Tin Tức


Khởi công đường An Lạc:
Ngày 16 tháng 2 năm 2020, Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm ,Lưu Kim Loan,  Nguyễn Văn Ngôi  ,  đã đến  xã An Lạc Thôn  , huyện Kế Sách , tỉnh Sóc Trăng giám sát Thi công  Đường Đan An Lạc.


Khánh thành cầu Đồng Hương:
Ngày 9 tháng 2 năm 2020,  Nhóm AHCC Saigon gồm  , AH Nguyễn Thanh Liêm , Lưu Kim Loan, Nguyễn Văn Ngôi , Phan Văn Nho , KTS Đỗ Xuân Đạm  , đã đến ấp 19 xã Phong Tân , Thị Trấn Gía Rai  , tỉnh Bạc Liêu  giám sát việc thi công và dự Lễ Khánh Thành cầu bằng thép Đồng Hương dài 12m , ngang 2,5m , do Hội Hope Today ( Hoa Kỳ ) tài trợ 53,9 triệu VN$ (70% Kinh phí vật tư)  .
Khánh Thành cầu Lung Lá 
Ngày 21tháng 1 năm 2020,  Nhóm AHCC Saigon gồm  , AH Nguyễn Thanh Liêm , Lưu Kim Loan, Nguyễn Văn Ngôi , Phan Văn Nho ,Vợ chồng AH Nguyễn Văn Hiệp , chị AH Hiệp , vợ chồng em gái vợ AH Hiệp , con AH Hiệp B/S Nguyễn Hoàng Hảo (Mỹ) , đã đến  xã Định Thành A , huyện Đông Hải , tỉnh Bạc Liêu  dự Lễ Khánh Thành cầu Lung Lá.Khánh Thành cầu Cai Giảng 
Ngày 21tháng 1 năm 2020, sau khi dự Lễ Khánh Thành cầu Lung Lá , Nhóm AHCC Saigon gồm  ,AH Nguyễn Thanh Liêm ,Lưu Kim Loan, Nguyễn Văn Ngôi ,Phan Văn Nho , Vợ chồng AH Nguyễn Văn Hiệp ,chị AH Hiệp , vợ chồng em gái vợ AH Hiệp , con AH Hiệp B/S Nguyễn Hoàng Hảo (Mỹ) , đã đến  xã Lộc Ninh  , huyện Hồng Dân  , tỉnh Bạc Liêu  dự Lễ Khánh Thành cầu Cai Giảng.Khởi công đường An Lạc:

Ngày 20 tháng 12 năm 2019, Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm ,Lưu Kim Loan,  Nguyễn Văn Ngôi  ,  đã đến  xã An Lạc Thôn  , huyện Kế Sách , tỉnh Sóc Trăng dự lễ Khởi Công Đường Đan An Lạc dài 818 m , rộng 1 m ,dày 0,08m bằng bê tông  , do Hội Từ Thiện VESAF , NFP ( Hoa Kỳ)  tài trợ 59 TRIỆU VNĐKhánh thành cầu Bà Hiên:
Ngày 17tháng 12 năm 2019,sau khi dự lể Khởi Công cầu Cai Gỉang  Nhóm AHCC Saigon gồm AH Nguyễn Văn Hiệp , Nguyễn Thanh Liêm , Lưu Kim Loan, Nguyễn Văn Ngôi , cô Hoàng Thị Thủy (đại diện Công Đoàn Sở Xây DựngTp HCM)  , chị Dương Thanh Nguyệt  , đã đến  Thị Trấn Ngan Dừa  , huyện Hồng Dân , tỉnh Bạc Liêu  dự Lễ Khánh Thành cầu Bà Hiên .Hạ cọc cầu Cai Giảng:

Ngày 17/12/2019, Nhóm AHCC Saigon gồm AH Nguyễn Văn Hiệp , Nguyễn Thanh Liêm ,Lưu Kim Loan, Nguyễn Văn Ngôi ,cô Hoàng Thị Thủy(dại diện Công Đoàn Sở Xây DựngTp HCM)  , chị Dương Thanh Nguyệt  , đã đến  xã Lộc Ninh  , huyện Hồng Dân , tỉnh Bạc Liêu  dự Lễ Khởi Công , hạ cọc cầu Cai Giảng bằng bê tông cốt thép dài 17m rộng 2m do AH Nguyễn Văn Hiệp kêu gọi Công Đoàn  Sở Xây Dựng Tp HCM tài trợ 80 triệu VN$.Khởi công cầu Lung Lá:

Ngày 12 tháng 10/2019 Nhóm AHCC Saigon gồm AH Nguyễn Thanh Liêm , Lưu Kim Loan, vợ chồng AH Nguyễn Văn Hiệp đến xã Định Thành A  , huyện Đông Hải , tỉnh  Bạc Liêu dự lể Khởi Công cầu Lung Lá dài 20 m , rộng 2,2 m , bằng bê tông cốt thép , do  AH Nguyễn Văn Hiệp vận động -Gia đình B/S Nguyễn Hòang Hão (Q6 ) .
-Gia đình bà Phạm Thị Bạch Tuyết (Q6 ).
-Gia đình ông Trần Quyết Tâm (Q10 ) .
Tài trợ 79 triệu VN$ .

Khởi công cầu Ba Hiên:
Ngày 12 tháng 10/2019 Nhóm AHCC Saigon gồm AH Nguyễn Thanh Liêm , Lưu Kim Loan, vợ chồnh AH Nguyễn Văn Hiệp, sau khi dự lễ Khởi công cầu Lung Lá , đến thị trấn Ngan Dừa  , huyện Hồng Dân , tỉnh  Bạc Liêu dự lể Khởi Công cầu Ba Hiên  dài 20 m , rộng 2,2 m , bằng bê tông cốt thép , do  AH Nguyễn Văn Hiệp vận động
-Các Kỹ Sư Khóa AHCC 72 .
-Gia đình ông Ngô Thục Thêm (Q Tân Bình TpHCM) .
Tài trợ 79 triệu VN$ .


Khánh Thành Đường Vĩnh Lộc A 2

Ngày 18 tháng 9 năm 2019, Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm ,Lưu Kim Loan ,Phan Văn Nho,Nguyễn Văn Ngôi  đã đến  xã Vĩnh Lộc A   , huyện Hồng Dân , tỉnh  Bạc Liêu dự lễ Khánh Thành  Đường Vĩnh Lộc A 2 .


Khánh Thành cầu Vĩnh Hưng

Ngày 17 tháng 9 năm 2019, Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm ,Lưu Kim Loan ,Phan Văn Nho,Nguyễn Văn Ngôi  đã đến  xã Trần Phán , huyện Đầm Dơi , tỉnh  Cà Mau dự lễ Khánh Thành  cầu Vĩnh Hưng và gắng 2 đèn năng lượng mặt trời cho cầu .Khánh Thành cầu Trương Lê 
Ngày 27tháng 8 năm 2019, Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm , Lưu Kim Loan, Nguyễn Văn Ngôi , Phan Văn Nho , TH Nguyễn Ngọc Dũng đã đến  xã An Nhơn , huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre dự Lễ Khánh Thành cầu Trương Lê .Khánh Thành cầu XẺO RANH  
Ngày 27tháng 8 năm 2019, Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm , Lưu Kim Loan, Nguyễn Văn Ngôi , Phan Văn Nho , TH Nguyễn Ngọc Dũng sau khi dự Lễ Khánh Thành cầu Trương Lê, đã đến địa điểm khác thuộc xã An Nhơn , huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre dự Lễ Khánh Thành  cầu XẺO RANH .Khánh thành cầu treo
Cầu treo dây thẳng do CHS Khóa 1996 Khoa Xây Dựng trường ĐH Bách Khoa xây tặng đồng bào ấp Thạnh Lộc, Xã Thạnh Đông, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang. (hình: KS Nguyễn văn Đực)Thi Công cầu XẺO RANH 

Ngày 23 tháng 6 năm 2019, Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm ,Lưu Kim Loan , Nguyễn Văn Ngôi ,TH Nguyễn Ngọc Dũng đã đến  xã An Quy , huyện Thạnh Phú  , tỉnh  Bến Tre  giám sát việc Khởi Công cầu XẺO RANH .Hạ Cọc cầu Trương Lê 
Ngày 23 tháng 6 năm 2019, Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm ,Lưu Kim Loan, Nguyễn Văn Ngôi , TH Nguyễn Ngọc Dũng đã đến  xã An Nhơn , huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre thám sát việc Hạ Cọc cầu Trương Lê .Thi công Đường Đan Vĩnh Lộc A2Lễ Hổ trợ đèn năng lượng mặt trời

Ngày 22 tháng 6 năm 2019, Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm ,Lưu Kim Loan , Nguyễn Văn Ngôi, Phan Văn Nho  đã đến  huyện Mộc Hóa , tỉnh Long An dự lễ Hổ trợ đèn năng lượng mặt trời cho 30 nhà dân do do Hội Từ Thiện VESAF, NFP (Hoa Kỳ )  tài trợ .Khởi Công Đường Đan Vĩnh Lộc
Ngày 14 tháng 6 năm 2019, Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm ,Lưu Kim Loan,  Nguyễn Văn Ngôi  ,  đã đến  xã Vĩnh Lộc A , huyện Hồng Dân , tỉnh  Bạc Liêu dự lễ Khởi Công Đường Đan Vĩnh Lộc A3 dài 1327 m , rộng 0,8 m , bằng bê tông  , do Hội Từ Thiện VESAF , NFP ( Hoa Kỳ)  tài trợ 52,3 triệu VNĐKhởi Công cầu XẺO RANH 
Ngày 26 tháng 5 năm 2019, Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm ,Lưu KimLoan , Nguyễn Văn Ngôi , TH Nguyễn Ngọc Dũng đã đến  xã An Quy , huyện Thạnh Phú  , tỉnh  Bến Tre  dự lễ Khởi Công cầu XẺO RANH  dài 18 m , rộng 1,2 m , bằng bê tông cốt thép , do Bà Hoàng Đức Tài  ( Hoa Kỳ) tài trợ 2000 USD .


