Hình Ảnh Họp Mặt AHCC Houston
(12/2005)

 
Rất nhiều ái hữu hiện diện trong buổi họp bạn
Hàng đầu từ trái sang phải: các chị Chu, Hội, Khoát, Huyến, Xuân, anh Đáng

 
Hát hò mệt nghỉ


Anh Huyến hội trưởng, tặng quà giáng sinh cho anh chị Vũ Quý Hảo