Tài Liệu về Những Ngày Đầu Di Tản (1975) với CALTRANS và Hội PECGLời giới thiệu:

Nhân dịp ngày 30/4/2003 sắp đến, mạng lưới AHCC xin hân hạnh giới thiệu tài liệu của một ái hữu công chánh tiếp xúc với Hội Kỹ Sư Chuyên Nghiệp California (PECG) và Caltrans, trong những ngày đầu di tản năm 1975.

Vào năm 1990, để kỷ niệm 15 năm di tản, AH Trần sĩ Huân đã ghi lại đôi dòng kỷ niệm của một trong những AHCC đầu tiên vào làm việc với Caltrans trong Lá Thư Công Chánh số 48 và đã được ông Robert J. Kuntz, Chủ Tịch Hội California Engineering Foundation yêu cầu dịch ra Anh Văn để phổ biến, qua lời giới thiệu của AH Bữu Hiệp ở Sacramento.

Vậy xin mời quý AH tường lãm tài liệu được scan lại dưới đây (xin vui lòng chờ download).

Ái Hữu Công Chánh
 
 

Thư của ông Robert J. Kuntz gởi AH Trần sĩ Huân (1990)
Thư trả lời của AH Trần sĩ Huân (1990)
The First Days of the Exodus - 1975 (do AH Trần sĩ Huân viết năm 1990)