Hình Ảnh Họp Mặt Tất Niên AHCC Nam Cali
và trao bảng thượng thọ - ngày 29/1/2005
(do AH Lê Nghiêm Hùng chụp)
AH Trịnh hảo Tâm khai mạc chương trình


Trao bảng thượng thọ


 


 


 


 


 


AH Nguyễn văn Minh - cao tuổi nhứt (98 tuổi)


AH Phạm ngọc Xuyên (Canada) và Nguyễn văn Minh