Lá Thư Công Chánh
***
Muốn đọc Lá Thư Ái Hữu Công Chánh xin vào trang
www.ltahcc.com

    
Tin tức:

Lá Thư AHCC số 98 - mùa xuân 2012:
Đã được phát hành, muốn đọc trên mạng, xin click vào hàng chữ dưới đây
Lá Thư AHCC số 98

Lá Thư AHCC số 97 - mùa thu 2011:
Đã được phát hành, muốn đọc trên mạng theo dạng pdf xin click vào hàng chữ dưới đây (theo trang nhà AHCC khoá 6):
Lá Thư AHCC số 97

Lá Thư AHCC số 96 - mùa xuân 2011:

          Đã được phát hành, muốn đọc trên mạng theo dạng pdf xin click vào hàng chữ dưới đây (theo trang nhà AHCC khoá 6):
          Lá Thư AHCC số 96


         Lá Thư AHCC số 95 - mùa thu 2010:
          Đã được phát hành, muốn đọc trên mạng theo dạng pdf xin click vào hàng chữ dưới đây (theo trang nhà AHCC khoá 6):
          Lá Thư AHCC số 95


          Lá Thư AHCC số 94 - mùa xuân 2010:
          Đã được phát hành, muốn đọc trên mạng theo dạng pdf xin click vào hàng chữ dưới đây (theo trang nhà AHCC khoá 6):
          Lá Thư AHCC số 94

Lá Thư AHCC số 93 - mùa thu 2009:
          Đã được phát hành, muốn đọc trên mạng theo dạng pdf xin click vào hàng chữ dưới đây (theo trang nhà AHCC khoá 6):
          Lá Thư AHCC số 93Lá Thư AHCC số 87 - mùa thu 2006:
Đã được phát hành. Mọi chi tiết xin liên lạc BPT AHCC.

AHCC / HTĐ
509 Eldrid Drive
Silver Spring, MD 20904
USA
ĐT: (301)622-3972
Email: cnguyen@hdrinc.comLá Thư AHCC số 86 - mùa xuân 2006:Hình bìa Lá Thư AHCC số 86

Lá Thư AHCC số 84 - mùa xuân 2005:

Đã được phát hành tháng 2/2005. Mọi chi tiết xin liên lạc BPT AHCC.


Hình bìa Lá Thư AHCC số 84

Lá Thư Công Chánh số 83:
Lá Thư Công Chánh số 83 - Mùa thu 2004   đã được phát hành tháng 9/2004. Dưới đây là trang bìa. Mọi chi tiết xin liên lạc BPT AHCC vùng Hoa Thịnh Đốn.

AHCC / HTĐ
509 Eldrid Drive
Silver Spring, MD 20904
USA
ĐT: (301)622-3972
Email: tuan2u@erols.com
hay: cnguyen@hdrinc.com


Hình bìa

Lá Thư Công Chánh số 82:

Lá Thư Công Chánh số 82 - Mùa xuân 2004   đã được phát hành cuối tháng 1/2004.

Phát hành Lá Thư Công Chánh số 81:
Lá Thư Công Chánh số 81 - Mùa thu 2003, đã được phát hành và đang trên đường tới tay AHCC năm châu. Ngoài những mục thường kỳ như tin tức sinh hoạt và những bài vở rất phong phú, kỳ nầy còn có danh sách cập nhựt của AHCC khắp nơi. Qua số 82, LTAHCC sẽ do Ban phụ trách vùng Hoa Thạnh Đốn thực hiện.


Phát hành Lá Thư Công Chánh số 80:

Với sự cố gắng và nhiệt tình của AHCC San Diego, Lá Thư Công Chánh số 80 (Xuân Quý Mùi - 2003) đã được phát hành và gởi đến AHCC khắp năm châu. LTCC kỳ nầy rất súc tích và phong phú, ngoài phần tin tức sinh hoạt và trả lời thư tín còn có rất nhiều bài vở, du ký, nhạc, thơ ... của các AH khắp nơi. Đặc biệt có bài tuỳ bút của AH Bùi Đức Hợp :"Thầy còn nhớ tôi không ?" trong dịp gặp thầy Tạ Huyến trong cuộc họp mặt ở Fremont, California. Mọi chi tiết xin quý AH liên lạc Ban Phụ Trách vùng San Diego:

AHCC San Diego
P.O. Box 710035
San Diego, CA92171
USA

La Thu Cong Chanh 80
Hình bìa Lá Thư Công Chánh số 80Lá thư Ái Hữu Công Chánh số 79, mùa thu 2002, do Ban Phụ Trách vùng Vịnh San Francisco thực hiện đã được phát hành. Riêng việc cập nhựt danh sách ái hữu cũng đã hoàn tất với sự giúp đở tích cực của các ái hữu Nguyễn sĩ Tuất, Tôn thất Ngọ, và Lý Đãi, tuy nhiên việc ấn hành danh sách tạm thời phải hoản lại vì tài chánh không cho phép. Mọi chi tiết xin liên hệ AH Lê mộng Hùng , email: rhle99@yohoo.com.


Hình bìa Lá Thư Công Chánh số 79