Hình ảnh họp mặt Ái Hữu Công Chánh
Khoá 9 KSCC, ngày 22/2/2003 tại Orange County
(do AH Nguyễn Kỳ Nam chụp)


Hàng đứng: AH Lê Trung Định, Trương Hoàng Vĩnh Phương, Nguyễn Xuân Phong, Phún Tắc Ón
Hàng ngồi : AH Lưu Hữu Duyên, Lê Kim Thắng, Lê Hữu Khâm


Hàng đứng: AH Từ Minh Tâm (khoá 15), Lê Kim Thắng
Hàng ngồi: AH Lê Trung Định, Nguyễn Kỳ Nam (khoá 15), Trương Hoàng Vĩnh Phương


AH Lê Hữu Khâm và phu nhân


Phu nhân AH Phún Tắc Ón và Lê Trung ĐịnhXem tiếp phần hai