Hình Ảnh Họp Mặt Tất Niên AHCC Nam Cali
và trao bảng thượng thọ - ngày 17/1/2004
(do AH Lỹ Đãi chụp)
Các bảng thượng thọ


AH Hà văn Trung, Nguyễn Xuân Hoàng, Phạm văn Đại


Thân mẫu AH Lỹ Đãi, chị Đãi, Chuyên, Phổ


Aanh chị Nguyễn Hữu Tuân, AH Nguyễn văn Cừ


Gia đình cụ Phùng Duy Miễn


Ngồi: Đãi, Tất, Chương, Diệp, Hùng
Đứng: Ngân, Đồng, Phổ, Trí


Ngồi: Đãi, Tất, Chương, ? Hùng
Đứng: Ngân, Đồng, Hợp, Trí, Chuyên, ? Hoàn


Anh chị Nguyễn tấm Cảo, AH Lỹ Đãi


Ah Lý Đãi điều khiển lễ trao bảng Đại Thượng Thọ


Xem tiếp