Hình ảnh họp mặt thân mật
Ái Hữu Công Chánh
Khoá 9 KSCC


Mùa Đông năm 2003

New Year ở nhà Định

Christmas ở nhà Ón

Mùa Xuân 2003