Hình Ảnh Trao Bảng Thượng Thọ
cho bà Nam Phương (Phạm hữu Vĩnh)
tại Montreal ngày 23/4/2006

 
Bà Nam Phương (Phạm hữu Vĩnh) chụp hình kỷ niệm nhân dịp nhận bảng Đại Thượng Thọ và hoa ngày 23/4/2006
bên cạnh là thứ nam Phạm thành Long và trưởng nữ Phạm kim Thoa

 
Bà Nam Phương (Phạm hữu Vĩnh) đọc lời cảm tạ nhân dịp nhận bảng Đại Thượng Thọ ngày 23/4/2006
bên cạnh là AH Phạm Ngọc Xuyên và AH Nguyễn Bách.