Một vấn đề “NAN GIẢI” cho Ban Phụ Trách LTAHCC


Trong buổi họp một số AH trong Ban PT LTAHCC ngày 26/12/04 tại Nam Cali nhân dịp AH Nguyễn Đức Chí từ Washington DC qua thăm, tôi có được anh em mời tham dự. Tôi rất vui mừng thấy các anh em đã hoàn tất bài vở cho LT mùa Xuân 2005 và cố gắng gửi đến AH khắp nơi vào dịp trước Tết Ất Dậu (9/2/05).

Anh Nguyễn Đức Chí có nêu lên vấn đề có nên hay không nên gửi LT cho một số 83 AH đã mất liên lạc với LT trong thời gian 3, 4 năm vừa qua. LT gửi đi mà không biết quý AH nói trên có nhận được hay không. Lý do không hồi âm có thể là:

- Không nhận được LT vì đã thay đổi địa chỉ,
- Có nhận được LT, nhưng bận công việc làm ăn, không quan tâm, không đọc.
- Và một lý do rất thường tình là mắc phải “bệnh lười” nên không liên lạc với LT,   trường hợp sau này có thể 50-60%. Quý AH chiếm đa số này có lẽ vẫn thiết tha và mong đợi LT để đọc để biết tin tức sinh hoạt của AH. Nhìn qua danh sách 83 AH mất liên lạc, anh em biết được nhiều AH vẫn sinh hoạt trong những buổi họp mặt địa phương; như vậy bệnh lười đúng là lý do không liên lạc với LT.

AH Chí có trao cho tôi danh sách nói trên và nhờ tôi tiếp xúc với quý AH ấy qua thư từ hay điện đàm, nhưng tôi thiết nghĩ cách dễ dàng cho tôi nhất là viết thư này và đề nghị với Ban Phụ Trách LTAHCC đăng lên LT số 84 để gởi đến quý AH mất liên lạc và xin quý AH ấy liên lạc lại với LT, bằng cách viết vài giòng xác nhận lại địa chỉ, đóng góp bài vở, tin tức và ủng hộ LT để giử cho LT được sống lâu dài, lúc sắp bước qua năm thứ 30.

Ước mong thư này đem lại ít nhiều kết quả, hy vọng giải quyết được phần nào vấn đề nan giải của Ban Phụ Trách LT là “có nên hay không nên tiếp tục gởi LT đến quý AH đã mất liên lạc nhiều năm nay”.

Xin thành thật cám ơn quý Ái Hữu.

Kính thư
Lê Khắc Thí