Những Nhịp Cầu Quê Hương
(hình ảnh do AH Trần Sĩ Huân chụp)Cầu Trường Hà dài 848 mét, rộng 12 mét bằng bê tông cốt sắt
bắc qua Phá Tam Giang ở phía nam Huế
từ huyện Phú Vang qua núi Tuý Vân đầm Cầu Hai (nơi sản xuất tôm ra nước ngoài)


Cầu Hữu Trạch, một nhánh của sông Hương


Cầu Tuần dài 411 mét trên đường vòng quanh ở phía tây TP Huế
từ Quảng Trị vào, bắc qua sông Hữu Trạch
gần lăng Minh Mạng (thay thế bến đò chợ Tuần)


Cầu vượt An Sương ở phía bắc Sài Gòn
(hình lấy từ báo)