Khởi Công cầu Vĩnh Hưng 
Ngày 24 tháng 5 năm 2019, Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm ,Lưu Kim Loan ,Nguyễn Văn Ngôi  đã đến  xã Trần Phán , huyện Đầm Dơi , tỉnh  Cà Mau dự lễ Khởi Công cầu Vĩnh Hưng  dài 28 m , rộng 2,2 m , bằng bê tông cốt thép , do Hội Từ Thiện VESAF , NFP ( Hoa Kỳ) và Ô. B Trần Đăng Long (Nam Định) 3845  USD ( chi phí vật tư và điều hành công tác) .


Khởi Công cầu Trương Lê :
Ngày 30 tháng 3 năm 2019, Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm  ,Lưu Kim Loan, Nguyễn Văn Ngôi  đã đến  xã An Nhơn , huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre dự lễ Khởi Công cầu Trương Lê 22 m , rộng 2,2 m , bằng bê tông cốt thép , do chị Lê Thanh Vân (vợ cố AH Lê Văn Trương ) tài trợ 5500 CAD ( chi phí vật tư và điều hành công tácKhánh Thành cầu Bà Đẹt
Ngày 29 tháng 1 năm 2019 sau khi dự Lễ Khánh Thành cầu Bà Đức  Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm ,Lưu Kim Loan,Nguyễn Văn Ngôi, Phan Văn Nho ,vợ chồng AH Nguyễn Văn Hiệp ,2 nhân viên C Ty Thuận Phương  đã đến địa điểm khác thuộc xã Vĩnh Lộc , huyện Hồng Dân , tỉnh  Bạc Liêu dự lễ Khánh Thành cầu Bà Đẹt .Khánh Thành Đường Đan Vĩnh Lộc A
Ngày 15 tháng 1 năm 2019, Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm ,Lưu Kim Loan, Phan Văn Nho , Nguyễn Văn Ngôi  đã đến  xã Vĩnh Lộc A , huyện Hồng Dân , tỉnh  Bạc Liêu dự lễ Khánh  Đường Đan Vĩnh Lộc AKhánh Thành Cầu Vĩnh Lộc A
Ngày 15 tháng 1 năm 2019, Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm ,Lưu Kim Loan, Phan Văn Nho , Nguyễn Văn Ngôi  đã đến  xã Vĩnh Lộc A , huyện Hồng Dân , tỉnh  Bạc Liêudự lễ Khánh Thành Cầu Vĩnh Lộc A sau khi dự lễ Khánh Thành Đường Đan Vĩnh Lộc ATrao tặng Đèn năng lượng mặt trời
Ngày 15 tháng 1 năm 2019, Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm ,Lưu Kim Loan, Phan Văn Nho , Nguyễn Văn Ngôi  đã đến  xã Vĩnh Lộc A , huyện Hồng Dân , tỉnh  Bạc Liêudự lễ Trao tặng Đèn năng lượng mặi trời sau khi dự lễ Khánh Thành Cầu, Đường Đan Vĩnh Lộc AKhánh Thành cầu Đường Đào

Ngày 15 tháng 1 năm 2019, sau khi dự lễ Khánh Thành Cầu ,Đường Vĩnh Lộc A , Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm ,Lưu Kim Loan, Phan Văn Nho , Nguyễn Văn Ngôi  đã đến xã Vĩnh Thắng  , huyện Gò Quao , tỉnh  Kiên Giang  dự lễ Khánh Thành cầu Đường Đào .Khánh Thành cầu Vĩnh Thạnh

Ngày 15 tháng 1 năm 2019, sau khi dự lễ Khánh Thành Cầu Đường Đào , Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm ,Lưu Kim Loan, Phan Văn Nho , Nguyễn Văn Ngôi  đã đến địa điểm khác xã Vĩnh Thắng  , huyện Gò Quao , tỉnh  Kiên Giang  dự lễ Khánh Thành cầu Vĩnh ThạnhKhánh Thành cầu Hai Chùa .

Ngày 15 tháng 1 năm 2019, sau khi dự lễ Khánh Thành Cầu Vĩnh Thạnh , Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm ,Lưu Kim Loan, Phan Văn Nho , Nguyễn Văn Ngôi  đã đến địa điểm khác xã Vĩnh Thắng  , huyện Gò Quao , tỉnh  Kiên Giang  dự lễ Khánh Thành cầu Hai Chùa .Một ngôi trường mới:
Từ một phóng sự trên báo Thanh Niên...
https://thanhnien.vn/thoi-su/heo-hut-na-pang-1016343.html 
đã làm xúc động bạn Trần Việt Hiếu (KSCC khóa 17 - ĐH BK Phú Thọ). Thế là anh vận động bạn bè và người thân được khoảng 42 triệu. Số tiền nầy được gởi lên Nà Pàng - Hà Giang để xây một ngôi trường mới. Ngày 13/12/2018, trường đã được khánh thành, tuy nhỏ nhưng khang trang, che mưa gió cho các em người dân tộc đến học.

Trường cũ

Trường mới xây

Khánh Thành cầu Tổ Nhân Dân Tự Quản số 15: 
Ngày 18 tháng 12 năm 2018  Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm ,Lưu Kim Loan,Nguyễn Văn Ngôi ,TH Nguyễn Ngọc Dũng  đã đến ấp Bình Tiên ,  xã Bình Thành , huyện Giồng Trôm , tỉnh  Bến Tre  dự lễ Khánh Thành cầu Tổ Nhân Dân Tự Quản số 15 .Kiểm thép cầu Ba Đức:
Ngày 14 tháng 12 năm 2018 sau khi kiểm thép cầu Vĩnh Thạnh ,  Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm , Lưu Kim Loan, Nguyễn Văn Ngôi  đã đến  xã Vĩnh Lộc , huyện Hồng Dân , tỉnh  Bạc Liêu kiễm thép đà chính cầu Cầu Ba Đức.Kiểm thép cầu Vĩnh Thạnh:
Ngày 14 tháng 12 năm 2018  Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm , Lưu KimLoan, Nguyễn Văn Ngôi  đã đến  xã Vĩnh Thắng , huyện Gò Quao , tỉnh  Kiên Giang  kiễm thép các đà chính cầu Vĩnh Thạnh ..Hạ cọc cầu Bà Đẹt: 

Ngày 19 tháng 11 năm 2018 sau giám sát công tác hạ cọc  Cầu Bà Đức  Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm ,Lưu Kim Loan,Nguyễn Văn Ngôi , Phan Văn Nho  đã đến địa điễm khác thuộc xã Vĩnh Lộc , huyện Hồng Dân , tỉnh  Bạc Liêu giám sát công tác hạ cọc cầu Bà Đẹt .Hạ cọc cầu Bà Đức:
Ngày 19 tháng 11 năm 2018  Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm ,Lưu KimLoan,Nguyễn Văn Ngôi , Phan Văn Nho  đã đến  xã Vĩnh Lộc , huyện Hồng Dân , tỉnh  Bạc Liêu giám sát công tác hạ cọc cầu BA ĐƯC (Thay thế cầu Hai Mân ) .Gắn 2 bộ Solar Garden Light 4 cho cầu Mỹ Đức Đông :
Ngày 16 tháng 11/2018 Nhóm AHCC Saigon gồm AH Nguyễn Thanh Liêm , Lưu Kim Loan , Nguyễn Văn Ngôi , Phan Văn Nho , TH Nguyễn Ngọc Dũng đến xã Mỹ Đức Đông , huyện Cái Bè , tỉnh Tiền Giang  giám sát việc gắn 2 bộ Solar Garden Light 4 do  Hội Từ Thiện VESAF, NFP (Hoa Kỳ ) tài trợ cho cầu Mỹ Đức Đông .Khởi Công cầu Bà Đẹt:
Ngày 15 tháng 10 năm 2018 sau khi dự Lễ Khởi Công Cầu Hai Mân Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm , Lưu Kim Loan, Phan Văn Nho , vợ chồng AH Nguyễn Hiệp đã đến địa điễm khác thuộc xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân tỉnh  Bạc Liêu dự lễ Khởi Công cầu Bà Đẹt dài 19 m, rộng 2,2 m, bằng bê tông cốt thép, do AH Nguyễn Hiệp vận động CÔNG TY TNHH MAY THÊU THUẬN PHƯƠNG (anh Thuận, chị Phương và gia đình - 267 Nguyễn Văn Luông, P.12 , Q.6, TP HCM)  tài trợ 78 triệu VN$.Khởi Công cầu Hai Mân:
Ngày 15 tháng 10 năm 2018,  Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm, Lưu KimLoan, Phan Văn Nho , vợ chồng AH Nguyễn Hiệp đã đến  xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân, tỉnh  Bạc Liêu dự lễ Khởi Công cầu Hai Mân dài 20 m, rộng 2,2 m, bằng bê tông cốt thép, do BS Chi (Bệnh Viện Phụ Sản Bình Dương), AH Nguyễn Hiệp và bạn hữu  tài trợ 80 triệu VN$.Giám sát thi công cầu Đường Đào:
Ngày 7 tháng 10 năm 2018,sau khi giám sát thi công Cầu Hai Chùa , Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm , Lưu Kim Loan, Phan Văn Nho , Nguyễn Văn Ngôi  , BS Nương ,  đã giám sát thi công cầu  Đường Đào .Giám sát thi công cầu Hai Chùa:
Ngày 7 tháng 10 năm 2018,sau khi dự Lễ Khởi công Cầu Vĩnh Thạnh , Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm , Lưu Kim Loan, Phan Văn Nho , Nguyễn Văn Ngôi  , BS Nương ,  đã giám sát thi công cầu  Hai Chùa .Khởi công cầu Vĩnh Thạnh:
Ngày 7 tháng 10 năm 2018, sau khi gíam sát thi công Cầu Vĩnh Lộc A  Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm , Lưu Kim Loan, Phan Văn Nho , Nguyễn Văn Ngôi  , BS Nương , đã đến  xã Vĩnh Thắng  , huyện Gò Quao , tỉnh  Kiên Giang  dự lễ Khởi Công cầu Vĩnh Thạnh dài 25 m , rộng 2,2 m , bằng bê tông cốt thép , do Hội Từ Thiện VESAF , NFP ( Hoa Kỳ) và Ô. B Đặng Trần Cung tài trợ 4935 USD ( chi phí vật tư và điều hành công tác) .Giám sát thi công cầu  Vĩnh Lộc A .
Ngày 7 tháng 10 năm 2018,sau khi dự Lễ Khởi công Đường Đan Vĩnh Lộc A , Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm , Lưu Kim Loan, Phan Văn Nho , Nguyễn Văn Ngôi  , BS Nương ,  đã giám sát thi công cầu  Vĩnh Lộc A .Khởi Công Đường Đan Vĩnh Lộc A :

Ngày 7 tháng 10 năm 2018, Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm , Lưu Kim Loan, Phan Văn Nho , Nguyễn Văn Ngôi  , BS Nương ,  đã đến  xã Vĩnh Lộc A , huyện Hồng Dân , tỉnh  Bạc Liêu dự lễ Khởi Công Đường Đan Vĩnh Lộc A dài 1300 m , rộng 0,8 m , bằng bê tông  , do Hội Từ Thiện VESAF , NFP ( Hoa Kỳ)  tài trợ 4250 USD.


