Thêm hình ảnh AH Bữu Hiệp và Caltrans
trong ngày hưu trí 17/11/2006
Ông Giám Đốc Caltrans tiếp AH Bữu Hiệp

Trao bằng khen cho AH Bữu Hiệp


Ông Phó Giám Đốc Caltrans chụp hình thân mật cùng AH Bữu Hiệp


Cùng nâng ly chúc mừng Ah Bữu Hiệp về an hưởng tuổi già