Ái Hữu Nguyễn Hữu Phương đi thăm Hoa Kỳ
hình ảnh do AH Lý Đãi (khoá 5 KSCC - 1957) gởiPhương tại China Town


Phương chụp với vợ chồng Châu Minh Ba và Lý Đãi


Đãi và Phương chụp ở LA museum


Các bạn AHCC khoản đải anh Phương tại Seafood World


Các bạn AHCC khoản đải anh Phương tại Seafood World


Không quên thăm AH Châu Thành Phước tại nursing home ở Garden Grove


Không quên thăm AH Châu Thành Phước tại nursing home ở Garden Grove
Phương đẩy xe lăn.


Không quên thăm AH Châu Thành Phước tại nursing home ở Garden Grove
Đãi đẩy xe lăn.