Kiểm thép cầu Vĩnh Lộc A :
Ngày 9 tháng 9 năm 2018, sau khi kiễm thép cầu Hai Chùa và cầu Đường Đào, Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm , Lưu Kim Loan, Nguyễn Văn Ngôi đã đến  xã Vĩnh Lộc A , huyện Hồng Dân , tỉnh  Bạc Liêu kiễm thép cầu Vĩnh Lộc A.Kiểm thép cầu Đường Đào:


Ngày 9 tháng 9 năm 2018, sau khi kiễm thép cầu Hai Chùa , Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm , Lưu Kim Loan, Nguyễn Văn Ngôi  đã đến địa điễm khác thuộc  xã Vĩnh Thắng  , huyện Gò Quao , tỉnh  Kiên Giang  kiễm thép cầu Đường Đào .


Kiểm thép cầu Hai Chùa:
Ngày 9 tháng 9 năm 2018,  Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm , Lưu Kim Loan, Nguyễn Văn Ngôi đã đến  xã Vĩnh Thắng  , huyện Gò Quao , tỉnh  Kiên Giang  kiễm thép cầu Hai Chùa .Khánh Thành cầu Rạch Triền
Ngày 24 tháng 8 năm 2018,  Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm , Lưu KimLoan, Nguyễn Văn Ngôi , Phan Văn Nho,TH Nguyễn Ngọc Dũng , chuyên viên kỹ thuật Cty điện mặt trời Vũ Phong đã đến  xã An Qui , huyện Thạnh Phú , tỉnh  Bến Tre   dự lễ Khánh Thành cầu Rạch Triền.CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU RẠCH TRIỀN 
Tại xã An Qui, huyện Thạnh Phú , tỉnh Bến Tre
Nguyễn Thanh Liêm
 
Nguyện vọng của bà con ở xã An Qui, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre xin tài trợ cho cầu Rạch Triền thay thế cầu cũ quá ọp ẹp . Cầu được xây dựng bằng bê tông cốt thép dài 15 m , rộng 2,2 m , bằng bê tông cốt thép , do AH Nguyễn Văn Liêm ( Hoa Kỳ)  tài trợ 1000 USD  và Phật Tử Chùa Phật Quang (Edmonton, Canada) cùng chị Cúc Phạm tài trợ 2700 CAD (gồm chi phí vật tư và điều hành) .
Đơn vị thi công do địa phương đãm trách, dưới sự giám sát hỗ trợ kỹ thuật của Nhóm AHCC Saigon.
Các vùng nông thôn ở Miền Tây có nhiều kênh rạch chằng chịt, giao thông rất khó khăn. Vượt qua các kênh rạch này là nhờ các cầu khỉ chênh vênh chỉ dùng cho người đi bộ hoặc cầu do dân làm tạm bợ. Nay nhiều cầu này đã được thay thế dần trong thời gian gần đây bằng các cầu bê-tông chắc chắn, an toàn cho các loại xe 2 bánh lưu thông thuận lợi.
Công trình đã hoàn thành đãm bảo chất lượng và đã được khánh thành vào ngày 24  tháng 8/2018
Phát biểu trong buổi Lễ Khánh Thành AH Nguyễn Thanh Liêm, đại diện nhóm AHCC, đã thay mặt nhóm AHCC cảm ơn  Chính quyền địa phương xã An Qui và đồng bào địa phương đã nỗ lực giúp nhóm AHCC hoàn thành tốt đẹp công tác từ thiện này. và cũng không quên ghi nhớ công ơn to lớn của AH Nguyễn Văn Liêm ( Hoa Kỳ)  và Phật Tử Chùa Phật Quang (Edmonton , Canada) cùng chị Cúc Phạm  đã tài trợ xây dựng cầu .
Sau cùng, Chính quyền xã và đại diện nhân dân địa phương bày tỏ nỗi vui mừng của nhân dân khi có được cây cầu bê tông này thay thế cầu cũ, bày tỏ lòng cảm kích và biết ơn sâu xa  nhà tài trợ AH Nguyễn Văn Liêm  ( Hoa Kỳ) và Phật Tử Chùa Phật Quang (Edmonton , Canada)cùng chị Cúc Phạm  và Nhóm AHCC Saigon.
Nhân dân địa phương cho biết việc xây cầu này là rất thiết thực, đáp ứng được nhu cầu giao thông bức thiết ở miệt nông thôn nghèo này.


Hổ trợ đèn năng lượng mặt trời cho dân huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre:

Ngày 24 tháng 8 năm 2018, sau khi dự lễ Khánh Thành cầu Rạch Triền , Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm , Lưu Kim Loan , Nguyễn Văn Ngôi , Phan Văn Nho , TH Nguyễn Ngọc Dũng , ks Tâm(chuyên viên Cty sản xuất đèn năng lượng mặt trời Vũ Phong) đã đến các xã An Qui , An Điền , An Thuận , Thị trấn Thạnh Phú huyện Thạnh Phú , tỉnh  Bến Tre dự lễ Hổ trợ đèn năng lượng mặt trời cho 26 nhà dân do do Hội Từ Thiện VESAF (Hoa Kỳ )  tài trợ .Kiểm tra thi công cọc cầu Vĩnh Lộc A

Ngày 13 tháng 8 năm 2018, sau khi giám sát công tác hạ cọc cầu Hai Chùa và cầu Đường Đào, Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm , Lưu Kim Loan, Nguyễn Văn Ngôi , Phan Văn Nho , Trần Tiến Độ đã đến xã Vĩnh Lộc A , huyện Hồng Dân , tỉnh  Bạc Liêu kiểm tra thi công cơc cầu Vĩnh Lộc A và kiểm tra các hộ do chính quyền địa phương đề nghị gắn hệ thống điện năng lượng mặt trời do Hội Từ Thiện VESAF , NFP ( Hoa Kỳ)  tài trợ .

Hạ cọc cầu Đường Đào
Ngày 13 tháng 8 năm 2018, sau khi giám sát công tác hạ cọc cầu Hai Chùa , Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm , Lưu Kim Loan, Nguyễn Văn Ngôi , Phan Văn Nho , Trần Tiến Độ  , đã đến địa điễm khác thuộc  xã Vĩnh Thắng , huyện Gò Quao , tỉnh  Kiên Giang  giám sát công tác hạ cọc cầu Đường Đào .Hạ cọc cầu Hai Chùa
Ngày 13 tháng 8 năm 2018,  Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm , Lưu KimLoan, Nguyễn Văn Ngôi , Phan Văn Nho , Trần Tiến Độ  đã đến , xã Vĩnh Thắng  , huyện Gò Quao , tỉnh  Kiên Giang  giám sát công tác Hạ cọc  cầu Hai Chùa .Khánh thành cầu Tổ NDTQ SỐ 14-16

Ngày 9 tháng 7 năm 2018,  Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm , Lưu Kim Loan, Nguyễn Văn Ngôi , Phan Văn Nho , Nguyễn Cư ( viet kiều ÚC) ,Trần Tiến Độ , TH Nguyễn Ngọc Dũng  , đã đến ấp Bình Trung , xã Định Trung , huyện Bình Đại , tỉnh  Bến Tre   dự lễ Khánh Thành cầu Tổ NDTQ số 14-16 dài 31,5 m , rộng 2,2 m , bằng bê tông cốt thép , do AH Nguyễn Cư ( Việt kiều ÚC )  tài trợ 97,5 triệu VN$ .CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU TỔ NDTQ SỐ 14-16
Tại huyện Bình Đại , tỉnh Bến Tre
Nguyễn Thanh Liêm

Nguyện vọng của bà con ở xã Định Trung, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre xin tài trợ cho cầu Tổ Nhân Dân Tự Quản Số 14-16 thay thế cầu cũ quá ọp ẹp . Cầu được xây dựng bằng bê tông cốt thép dài 31,5m rộng 2,2m . AH Nguyễn Cư (Việt Kiều Úc) đã nhanh chóng đáp ứng tài trợ 97,5 triệu VN$ xây dựng cầu (gồm chi phí vật tư và điều hành) .
Đơn vị thi công do địa phương đãm trách , dưới sự giám sát hỗ trợ kỹ thuật của Nhóm AHCC Saigon.
Các vùng nông thôn ở Miền Tây có nhiều kênh rạch chằng chịt, giao thông rất khó khăn. Vượt qua các kênh rạch này là nhờ các cầu khỉ chênh vênh chỉ dùng cho người đi bộ hoặc cầu  do dân làm tạm bợ. Nay nhiều cầu này đã được thay thế dần trong thời gian gần đây bằng các cầu bê-tông chắc chắn, an toàn cho các loại xe 2 bánh lưu thông thuận lợi.
Công trình đã hoàn thành đãm bảo chất lượng và đã được khánh thành vào ngày 9 tháng 7/2018
Phát biểu trong buổi Lễ Khánh Thành  AH Nguyễn Thanh Liêm, đại diện nhóm AHCC, đã thay mặt nhóm AHCC cảm ơn  Chính quyền địa phương xã Định Trung và đồng bào địa phương đã nỗ lực giúp nhóm AHCC hoàn thành tốt đẹp công tác từ thiện này. và cũng không quên ghi nhớ công ơn to lớn của AH Nguyễn Cư (Việt Kiều Úc) đã tài trợ xây dựng cầu .
Sau cùng, Chính quyền xã và đại diện nhân dân địa phương bày tỏ nỗi vui mừng của nhân dân khi có được cây cầu bê tông này thay thế cầu cũ, bày tỏ lòng cảm kích và biết ơn sâu xa  nhà tài trợ Nguyễn Cư (Việt Kiều Úc)  và Nhóm AHCC Saigon.
Nhân dân địa phương cho biết việc xây cầu này là rất thiết thực, đáp ứng được nhu cầu giao thông bức thiết ở miệt nông thôn nghèo này.

