Hình Ảnh Họp Mặt Mùa Hè 2002
Ái Hữu Công Chánh - Nam CaliforniaNgười trẻ nhứt AHCC Văn Minh Hồng đang phát biểu ý kiến


Các AH hiện diện trong buổi họp mặt


Trao đổi tâm tình với người phương xa


AH Nguyễn văn Bảnh đang tâm tình với một AHCC


AHCC và gia đình

Xem tiếp