Đón tiếp AH Bữu Hiệp
thăm Nam Cali ngày 6/1/2007

 
AH Phạm văn an, Hoàng đình Khôi, Lê khắc Thí, Bữu Hiệp

 
AH Hoàng đình Khôi, Lê khắc Thí, Bữu Hiệp


AH Lê khắc Thí, Bữu Hiệp, Nguyễn văn Tiễn và (?) ...


AH  Bữu Hiệp, Nguyễn văn Tiễn ...


AH Lê khắc Thí, Bữu Hiệp


Trước nhà hàng Thiên Ân


AH Ái Văn, Tôn thất Toại, Nguyễn ngọc Ẩn, Bữu Hiệp và (?) ...


Quây quần tụ họp vui vẻ


Ah Bữu Hiệp, Nguyễn văn Tiễn, Nguyễn văn An