Đánh máy chữ Việt trực tiếp trên mạng

Muốn đánh máy chữ Việt , ta phải có bộ gõ (driver). Tuy nhiên, cũng có thể đánh trực tiếp trên mạng theo trang web dưới đây. Sau đó bạn có thể sao chép (copy) vào email hay MS Word để viết bài .  Chúng tôi chỉ mới thử nghiệm khi đọc internet bằng Internet Explorer, với các trình duyệt (browsers) khác chúng tôi chưa có điều kiện để thử nghiệm, nhưng hy vọng cũng không có nhiều khó khăn, trở ngại. Chúc bạn thành công. Mời bạn vào trang nhà dưới đây:

http://www.vn.net/0webapps.vietuni.php


 

Cách gõ chữ Việt với VietUni

 • Các chữ cái đặc biệt của tiếng Việt được gõ qua bàn phím bằng cách gõ chữ cái latin tương ứng rồi gõ liền đó một phím thứ hai (xem bảng dưới).

 •  
 • Các từ có dấu thanh của tiếng Việt được gõ qua bàn phím bằng cách gõ từ không dấu và liền đó gõ 1 phím nhất định khác (xem bảng dưới).
Dấu và nguyên âm Cách gõ Telex Cách gõ VNI Cách gõ VIQR
â aa a6 a^
ê ee e6 e^
ô oo o6 o^
ă aw a8 a(
ơ ow o7 o+
ư uw u7 u+
đ dd d9 dd
sắc s 1 '
huyền f 2 `
nặng j 5 .
hỏi r 3 ?
ngã x 4 ~
xoá dấu z 0 -
Ví dụ: 
Tiếng việt
Vis duj: 
Tieengs Vieetj
Vi1 du5: 
Tie6ng1 Vie6t5
Vi' du.: 
Tie^'ng Vie^.t
Lưu ý:
 • Dấu của một từ có thể được gõ vào ngay sau nguyên âm mang dấu, nhưng để tránh điền dấu sai nên đánh sau từ, dấu sẽ được tự động đánh vào vị trí phù hợp.

 •  
 • Trong trường hợp gõ nhầm dấu, có thể sửa lại bằng cách chuyển con trỏ tới cuối từ đó và gõ luôn vào phím dấu đúng mà không cần phải xoá cả từ đi gõ lại.

 •  
 • Để gõ vào những chữ cái hoặc chữ số đã được dùng làm phím đánh dấu thì gõ phím đó liền 2 lần, ví dụ: aw tạo ă, nhưng aww tạo aw, hoặc aaa tạo aa...

 •  
 • Để viết nhanh nên dùng cách gõ Telex, vì các phím dấu được chọn 1 cách khoa học, phù hợp với sự phân bố các dấu và các tổ hợp thường gặp.

 •