Hình ảnh đón tiếp AH Huỳnh thanh Quân từ Úc Châu
thăm viếng San Jose
ngày 26/8/2005
 

Hàng đứng: Nguyễn đình Duật, Trần hữu Tất, Trần đình Thọ, Lê ngọc Diệp, Khưu tòng Giang, Lê mộng Hùng, Huỳnh thanh Quân, Mai đức Phượng, Nguyễn như Bá
Hàng ngồi: các chị: Thọ, Giang, Quân, Hùng


Bá, Duật Tất, Diệp, chị Hùng, anh Hùng, chị Quân, Thọ, chị Thọ, Phượng, chị Giang, Giang, Quân