Hình Ảnh Họp Mặt Tất Niên AHCC Nam Cali
và trao bảng thượng thọ - ngày 29/1/2005Các bảng thượng thọ


AH Lê khắc Thí phát biểu về bảng thượng thọ


AH Lê xuân Khế đang phát biểu


AH Hoàng đình Khôi, Lưu văn Quế, Lê khắc Thí


Xem tiếp