Hình Ảnh Ái Hữu Công Chánh Miền Nam California
Họp Mặt Mừng Xuân Quý Mùi 2003
(do AH Lý Đãi chụp)AH Đoàn trịnh Giác, Bùi như Tiếp, Tôn thất Toại


AH Lê Khắc Thí báo cáo về việc trao bảng thượng thọ


Anh chị Hoàng Thao, các chị An, Đãi, Cao


Anh chị Vương xuân Điềm đang hát


Chị Vương xuân Điềm đang hát


Các chị và AH Ái VănCòn tiếp phần hai