Hình Ảnh Họp Mặt AHCC Nam Cali
Hè 2004 tại Mile Square Park (Orange County)
Ngày 3/7/2004


khai mac
Ah Trịnh hảo Tâm phát biểu khai mạc picnic


AH Lê khắc Thí phát biẻu về Lá Thư Công Chánh và bảng thượng thọ


AH Lê Khắc Thí, Bữu Hạp, ?, Giao, Hoàng đình Khôi


Vui ngày hội ngộ


AH Lê mộng Hùng từ San Jose đến


Những người đầy nhiệt tâm : AH Ái Văn, Đồng sĩ Tụng, Hoàng đình Khôi, Trịnh hảo Tâm

Xem tiếp trang hai