
PC9.1 Thư của chị Minh Hậu
PC9.2: Viết cho người thấy kính yêu
PC9.3: Kỳ ngộ
PC 10.1: Bài phỏng vấn của DĐGD
PC 10.2: Một tiếng nói khác về đồng bào ...
PC 11.1: Đâu là bến bờ hạnh phúc
PC 11.2: Khoảng trống, đong đầy
PC 11.3 Cực mà vui
PC 11.4: Ông Trời trong tín ngưỡng dân tộc
PC 11.5: Một vài nét son của Hồi Giáo
PC 11.6: Bản dịch "Baha'i Faith"
PC 12.1: Đi Paris để tìm thấy mình
PC 12.2: San Jose có gì lạ khong anh
PC 12.3: Cô Tô đổi mới
PC. 12.4: Mộc Hoá đổi đời
PC 12.5 Pittsburgh, thành phố có nhiều tên gọi
PC 12.6 Thăm Úc cho biết sự tình
PC 12. 7: Gò Đầm, một làng dễ thương của Úc
PC 12.8: Montreal trong mắt tôi
Phụ bản I: Một vài cảm nghĩ của họ hàng và thân hữu về Hồi ký "Hai Lần Trỗi Dậy"
Phụ bản II: Nhà văn Bùi Ngọc viết về "Hai Lần Trỗi Dậy"
Phụ bản III: Nhà văn Trần Ngọc Vân nói về "Hai Lần Trỗi Dậy"