Tuyển tập những bài viết của AH nguyên Nguyên

(Giới thiệu tác giả: AH Nguyên Nguyên làm việc cho Quốc Gia Thuỷ Cục (1974-1975), di tản sang Úc, dạy Đại Học về môn Soil Mechanics. Hiện chuyển nghề sang làm Luật Sư).Thử xem qua một số từ vựng Quảng Trị

Xin góp ý với Lòng Quyết Tâm


Truyền thuyết Âu Cơ và dư âm Bách Việt trong tiếng Việt (1)

Thử đọc lại truyền thuyết Hùng Vương (18): Phần 9: Hùng Vương và người Việt Nam

Thử đọc lại truyền thuyết Hùng Vương (18): Phần 8: Hai chữ Việt Nam

Thử đọc lại truyền thuyết Hùng Vương (18): Phần 7: Nhận diện Miao tộc

Thử đọc lại truyền thuyết Hùng Vương (18): Phần 6: Người Miao, nhóm Việt tộc nấp sau người Hakka

Thử đọc lại truyền thuyết Hùng Vương (18): Phần 5: Dấu vết Mẫu-Hệ trong xã-hội Việt

Thử đọc lại truyền thuyết Hùng Vương (18): Phần 4: Biên giới xứ Việt cổ

Thử đọc lại truyền thuyết Hùng Vương (18): Phần 3: Người Việt thuở ban đầu

Thử đọc lại truyền thuyết Hùng Vương (18): Phần 2: Xem lại tiền đề Hoa Việt và Việt Hoa

Thử đọc lại truyền thuyết Hùng Vương (18): Phần 1: Ảnh hưởng của chủng Thái

Thử đọc lại truyền thuyết Hùng Vương (17): Phần 3: Thử nhận diện người Việt cổ (tt)

Thử đọc lại truyền thuyết Hùng Vương (17): Phần 2: Thử nhận diện người Việt cổ

Thử đọc lại truyền thuyết Hùng Vương (17): Phần 1: Bà Âu ông Lạc và người Hakka


Thử đọc lại truyền thuyết Hùng Vương (16): Hiên Viên, Xuy Vưu và Thần Nông

Thử đọc lại truyền thuyết Hùng Vương (15): Tháng giêng, tháng chạp, 12 con giáp

Thử đọc lại truyền thuyết Hùng Vương (14): Hán Việt vào lúc xưa khi bên Tàu

Thử đọc lại truyền thuyết Hùng Vương (13): Nôm na từ thưở Tây Thi

Thử đọc lại truyền thuyết Hùng Vương (12): Lạc Việt từ xứ Mân

Thử đọc lại truyền thuyết Hùng Vương (11): Tản mạn về Tiền đề

Thử đọc lại truyền thuyết Hùng Vương (10): Tây Thi, gái nước Viêt

Thử đọc lại truyền thuyết Hùng Vương (9): Tiếng Việt và tiếng Hẹ (Hakka)

Thử đọc lại truyền thuyết Hùng Vương (8): Thịt Cầy, dân Triều Tiên và người Hẹ (Hakka)

Thử đọc lại truyền thuyết Hùng Vương (7): Hakka (Hẹ) và tộc Lạc Viêt

Thử đọc lại truyền thuyết Hùng Vương (6): Lạc Việt và Việt Nam

Thử đọc lại truyền thuyết Hùng Vương (5): Mô hình nước Văn Lang

Thử đọc lại truyền thuyết Hùng Vương (4): Nước Văn Lang

Thử đọc lại truyền thuyết Hùng Vương (3): Nước Xích Quỷ

Thử đọc lại truyền thuyết Hùng Vương (2): Nước Sở: Cái Nôi của dân Việt

Thử đọc lại truyền thuyết Hùng Vương (1) - Quốc tổ mang hai giòng máu

18 Đời vua Hùng Vương: Một khái niệm về sự liên tục

Thử tìm hiểu sử Việt cổ: Bố Cái Đại Vương và chữ Nôm

Tản mạn về bệnh thời đại Emailitis

Thử tìm hiểu số đếm 1-10 trong văn minh Đông Sơn

Khủng bố và xung đột giữa các nền văn minh

Từ chữ Nôm đến quốc ngữ (7): Ẩm Thực Nam Nữ (Eat Drink Man Woman)

Từ chữ Nôm đến quốc ngữ (6): Khứ Niên Kim Nhật Thử Môn Trung

Từ chữ Nôm đến quốc ngữ (5): Wiệt Nam, Tây Thi và mì Phúc Kiến

Từ chữ Nôm đến quốc ngữ (4): Châu Nhuận Phát đi Trân Chu Cảng

Từ chữ Nôm đến quốc ngữ (3): Andy Lau và Tháng 7 mưa Ngâu

Từ chữ Nôm đến quốc ngữ (2): Dzương Quí Phi và Cơm Gà Hải Nam

Từ chữ Nôm đến quốc ngữ (1): Tài tử phim kung-fu Vương Vũ

Khuôn Trăng Đầy Đặn Nét Người Nở Nang

Viết về cà phê

Nói chuyện về hôn

Tìm thú vui trong tuổi lão

Vài câu chuyện về Tiếng Việt - (gồm 4 bài viết)

Giới thiệu sách Tiếng Việt Tuyệt Vời của Đỗ Quang Vinh

Da trắng vỗ bì bạch

Tản mạn về ngôn ngữ di cư sang quốc gia khác, thời điểm khác

Thử viết về sông

Thử đọc lại Kim Dung - trọn bộ 5 bài viết