AHCC Nam Cali đón tiếp AH Nguyễn đức Chí
8/12/2007