Những hình ảnh cuối cùng
của AH Hà công Hoè và Hồ tấn Đức
(do AH Minhha gởi )


Cưộc đời trôi nổi phù vân
Trong nơi hư ảo có phần thiên thu
(Nguyên Sa)

AH Hà công Hoè trong chuyến du lịch Nga tháng 9/2005 AH Hồ tấn Đức trong một cuộc họp bạn