Khởi công cầu Vĩnh Lộc A:
Ngày 5 tháng 7 năm 2018, sau khi dự lễ Khởi Công cầu Hai Chùa và cầu Đường Đào, Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm ,Lưu Kim Loan, Phan Văn Nho , Trần Tiến Độ  , BS Nương , TH Nguyễn Ngọc Dũng đã đến , xã Vĩnh Lộc A , huyện Hồng Dân , tỉnh  Bạc Liêu dự lễ Khởi Công cầu Vĩnh Lộc A dài 20 m , rộng 2,2 m , bằng bê tông cốt thép , do Hội Từ Thiện VESAF , NFP ( Hoa Kỳ)  tài trợ .Khởi công cầu Đường Đào:
Ngày 5 tháng 7 năm 2018, sau khi dự lễ Khởi Công cầu Hai Chùa , Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm , Lưu Kim Loan, Phan Văn Nho , Trần Tiến Độ  , BS Nương , TH Nguyễn Ngọc Dũng  đã đến địa điểm khác thuộc  xã Vĩnh Thắng, huyện Gò Quao , tỉnh  Kiên Giang  dự lễ Khởi Công cầu Đường Đào  dài 18 m , rộng 2,2 m , bằng bê tông cốt thép , do AH Lê Văn Trương ( Canada tài trợ 2,500 CAD ) và Thân Hữu Công Chánh  tài trợ.Khởi công cầu Hai Chùa:
Ngày 5 tháng 7 năm 2018,  Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm , Lưu Kim Loan, Phan Văn Nho , Trần Tiến Độ  , BS Nương , TH Nguyễn Ngọc Dũng đã đến xã Vĩnh Thắng , huyện Gò Quao , tỉnh  Kiên Giang  dự lễ Khởi Công cầu Hai Chùa dài 18 m , rộng 2,2 m , bằng bê tông cốt thép , do Hội Từ Thiện VESAF , NFP (Hoa Kỳ)  tài trợ 3,570 USD ( chi phí vật tư và điều hành công tác) . .


Khởi công cầu Rạch Triền
Ngày 3 tháng 6 năm 2018,  Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm , Lưu Kim Loan, Phan Văn Nho , Nguyễn Cư (
Việt kiều ÚC ), Trần Tiến Độ (tốt nghiệp Đại Học Bách Khoa năm 2010 ) , đã đến xã An Qui , huyện Thạnh Phú , tỉnh  Bến Tre  dự lễ Khởi Công cầu Rạch Triền dài 15 m , rộng 2,2 m , bằng bê tông cốt thép , do AH Nguyễn Văn Liêm  ( Hoa Kỳ)  tài trợ 1000 USD  và Phật Tử Chùa Phật Quang (Edmonton , Canada) cùng chị Cúc Phạm tài trợ 2,700 CAD.Hạ cọc cầu Tổ NDTQ SỐ 14-16
Ngày 3 tháng 6 năm 2018, sau khi dự Lễ Khởi Công cầu Rạch Triền , Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm  ,Lưu KimLoan, Phan Văn Nho , Nguyễn Cư (Việt kiều ÚC ) Trần Tiến Độ (tốt nghiệp Đại Học Bách Khoa năm 2010 ) , đã đến ấp Bình Trung , xã Định Trung , huyện Bình Đại , tỉnh  Bến Tre  giám sát công tác hạ cọc cầu Tổ NDTQ số 14-16 .Khởi công cầu Tổ NDTQ Số 14-16:
Ngày 27 tháng 4 năm 2018,  Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm , Lưu Kim Loan, Nguyễn Văn Ngôi , Phan Văn Nho , Nguyễn Cư ( Việt kiều Úc ) TH Nguyễn Ngọc Dũng  , đã đến ấp Bình Trung , xã Định Trung , huyện Bình Đại , tỉnh  Bến Tre   dự lễ Khởi Công cầu Tổ NDTQ số 14-16 dài 25 m , rộng 2,2 m , bằng bê tông cốt thép , do AH Nguyễn Cư ( Việt kiều Úc )  tài trợ 90 triệu VN$ .Hổ trợ đèn năng lượng mặt trời cho dân tỉnh Bến Tre
Ngày 20 tháng 3 năm 2018, sau khi dự lễ Khánh Thành cầu Kênh Giữa , Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm , Lưu Kim Loan , bà quả phụ Tạ Văn Hồng , TH Nguyễn Ngọc Dũng , ks Tâm (chuyên viên Cty sản xuất đèn năng lượng mặt trời Vũ Phong) đã đến xã Đại Điền , huyện Thạnh Phú , tỉnh  Bến Tre dự lễ Hổ trợ đèn năng lượng mặt trời cho 4 nhà dân do do Hội Từ Thiện VESAF (Hoa Kỳ ) tài trợ .

Khánh Thành cầu Kênh  Giữa:

Ngày 20 tháng 3 năm 2018,  Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm ,Lưu Kim Loan , bà quả phụ Tạ Văn Hồng , TH Nguyễn Ngọc Dũng , ks Tâm (chuyên viên Cty sản xuất đèn năng lượng mặt trời Vũ Phong) đã đến ấp Thạnh Hưng , xã Mỹ Hưng , huyện Thạnh Phú , tỉnh  Bến Tre   dự lễ Khánh Thành cầu Kênh  Giữa dài 12 m , rộng 2,2 m , bằng bê tông cốt thép , do bà Huỳnh Đức Tài ( Hoa Kỳ )  tài trợ 2000 USD (gồm chi phí vật tư và điều hành công tác) .CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU KÊNH GIỬA
Tại ấp Thạnh Hưng xã Mỹ Hưng huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre
Nguyễn Thanh Liêm

 Xã Mỹ Hưng là một xã vùng sâu của huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre có hệ thống sông rạch chằng chịch, đời sống của nhân dân phụ thuộc chủ yếu là sản xuất nông nghiệp nên còn gặp rất nhiều khó khan , nhất là trên lảnh vực giao thông , ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát triển bộ mặt kinh tế - văn hóa, xã hội của Xã.
Đễ giúp giải quyết một phần những khó khăn trên, Nhóm AHCC Saigon dùng số tiền  2000 USD của bà Hoàng Đức Tài (VA Hoa Kỳ)  tài trợ xây dựng một cầu bằng bê tông cốt thép dài 12m ,rộng 2,2m tại ấp Thạnh Hưng , xã Mỹ Hưng , huyện Thạnh Phú , tỉnh Bến Tre thay thế cầu gỗ hiện hữu .
Đơn vị thi công do địa phương đãm trách , dưới sự giám sát hỗ trợ kỹ thuật của Nhóm AHCC Saigon.
Công trình đã hoàn thành đãm bảo chất lượng và đã được khánh thành vào ngày 20 tháng 3/2018
Phát biểu trong buổi Lễ Khánh Thành  AH Ngyễn Thanh Liêm đã thay mặt nhóm AHCC cảm ơn  Chính quyền địa phương xã Mỹ Hưng và đồng bào địa phương đã nỗ lực giúp nhóm AHCC hoàn thành tốt đẹp công tác từ thiện này. và cũng không quên ghi nhớ công ơn to lớn của bà Hoàng Đức Tài đã gởi tiền về ủng hộ giúp đở Nhóm AHCC xây dựng các công trình từ thiện .Sau cùng, Chính quyền xã và đại diện nhân dân địa phương bày tỏ nỗi vui mừng của nhân dân khi có được cây cầu bê tông này thay thế cầu ván, bày tỏ lòng cảm kích và biết ơn sâu xa  nhà tài trợ  Bà Hoàng Đức Tài (VA Hoa Kỳ ).
Nhân dân địa phương cho biết việc xây cầu này là rất thiết thực, đáp ứng được nhu cầu giao thông bức thiết ở miệt nông thôn nghèo này.

Khánh Thành cầu Mỹ Tân 4
Ngày 19 tháng 1 năm 2018 sau khi dự Lễ Khánh Thành cầu Mỹ Đức Đông , Nhóm AHCC Saigon gồm AH Nguyễn Thanh Liêm, Lưu Kim Loan, Nguyễn Văn Ngôi, Huỳnh Thị Duy Oanh ,TH BS Nương ,TH Lương Đồng Xuân, Jenny Tieu , Bà Qũa Phụ Tạ Văn Hồng  đến  xã Mỹ Tân , huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang dự Lễ Khánh Thành cầu Mỹ Tân 4 do Nhóm Thiện Nghiện Sơn Nam  (Hoa Kỳ)cùng TH & AHCC tài trợ . CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU MỸ TÂN 4
Tại xã Mỹ Tân, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang
Nguyễn Thanh Liêm

 
Nguyện vọng của bà con ở , xã Mỹ Tân, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang  xin tài trợ cho cầu Mỹ Tân 4 thay thế cầu khỉ cũ quá ọp ẹp .Cầu được xây dựng bằng bê tông cốt thép dài 25m rộng 2,2m . AH Lê Văn Sâm đã nhanh chóng vận động các AH và TH CC  tài trợ 92 triệu VN$ xây dựng cầu (gồm chi phí vật tư và điều hành) .
Danh sách ân nhân tài trợ là các Ái hữu và thân hữu Công Chánh:
1./ BS Thiện (VN) 1 Triệu VNĐ
2./ Ông Nguyễn Ngọc Lể (VN) 2 Triệu VND.
3./ Ahcc Ngô Anh Tề (HoaKỳ) 100 USA
4./ Ahcc Lê văn Sâm (HoaKỳ) 100 USA
5./ Ahcc Lê văn Trương – Thanh Vân (Canada) 500 CAD
6./ Ahcc Nguyễn Duật (Hoa Kỳ) 100 USD
7./ Ahcc Nguyễn Thành Phùng và Châu thi Phước (Hoa kỳ) 300 USD
8./ Ahcc Nguyễn văn Đề (Canada) 5 Triệu VND
9,/ Ông bà Lê Quốc Dưc – Phi (Hoakỳ) 100 USD
10./ Ông Trà văn Tu (HoaKy) 100 USD
11./ Ahcc Lâm Diệp Năm (Canada) 2 Triệu VND
12./ Ông bà Tánh T Le và Tuyết H Huỳnh (Hoaky) 200 USD
13./ Ông bà Mỹ Xuân Hồ - Hiệp (Hoaky) 300 USD
14./ Ông bà Phước Lai (Canada) 2 Triệu VND.
15./Nhóm Thiện Nguyện Sơn Nam (Hoaky) 1900 USD.

