Hình ảnh họp mặt thân mật
Khoá 9 KSCC, ngày 27/12/2003 tại nhà AH Lê Trung Định
(do AH Nguyễn Kỳ Nam chụp)


AH Ón, Phong, Khâm, Phương, Thuần, Định


Quanh bàn tiệc


Quý chị Ón, Quý, Định, Khâm, Thuần, Việt


AH Phong, Quí, Việt, Phương, Định, Thuần, Khâm, Ón, Tâm, Nam


AH Đinh, Phong, Phương, Quí, Tâm, Khâm, Thuần, Việt, ÓnXem tiếp phần hai