Hình ảnh ái hữu công chánh Toronto
họp mặt nhân dịp  lễ thành hôn
cháu Đoàn minh Luận, trưởng nam AH Đoàn chí Trung
(9/2005)


 
AH Lâm văn Năm, Lê văn Châu, Lâm thảo, Nguyễn văn Đề, Hà Nguyên Bình, một thân hữu, Bữu Cơ, Hoàng như Giao
Ngồi: các chị: Năm, Châu, Thảo, Đề, Bình , Cơ.


AH: Châu (đứng), AH Đề, Giao, Năm


Đứng: AH Bình, chị Bình, chị Châu
Ngồi: AH Lâm Thảo, Bữu Cơ và chị Cơ


AH Bình, chị Bình, chị Châu, anh Châu


Quý Chị Nguyễn văn Đề, 1 thân hữu, Chị Hà Nguyên Bình, Chị Lê văn Châu