Đơn vị thi công do địa phương đãm trách , dưới sự giám sát hỗ trợ kỹ thuật của Nhóm AHCC Saigon.
Các vùng nông thôn ở Miền Tây có nhiều kênh rạch chằng chịt, giao thông rất khó khăn. Vượt qua các kênh rạch này là nhờ các cầu khỉ chênh vênh chỉ dùng cho người đi bộ hoặc cầu  do dân làm tạm bợ. Nay nhiều cầu này đã được thay thế dần trong thời gian gần đây bằng các cầu bê-tông chắc chắn, an toàn cho các loại xe 2 bánh lưu thông thuận lợi.
Công trình đã hoàn thành đãm bảo chất lượng và đã được khánh thành vào ngày 19 tháng 1/2018
Phát biểu trong buổi Lễ Khánh Thành  AH Huỳnh Thị Duy Oanh, thành viên Nhóm Thiên Nguyện Sơn Nam, đã  cảm ơn  Chính quyền địa phương xã Mỹ Tân và đồng bào địa phương đã nỗ lực giúp nhóm AHCC hoàn thành tốt đẹp công tác từ thiện này, và cũng không quên ghi nhớ công ơn to lớn của các AH và THCC đã tài trợ xây dựng cầu .
Sau cùng, Chính quyền xã và đại diện nhân dân địa phương bày tỏ nỗi vui mừng của nhân dân khi có được cây cầu bê tông này thay thế cầu khỉ cũ, bày tỏ lòng cảm kích và biết ơn sâu xa các nhà tài trợ  và Nhóm AHCC Saigon.
Nhân dân địa phương cho biết việc xây cầu này là rất thiết thực, đáp ứng được nhu cầu giao thông bức thiết ở miệt nông thôn nghèo này.
 
Khánh Thành cầu Mỹ Đức Đông
 Ngày 19 tháng 1 năm 2018   Nhóm AHCC Saigon gồm AH Nguyễn Thanh Liêm, Lưu Kim Loan,Nguyễn Văn Ngôi , Huỳnh Thị Duy Oanh ,TH BS Nương ,TH Lương Đồng Xuân , Jenny Tieu, Bà Qũa Phụ Tạ Văn Hồng  đến xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè , tỉnh Tiền Giang dự Lễ Khánh Thành cầu Mỹ Đức Đông  do Hội VESAF (Hoa Kỳ ) tài trợ . CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU MỸ ĐỨC ĐÔNG
Tại xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang
Nguyễn Thanh Liêm

 
Nguyện vọng của bà con ở , xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang  xin tài trợ cho cầu Mỹ Đức Đông thay thế cầu khỉ cũ quá ọp ẹp .Cầu được xây dựng bằng bê tông cốt thép dài 36,5m rộng 2,2m . Hội VESAF (Hoa Kỳ) đã nhanh chóng đáp ứng tài trợ 6000 USD xây dựng cầu (gồm chi phí vật tư và điều hành) .
Đơn vị thi công do địa phương đãm trách , dưới sự giám sát hỗ trợ kỹ thuật của Nhóm AHCC Saigon.
Các vùng nông thôn ở Miền Tây có nhiều kênh rạch chằng chịt, giao thông rất khó khăn. Vượt qua các kênh rạch này là nhờ các cầu khỉ chênh vênh chỉ dùng cho người đi bộ hoặc cầu  do dân làm tạm bợ. Nay nhiều cầu này đã được thay thế dần trong thời gian gần đây bằng các cầu bê-tông chắc chắn, an toàn cho các loại xe 2 bánh lưu thông thuận lợi.
Công trình đã hoàn thành đãm bảo chất lượng và đã được khánh thành vào ngày 19 tháng 1/2018 .
Phát biểu trong buổi Lễ Khánh Thành TH BS Nương, đại diện Hội VESAF (Hoa Kỳ), đã  cảm ơn  Chính quyền địa phương xã Mỹ Đức Đông và đồng bào địa phương đã nỗ lực giúp nhóm AHCC hoàn thành tốt đẹp công tác từ thiện này. và cũng không quên ghi nhớ công ơn to lớn của Hội VESAF (Hoa Kỳ) đã tài trợ xây dựng cầu .
Sau cùng, Chính quyền xã và đại diện nhân dân địa phương bày tỏ nỗi vui mừng của nhân dân khi có được cây cầu bê tông này thay thế cầu khỉ cũ, bày tỏ lòng cảm kích và biết ơn sâu xa Hội VESAF (Hoa Kỳ)  và Nhóm AHCC Saigon.
Nhân dân địa phương cho biết việc xây cầu này là rất thiết thực, đáp ứng được nhu cầu giao thông bức thiết ở miệt nông thôn nghèo này.

Khánh thành cầu Hòa Mỹ
Ngày 16 tháng 1 năm 2018   Nhóm AHCC Saigon gồm AH Nguyễn Thanh Liêm, Lưu Kim Loan,Nguyễn Văn Ngôi  , TH BS Nương ,TH Lương Đồng Xuân , Jenny Tieu đến xã Hòa Mỹ , huyện Phụng Hiệp , tỉnh Hậu Giang dự Lễ Khánh Thành cầu Hòa Mỹ do Hội VESAF (Hoa Kỳ ) tài trợ .   

 

Khánh thành cầu Xo Cách
Ngày 7 tháng 1 năm 2018 , sau khi dự Lễ Khánh Thành cầu Tư Trâm,  Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm ,Lưu Kim Loan ,Nguyễn Văn Hiệp , Nguyễn Văn Ngôi , TH Nguyễn Ngọc Dũng cùng 3 nhân viên  Cty TNHH May Thiêu THUẬN PHƯƠNG Q6 Tp HCM , đã đến xã Đông Phước A , huyện Châu Thành , tỉnh  Hậu Giang  dự lễ Khánh Thành cầu Xẽo Cách , do AH Nguyễn Văn Hiệp vận động Nhóm Bạn Hữu Công Chánh Phú Thọ Saigon  tài trợ . Sau buổi lễ đoàn cũng đã tặng 60 bộ quần áo cho các trẻ em nghèo ở địa phương

Phát biểu của AH Nguyễn văn Hiệp trong lễ khánh thành cầu Xẽo Cách


Cầu Xẽo Cách cũ


Cầu Xẽo Cách

CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU XẼO CÁCH

Tại xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Cần Thơ
Nguyễn Thanh Liêm
 
Nguyện vọng của bà con ở , xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Cần Thơ  xin tài trợ cho cầu Xẽo Cách thay thế cầu cũ quá ọp ẹp .Cầu được xây dựng bằng bê tông cốt thép dài 25m rộng 2,2m . AH Nguyễn Văn Hiệp đã nhanh chóng vận động Nhóm Bạn Hữu Công Chánh Phú Thọ Saigon  tài trợ 130 triệu VNĐ ( gồm chi phí vật tư 100 triệu  và chi phí nhân công 30 triệu ) .
Đơn vị thi công do địa phương đãm trách , dưới sự giám sát hỗ trợ kỹ thuật của Nhóm AHCC Saigon.
Các vùng nông thôn ở Miền Tây có nhiều kênh rạch chằng chịt, giao thông rất khó khăn. Vượt qua các kênh rạch này là nhờ các cầu khỉ chênh vênh chỉ dùng cho người đi bộ hoặc cầu  do dân làm tạm bợ. Nay nhiều cầu này đã được thay thế dần trong thời gian gần đây bằng các cầu bê-tông chắc chắn, an toàn cho các loại xe 2 bánh lưu thông thuận lợi.
Công trình đã hoàn thành đãm bảo chất lượng và đã được khánh thành vào ngày 7 tháng 1/2018
Phát biểu trong buổi Lễ Khánh Thành  AH Ngyễn Văn Hiệp cám ơn chánh quyền địa phương xã Đông Phước A và đồng bào địa phương đã nỗ lực giúp nhóm AHCC hoàn thành tốt đẹp công tác từ thiện này. và cũng không quên ghi nhớ công ơn to lớn của Nhóm Bạn Hữu Công Chánh Phú Thọ Saigon  đã tài trợ xây dựng cầu .
Sau cùng, Chính quyền xã và đại diện nhân dân địa phương bày tỏ nỗi vui mừng của nhân dân khi có được cây cầu bê tông này thay thế cầu cũ, bày tỏ lòng cảm kích và biết ơn sâu xa  nhà tài trợ Nhóm Bạn Hữu Công Chánh Phú Thọ Saigon  và Nhóm AHCC Saigon.
Nhân dân địa phương cho biết việc xây cầu này là rất thiết thực, đáp ứng được nhu cầu giao thông bức thiết ở miệt nông thôn nghèo này.


