Hình Ảnh Ái Hữu Công Chánh Miền Nam California
Họp Mặt Tất Niên Quý Mùi
ngày 17/1/2004
(do AH Bữu Hiệp chụp)


AH Đồng Sĩ Tụng trên khán đài


AH Giáp, Quý, Ẩn


AH Huân, Toại, Xuyên


AH Diep, Tac, Hung , Hoan, Chuong


AH Nguyễn Thành Thiệt đang ảo thuật


Trao bằng thượng thọ cho thân mẫu AH Hoàng Đình KhôiXem tiếp phần hai