Giới thiệu: Do yêu cầu của một số ái hữu và được sự đồng ý của tác giả, chúng tôi xin đăng lại bài viết "Cực mà vui" của AH Bùi đức Hợp đăng trên LTAHCC số 81. Xin mời quý AH thưởng lãm.Xem tiếp