Khánh thành cầu Tư Trâm
 Ngày 7 tháng 1 năm 2018  Nhóm AHCC Saigon gồm AH Nguyễn Thanh Liêm,Nguyễn Văn Hiệp, Lưu Kim Loan,Nguyễn Văn Ngôi  ,TH Nguyễn Ngọc Dũng cùng 3 nhân viên Cty TNHH May Thiêu THUẬN PHƯƠNG Q6 Tp HCM đến xã An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng dự Lễ Khánh Thành cầu Tư Trâm  do AH Nguyễn Văn Hiệp vận động  Cty TNHH May Thiêu THUẬN PHƯƠNG Q6 Tp HCM  tài trợ .  CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU TƯ TRÂM
Tại xã An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng
Nguyễn Thanh Liêm
 
Nguyện vọng của bà con ở , xã An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng  xin tài trợ cho cầu Tư Trâm thay thế cầu khỉ cũ quá ọp ẹp .Cầu được xây dựng bằng bê tông cốt thép dài 19m rộng 2,2m do AH Nguyễn Văn Hiệp đã nhanh chóng vận động  Cty TNHH May Thêu THUẬN PHƯƠNG Q6 Tp HCM  tài trợ 77 triệu đồng ( chi phí vật tư ) .
Đơn vị thi công do địa phương đãm trách , dưới sự giám sát hỗ trợ kỹ thuật của Nhóm AHCC Saigon.
Các vùng nông thôn ở Miền Tây có nhiều kênh rạch chằng chịt, giao thông rất khó khăn. Vượt qua các kênh rạch này là nhờ các cầu khỉ chênh vênh chỉ dùng cho người đi bộ hoặc cầu  do dân làm tạm bợ. Nay nhiều cầu này đã được thay thế dần trong thời gian gần đây bằng các cầu bê-tông chắc chắn, an toàn cho các loại xe 2 bánh lưu thông thuận lợi.
Công trình đã hoàn thành đãm bảo chất lượng và đã được khánh thành vào ngày 7 tháng 1/2018
Phát biểu trong buổi Lễ Khánh Thành  AH Ngyễn Văn Hiệp cảm ơn  Chính quyền địa phương xã An Lạc Thôn và đồng bào địa phương đã nỗ lực giúp nhóm AHCC hoàn thành tốt đẹp công tác từ thiện này và cũng không quên ghi nhớ công ơn to lớn của Cty TNHH May Thêu THUẬN PHƯƠNG Q6 Tp HCM  đã tài trợ xây dựng cầu .
Sau cùng, Chính quyền xã và đại diện nhân dân địa phương bày tỏ nỗi vui mừng của nhân dân khi có được cây cầu bê tông này thay thế cầu khỉ cũ, bày tỏ lòng cảm kích và biết ơn sâu xa nhà tài trợ Cty TNHH May Thêu THUẬN PHƯƠNG Q6 Tp HCM và Nhóm AHCC Saigon.
Nhân dân địa phương cho biết việc xây cầu này là rất thiết thực, đáp ứng được nhu cầu giao thông bức thiết ở miệt nông thôn nghèo này.

Kiểm thép cầu Tư Trâm
Ngày 11 tháng 12 năm 2017  Nhóm AHCC Saigon gồm AH Nguyễn Thanh Liêm, Lưu Kim Loan,Nguyễn Văn Ngôi  , TH Nguyễn Ngọc Dũng  đến xã An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng  kiểm thép  cầu Tư Trâm .  Gíám sát đổ bê tông sàn cầu Mỹ Đức Đông


Ngày 11 tháng 12 năm 2017 sau khi kiểm thép cầu Tư Trâm,  Nhóm AHCC Saigon gồm AH Nguyễn Thanh Liêm, Lưu Kim Loan,Nguyễn Văn Ngôi  ,TH Nguyễn Ngọc Dũng đến xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè , tỉnh Tiền Giang giám sát đổ bê tông sàn cầu Mỹ Đức Đông .   Kiểm thép công trình xây cầu Mỹ Tân 4.

Ngày 1 tháng12 năm 2017, Nhóm Ái Hữu Công Chánh Saigon xây cầu từ thiện gồm Ái hữu Nguyễn Thanh Liêm, Phan văn Nho, Lưu Kim Loan và thân hữu Nhuyễn Ngọc Dũng đến Xã Mỹ Tân, Huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang để kiểm thép công trình xây cầu Mỹ Tân 4.Giám sát công tác hạ cọc cầu Hòa Mỹ
Ngày 28 tháng 11 năm 2017   Nhóm AHCC Saigon gồm AH Nguyễn Thanh Liêm, Lưu Kim Loan,Nguyễn Văn Ngôi  , TH  Nguyễn Ngọc Dũng đến xã Hòa Mỹ , huyện Phụng Hiệp , tỉnh Hậu Giang giám sát công tác hạ cọc cầu Hòa Mỹ .   Kiểm thép cầu Mỹ Đức Đông
Ngày 18 tháng 11 năm 2017   Nhóm AHCC Saigon gồm AH Nguyễn Thanh Liêm, Lưu Kim Loan,Nguyễn Văn Ngôi  ,TH Lương Be Van (Hoa Kỳ) ,  Nguyễn Ngọc Dũng đến xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè , tỉnh Tiền Giang kiễm thép cầu Mỹ Đức Đông .  Kiểm thép cầu Xẻo Cách 
Ngày 11 tháng 11 năm 2017, sau khi dự Lễ Khánh Thành cầu Cả Lang 2 ,  Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm , Lưu Kim Loan , Phan Văn Nho , TH Lương Đồng Xuân , Ngô Văn Đức , Nguyễn Ngọc Dũng , đã đến xã Đông Phước A , huyện Châu Thành , tỉnh  Hậu Giang  kiễm thép cầu Xẻo Cách .Khánh Thành cầu Cả Lang 2
Ngày 11 tháng 11 năm 2017,  Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm , Lưu Kim Loan , Phan Văn Nho , TH Lương Đồng Xuân , Ngô Văn Đức , Nguyễn Ngọc Dũng, đã đến xã Giai Xuân, huyện Phong Điền , tỉnh  Cần Thơ  dự Lễ Khánh Thành cầu Cả Lang 2 .Xem youtube Xây Cầu Từ Thiện - Cầu Cả Lang 2 thuộc Xã Giai Xuân - Huyện Phong Điền - Tỉnh Cần Thơ

CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU CÃ LANG 2
Tại huyện Phong Điền, tỉnh Cần Thơ
Nguyễn Thanh Liêm

Nguyện vọng của bà con ở , xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Cần Thơ  xin tài trợ cho cầu Cã Lang 2 thay thế cầu khỉ cũ quá ọp ẹp .Cầu được xây dựng bằng bê tông cốt thép dài 25m rộng 2,2m .  B. Phạm Thị Sữ cùng cô Thy Linh Lê (Hoa Kỳ) đã nhanh chóng đáp ứng tài trợ 91 triệu VN$ xây dựng cầu (gồm chi phí vật tư và điều hành) .
Đơn vị thi công do địa phương đãm trách , dưới sự giám sát hỗ trợ kỹ thuật của Nhóm AHCC Saigon.
Các vùng nông thôn ở Miền Tây có nhiều kênh rạch chằng chịt, giao thông rất khó khăn. Vượt qua các kênh rạch này là nhờ các cầu khỉ chênh vênh chỉ dùng cho người đi bộ hoặc cầu  do dân làm tạm bợ. Nay nhiều cầu này đã được thay thế dần trong thời gian gần đây bằng các cầu bê-tông chắc chắn, an toàn cho các loại xe 2 bánh lưu thông thuận lợi.
Công trình đã hoàn thành đãm bảo chất lượng và đã được khánh thành vào ngày 11 tháng 11/2017
Phát biểu trong buổi Lễ Khánh Thành  AH Ngyễn Thanh Liêm, đại diện nhóm AHCC, đã thay mặt nhóm AHCC cảm ơn  Chính quyền địa phương xã Giai Xuân và đồng bào địa phương đã nỗ lực giúp nhóm AHCC hoàn thành tốt đẹp công tác từ thiện này. và cũng không quên ghi nhớ công ơn to lớn của B. Phạm Thị Sữ cùng cô Thy Linh Lê (Hoa Kỳ) đã tài trợ xây dựng cầu .
Sau cùng, Chính quyền xã và đại diện nhân dân địa phương bày tỏ nỗi vui mừng của nhân dân khi có được cây cầu bê tông này thay thế cầu khỉ cũ, bày tỏ lòng cảm kích và biết ơn sâu xa  nhà tài trợ B. Phạm Thị Sữ cùng cô Thy Linh Lê (Hoa Kỳ)  và Nhóm AHCC Saigon.
Nhân dân địa phương cho biết việc xây cầu này là rất thiết thực, đáp ứng được nhu cầu giao thông bức thiết ở miệt nông thôn nghèo này.


Khởi công cầu Mỹ Đức Đông
 Ngày 7 tháng 11 năm 2017   Nhóm AHCC Saigon gồm AH Nguyễn Thanh Liêm, Lưu Kim Loan,Nguyễn Văn Ngôi  ,TH BS Nương ,TH  Nguyễn Ngọc Dũng,Nguyễn Mười  đến xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè , tỉnh Tiền Giang dự Lễ Khởi Công cầu Mỹ Đức Đông sẽ được xây dựng bằng bê tông cốt thép dài 36m ,rộng 2,2 m  do Hội VESAF (Hoa Kỳ ) tài trợ 6000 USD ( gồm chi phí vật tư và điều hành ).
  

Hạ cọc cầu Mỹ Đức Đông
Ngày 7 tháng 11 năm 2017   Nhóm AHCC Saigon gồm AH Nguyễn Thanh Liêm, Lưu Kim Loan,Nguyễn Văn Ngôi  ,TH BS Nương ,TH  Nguyễn Ngọc Dũng,Nguyễn Mười  đến xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè , tỉnh Tiền Giang sau khi dự Lễ Khởi Công cầu Mỹ Đức Đông đã giám sát việc hạ cọc cầu .
 


Hạ cọc cầu Mỹ Tân 4
Ngày 7 tháng 11 năm 2017 sau khi dự Lễ Khởi công và giám sát việc hạ cọc cầu Mỹ Đức Đông  , Nhóm AHCC Saigon gồm AH Nguyễn Thanh Liêm, Lưu Kim Loan,Nguyễn Văn Ngôi, TH BS Nương ,TH Nguyễn Ngọc Dũng , Nguyễn Mười  đến  xã Mỹ Tân , huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang giám sát việc hạ cọc cầu Mỹ Tân 4 .
   


