MỪNG XUÂN CANH DẦN

Thấm thoắt Xuân nay tám tám rồi,
Heo già Quý Hợi vẫn rong chơi.
Vẫn ngày hai buổi vui cuộc sống,
Liên lạc bạn hiền khắp năm châu.
Thăm chừng sức khỏe lớp cao niên,
Chia xẻ niềm vui lúc tuổi già.
Nhắc nhở Lá Thư cùng bạn trẻ,
Mối dây liên lạc được bền lâu.
Cuối tuần gặp gỡ đàn con cháu,
Họp mặt gia đình cũng mấy mươi.
Mong sao Xuân tới vẫn còn Xuân,
Tuổi thọ Trời ban xin cám ơn.

Xuân 2010
Lê Khắc Thí