Hình ảnh đón tiếp
AH Nguyễn hữu Tuân(nguyên GĐ Saigon Thuỷ Cục)
thăm viếng vùng Vịnh

ngày 10/9/2005 

Từ trái sang phải: Chị Suý, chị Tuân, Nguyễn hữu Tuân, Nguyễn đức Suý, Nguyễn đình Duật, Khưu tòng Giang,
 Hồ đăng Lễ, Lê mộng Hùng, Trần bá Quyên, Trần bất Nhựng, Tô đăng Quế, Nguyễn văn Hai, chị Quế.


Duật, Giang, Lễ, Hùng


Quế, chị Quế, Duật, Nhựng, Tuân, chị Tuân, Quyên, chị Suý, Suý, Hai, Lễ