Khởi Công cầu Tư Trâm
Ngày 21 tháng 10 năm 2017  Nhóm AHCC Saigon gồm AH Nguyễn Thanh Liêm,Nguyễn Văn Hiệp, Lưu Kim Loan, Nguyễn Văn Ngôi  ,TH BS Nương ,TH Lương Bevan (Hoa Kỳ), Nguyễn Ngọc Dũng cùng 2 nhân viên Cty TNHH May Thiêu THUẬN PHƯƠNG Q6 Tp HCM đến xã An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng dự Lễ Khởi Công cầu Tư Trâm  do AH Nguyễn Văn Hiệp vận động  Cty TNHH May Thiêu THUẬN PHƯƠNG Q6 Tp HCM  tài trợ .   Hạ cọc cầu Xẻo Cách
Ngày 21 tháng 10 năm 2017 sau khi dự Lễ Khởi Công cầu Tư Trâm  Nhóm AHCC Saigon gồm AH Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Văn Hiệp, Lưu Kim Loan, Nguyễn Văn Ngôi  ,TH BS Nương ,TH Lương Bevan (Hoa Kỳ), Nguyễn Ngọc Dũng cùng 2 nhân viên Cty TNHH May Thiêu THUẬN PHƯƠNG Q6 Tp HCM đến xã Đông Phước A , huyện Châu Thành , tỉnh  Hậu Giang  giám sát việc hạ cọc cầu Xẻo Cách .  
 


Khởi Công cầu Hòa Mỹ

Ngày 21 tháng 10 năm 2017 sau khi dự Lễ Khởi Công cầu Tư Trâm và giám sát việc hạ cọc cầu Xẽo Cách  Nhóm AHCC Saigon gồm AH Nguyễn Thanh Liêm ,Nguyễn Văn Hiệp, Lưu Kim Loan, Nguyễn Văn Ngôi  ,TH BS Nương ,TH Lương Bevan (Hoa Kỳ), Nguyễn Ngọc Dũng cùng 2 nhân viên Cty TNHH May Thiêu THUẬN PHƯƠNG Q6 Tp HCM đến xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp , tỉnh Cần Thơ dự Lễ Khởi Công cầu Hòa Mỹ sẽ được xây dựng bằng bê tông cốt thép dài 26m , rộng 2,2 m  do Hội VESAF (Hoa Kỳ) tài trợ 110 triệu VN$ ( gồm chi phí vật tư và điều hành ).  Kiểm thép các đà cầu Cả Lang 2
Ngày 11 tháng 10 năm 2017,  Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm , Phan Văn Nho  đã đến xã Giai Xuân, huyện Phong Điền , tỉnh  Cần Thơ  kiểm thép trước khi đổ bê tông các đà cầu Cả Lang 2 .Hạ cọc cầu Cả Lang 2:
Ngày 3 tháng 10 năm 2017,  Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm , Phan Văn Nho , TH Nguyễn Ngọc Dũng , đã đến xã Giai Xuân, huyện Phong Điền , tỉnh  Cần Thơ  giám sát công tác hạ cọc cầu Cả Lang 2 .Khởi công cầu Mỹ Tân 4:
Ngày 1 tháng 10 năm 2017 sau khi dự Lễ Khánh Thành các cầu Mỹ Tân 1,Mỹ Tân 2,Mỹ Tân3 , Nhóm AHCC Saigon gồm AH Nguyễn Thanh Liêm, Lưu Kim Loan,Nguyễn Văn Ngôi, Phan văn Nho ,TH BS Nương ,TH Lương Levan (Hoa Kỳ), Nguyễn Ngọc Dũng  đến  xã Mỹ Tân , huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang dự Lễ Khởi công cầu Mỹ Tân 4 do Nhóm Thiện Nghiện Sơn Nam  (Hoa Kỳ)cùng TH & AHCC tài trợ.   


Khánh thành 3 cầu Mỹ Tân 1, Mỹ Tân 2, Mỹ Tân 3:
Ngày 1 tháng 10 năm 2017 sau khi dự Lễ Khánh Thành cầu Mỹ Tân 1 , Nhóm AHCC Saigon gồm AH Nguyễn Thanh Liêm, Lưu Kim Loan,Nguyễn Văn Ngôi, Phan văn Nho ,TH BS Nương ,TH Lương Levan (Hoa Kỳ), Nguyễn Ngọc Dũng  đến  ấp 2 . xã Mỹ Tân , huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang dự Lễ Khánh Thành cầu Mỹ Tân 3 do Hội VESAF (Hoa Kỳ) tài trợ.  

Video - Xây cầu từ thiện - Cầu Mỹ Tân 1


CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU MỸ TÂN 1
Tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang
Nguyễn Thanh Liêm
 
Nguyện vọng của bà con ở ấp 1, xã Mỹ Tân, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang  xin tài trợ cho cầu Mỹ Tân 1 thay thế cầu ván cũ quá ọp ẹp .Cầu được xây dựng qua kênh 500 bờ nam bằng bê tông cốt thép dài 24m rộng 2,2m .Hội Từ Thiện VESAF (Hoa Kỳ) đã nhanh chóng đáp ứng tài trợ xây dựng cầu với kinh phí tài trợ 94 triệu ( gồm chi phí vật tư và chi phí điều hành ) .
Ngày 27 tháng 4/2017 đã tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Mỹ Tân 1, với sự tham dự của đồng bào, chánh quyền địa phương, và một số AHCC: AH Nguyễn Thanh Liêm ,Lưu Kim Loan , Nguyễn Văn Ngôi,TH BS Nương , TH Bùi Quang Thanh (Hoa Kỳ), TH Nguyễn Ngọc Dũng .
Đơn vị thi công do Nhóm Xây Cầu Từ Thiện Phật Gíao Hòa Hão huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đãm trách, dưới sự giám sát hỗ trợ kỹ thuật của Nhóm AHCC Saigon.
Các vùng nông thôn ở Miền Tây có nhiều kênh rạch chằng chịt, giao thông rất khó khăn. Vượt qua các kênh rạch này là nhờ các cầu khỉ chênh vênh chỉ dùng cho người đi bộ hoặc cầu ván ọp ẹp do dân làm tạm bợ. Nay nhiều cầu này đã được thay thế dần trong thời gian gần đây bằng các cầu bê-tông chắc chắn, an toàn cho các loại xe 2 bánh lưu thông thuận lợi.
Công trình đã hoàn thành đãm bảo chất lượng và đã được khánh thành vào ngày 1 tháng 10/2017
Phát biểu trong buổi Lễ Khánh Thành  AH Ngyễn Thanh Liêm, đại diện nhóm AHCC, đã thay mặt nhóm AHCC cảm ơn  Chính quyền địa phương xã Mỹ Tân , Nhóm Xây Cầu Từ Thiện Phật Gíao Hòa Hão huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang và đồng bào địa phương đã nỗ lực giúp nhóm AHCC hoàn thành tốt đẹp công tác từ thiện này. và cũng không quên ghi nhớ công ơn to lớn của Hội Từ Thiện VESAF(Hoa Kỳ) đã gởi tiền về ủng hộ giúp đở Nhóm AHCC xây dựng các công trình từ thiện .
Sau cùng, Chính quyền xã và đại diện nhân dân địa phương bày tỏ nỗi vui mừng của nhân dân khi có được cây cầu bê tông này thay thế cầu ván, bày tỏ lòng cảm kích và biết ơn sâu xa  nhà tài trợ  Hội Từ Thiện VESAF (Hoa Kỳ) và Nhóm AHCC Saigon.
Nhân dân địa phương cho biết việc xây cầu này là rất thiết thực, đáp ứng được nhu cầu giao thông bức thiết ở miệt nông thôn nghèo này.
 


CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU MỸ TÂN 2
Tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang
Nguyễn Thanh Liêm

 Nguyện vọng của bà con ở ấp 1, xã Mỹ Tân, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang  xin tài trợ cho cầu Mỹ Tân 2 thay thế cầu ván cũ quá ọp ẹp .Cầu được xây dựng qua kênh 1000 bờ nam  bằng bê tông cốt thép dài 36m rộng 2,2m .Hội Từ Thiện VESAF (Hoa Kỳ) đã nhanh chóng đáp ứng tài trợ xây dựng cầu với kinh phí tài trợ 135,5 triệu ( gồm chi phí vật tư và chi phí điều hành ) .
Ngày 27 tháng 4/2017 đã tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Mỹ Tân 2, với sự tham dự của đồng bào, chánh quyền địa phương, và một số AHCC: AH Nguyễn Thanh Liêm ,Lưu Kim Loan , Nguyễn Văn Ngôi,TH BS Nương ,TH Bùi Quang Thanh (Hoa Kỳ),TH Nguyễn Ngọc Dũng .
Đơn vị thi công do Nhóm Xây Cầu Từ Thiện Phật Gíao Hòa Hão huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đãm trách , dưới sự giám sát hỗ trợ kỹ thuật của Nhóm AHCC Saigon.
Các vùng nông thôn ở Miền Tây có nhiều kênh rạch chằng chịt, giao thông rất khó khăn. Vượt qua các kênh rạch này là nhờ các cầu khỉ chênh vênh chỉ dùng cho người đi bộ hoặc cầu ván ọp ẹp do dân làm tạm bợ. Nay nhiều cầu này đã được thay thế dần trong thời gian gần đây bằng các cầu bê-tông chắc chắn, an toàn cho các loại xe 2 bánh lưu thông thuận lợi.
Công trình đã hoàn thành đãm bảo chất lượng và đã được khánh thành vào ngày 1 tháng 10/2017
Phát biểu trong buổi Lễ Khánh Thành  AH Ngyễn Thanh Liêm, đại diện nhóm AHCC, đã thay mặt nhóm AHCC cảm ơn  Chính quyền địa phương xã Mỹ Tân , Nhóm Xây Cầu Từ Thiện Phật Gíáo Hòa Hão huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang và đồng bào địa phương đã nỗ lực giúp nhóm AHCC hoàn thành tốt đẹp công tác từ thiện này. và cũng không quên ghi nhớ công ơn to lớn của Hội Từ Thiện VESAF (Hoa Kỳ) đã gởi tiền về ủng hộ giúp đở Nhóm AHCC xây dựng các công trình từ thiện .
Sau cùng, Chính quyền xã và đại diện nhân dân địa phương bày tỏ nỗi vui mừng của nhân dân khi có được cây cầu bê tông này thay thế cầu ván, bày tỏ lòng cảm kích và biết ơn sâu xa  nhà tài trợ  Hội Từ Thiện VESAF ( Hoa Kỳ) và Nhóm AHCC Saigon.
Nhân dân địa phương cho biết việc xây cầu này là rất thiết thực, đáp ứng được nhu cầu giao thông bức thiết ở miệt nông thôn nghèo này.CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU MỸ TÂN 3
Tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang
Nguyễn Thanh Liêm
 
Nguyện vọng của bà con ở ấp 1, xã Mỹ Tân, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang  xin tài trợ cho cầu Mỹ Tân 3 thay thế cầu ván cũ quá ọp ẹp .Cầu được xây dựng qua kênh Tư Bằng  bằng bê tông cốt thép dài 36m rộng 2,2m .Hội Từ Thiện VESAF (Hoa Kỳ) đã nhanh chóng đáp ứng tài trợ xây dựng cầu với kinh phí tài trợ 135,5 triệu ( gồm chi phí vật tư và chi phí điều hành ) .
Ngày 27 tháng 4/2017 đã tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Mỹ Tân 3, với sự tham dự của đồng bào, chánh quyền địa phương, và một số AHCC: AH Nguyễn Thanh Liêm ,Lưu Kim Loan , Nguyễn Văn Ngôi,TH BS Nương ,TH Bùi Quang Thanh (Hoa Kỳ),TH Nguyễn Ngọc Dũng .
Đơn vị thi công do Nhóm Xây Cầu Từ Thiện Phật Gíáo Hòa Hão huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đãm trách , dưới sự giám sát hỗ trợ kỹ thuật của Nhóm AHCC Saigon.
Các vùng nông thôn ở Miền Tây có nhiều kênh rạch chằng chịt, giao thông rất khó khăn. Vượt qua các kênh rạch này là nhờ các cầu khỉ chênh vênh chỉ dùng cho người đi bộ hoặc cầu ván ọp ẹp do dân làm tạm bợ. Nay nhiều cầu này đã được thay thế dần trong thời gian gần đây bằng các cầu bê-tông chắc chắn, an toàn cho các loại xe 2 bánh lưu thông thuận lợi.
Công trình đã hoàn thành đãm bảo chất lượng và đã được khánh thành vào ngày 1 tháng 10/2017
Phát biểu trong buổi Lễ Khánh Thành  AH Ngyễn Thanh Liêm, đại diện nhóm AHCC, đã thay mặt nhóm AHCC cảm ơn  Chính quyền địa phương xã Mỹ Tân , Nhóm Xây Cầu Từ Thiện Phật Gíáo Hòa Hão huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang và đồng bào địa phương đã nỗ lực giúp nhóm AHCC hoàn thành tốt đẹp công tác từ thiện này. và cũng không quên ghi nhớ công ơn to lớn của Hội Từ Thiện VESAF(Hoa Kỳ) đã gởi tiền về ủng hộ giúp đở Nhóm AHCC xây dựng các công trình từ thiện .
Sau cùng, Chính quyền xã và đại diện nhân dân địa phương bày tỏ nỗi vui mừng của nhân dân khi có được cây cầu bê tông này thay thế cầu ván, bày tỏ lòng cảm kích và biết ơn sâu xa  nhà tài trợ  Hội Từ Thiện VESAF (Hoa Kỳ) và Nhóm AHCC Saigon.
Nhân dân địa phương cho biết việc xây cầu này là rất thiết thực, đáp ứng được nhu cầu giao thông bức thiết ở miệt nông thôn nghèo này.
 


Khởi công cầu Kênh Giữa

Ngày 21 tháng 9 năm 2017,  Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm ,Lưu Kim Loan ,Nguyễn Văn Ngôi ,  Phan Văn Nho , TH Nguyễn Ngọc Dũng  , đã đến ấp Thạnh Hưng , xã Mỹ Hưng , huyện Thạnh Phú , tỉnh  Bến Tre   dự lễ Khởi Công cầu Kênh  Giữa dài 12 m , rộng 2,2 m , bằng bê tông cốt thép , do bà Hoàng Đức Tài ( Hoa Kỳ )  tài trợ 2000 USD  . .Khởi công cầu Xẻo Cách

Ngày 5 tháng 9 năm 2017,  Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm , Lưu Kim Loan , Nguyễn Văn Hiệp , Nguyễn Hoàng Chí Đức , Phan Văn Nho , TH Nguyễn Mười , đã đến xã Đông Phước A , huyện Châu Thành , tỉnh  Hậu Giang  dự lễ Khởi Công cầu Xẻo Cách  dài 25 m , rộng 2,2 m , bằng bê tông cốt thép , do AH Nguyễn Văn Hiệp vận động Nhóm Bạn Hữu Công Chánh Phú Thọ Saigon  tài trợ 130 triệu VNĐ ( gồm chi phí vật tư 100 triệu  và chi phí nhân công 30 triệu ) . .Khánh thành cầu Khoan Đào:

Ngày 10 tháng 9 năm 2017  Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm , Lưu Kim Loan , TH Lương Levan (Việt Kiều Mỹ, thân phụ nhà tài trợ Lương Phương Huyền), Nguyễn Mười  đã đến ấp Lưu Thông xã Hòa Minh , huyện Châu Thành ( cù lao Cổ Chiên ) , tỉnh  Trà Vinh  dự lễ Khánh Thành cầu Khoan Đào dài 16 m , rộng 2,2 m , bằng bê tông cốt thép , do cô Lương Phương Huyền ( Hoa Kỳ ) tài trợ.

CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU KHOAN ĐÀO
Tại xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
Lưu Kim Loan

Nguyện vọng của bà con ở xã Long Hòa , huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, nằm trên cù lao Cổ Chiên , xin tài trợ cho cầu Khoan Đào thay thế cầu cũ quá ọp ẹp. Cầu được xây dựng bằng bê tông cốt thép dài 16m rộng 2,2m .Cô Lương Phương Huyền (Hoa Kỳ) đã nhanh chóng đáp ứng tài trợ xây dựng cầu .
Đơn vị thi công do địa phương đãm trách , dưới sự giám sát hỗ trợ kỹ thuật của Nhóm AHCC Saigon.
Các vùng nông thôn ở Miền Tây có nhiều kênh rạch chằng chịt, giao thông rất khó khăn. Vượt qua các kênh rạch này là nhờ các cầu khỉ chênh vênh chỉ dùng cho người đi bộ hoặc cầu ván ọp ẹp do dân làm tạm bợ. Nay nhiều cầu này đã được thay thế dần trong thời gian gần đây bằng các cầu bê-tông chắc chắn, an toàn cho các loại xe 2 bánh lưu thông thuận lợi.
Công trình đã hoàn thành đãm bảo chất lượng và đã được khánh thành vào ngày 10 tháng 9/2017
Phát biểu trong buổi Lễ Khánh Thành  AH Ngyễn Thanh Liêm, đại diện nhóm AHCC, đã thay mặt nhóm AHCC cảm ơn  Chính quyền địa phương xã Long Hòa và đồng bào địa phương đã nỗ lực giúp nhóm AHCC hoàn thành tốt đẹp công tác từ thiện này. và cũng không quên ghi nhớ công ơn to lớn của Cô Lương Phương Huyền (Hoa Kỳ) đã nhanh chóng tài trợ  xây dựng cầu .
Sau cùng, Chính quyền xã và đại diện nhân dân địa phương bày tỏ nỗi vui mừng của nhân dân khi có được cây cầu bê tông này thay thế cầu cũ , bày tỏ lòng cảm kích và biết ơn sâu xa  nhà tài trợ  Cô Lương Phương Huyền (Hoa Kỳ)  và Nhóm AHCC Saigon.
Nhân dân địa phương cho biết việc xây cầu này là rất thiết thực, đáp ứng được nhu cầu giao thông bức thiết ở miệt nông thôn nghèo này.


Cầu cũ


Cầu hoàn thànhKhởi công cầu Cả Lang 2


Ngày 5 tháng 9 năm 2017,  Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm , Lưu Kim Loan , Nguyễn Văn Ngôi, Phan Văn Nho , TH Ngô Văn Đức , Nguyễn Thanh Sang , Nguyễn Ngọc Dũng , đã đến xã Giai Xuân, huyện Phong Điền , tỉnh  Cần Thơ  dự lễ Khởi Công cầu Cả Lang 2 dài 25 m , rộng 2,2 m , bằng bê tông cốt thép , do bà Phan Thị Sữ và cô Thy Linh Lê ( Mỹ) tài trợ 4000 USD ( gồm chi phí vật tư 84 triệu VNĐ và chi phí điều hành ) ..Kiểm tra xây dựng 2 cầu Mỹ Tân
Ngày 10 tháng 8 năm 2017  Nhóm AHCC Saigon gồm AH Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Văn Ngôi , TH   Nguyễn Ngọc Dũng  đến  ấp 2 . xã Mỹ Tân , huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang  kiểm thép sàn , lan can cầu Mỹ Tân 3 ; giám sát cầu Mỹ Tân 2 đã hoàn thành .

Kiểm tra xây dựng 3 cầu Mỹ Tân
:
Ngày 25 tháng 7 năm 2017, nhóm AHCC Saigon gồm AH Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Văn Ngôi ,TH  Nguyễn Ngọc Dũng  đến  ấp 2, xã Mỹ Tân, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang giám sát cầu Mỹ Tân 1 đã hoàn thành; kiểm thép sàn, lan can cầu Mỹ Tân 2; kiểm tra 2 đà chính cầu Mỹ Tân 3. 
Kiểm tra xây dựng ba cầu Mỹ Tân:
Ngày 9 tháng 7 năm 2017  Nhóm AHCC Saigon gồm AH Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Văn Ngôi, Phan văn Nho , TH  Nguyễn Ngọc Dũng  đến  ấp 2,. xã Mỹ Tân, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang kiểm thép sàn , lan can cầu Mỹ Tân 1; kiểm tra 2 đà chính cầu Mỹ Tân 2; kiểm tra các trụ cầu Mỹ Tân 3 .Kiểm thép cầu Mỹ Tân 1
Ngày 2 tháng 6 năm 2017  Nhóm AHCC Saigon gồm AH Nguyễn Thanh Liêm, Phan văn Nho ,TH   Nguyễn Ngọc Dũng đến  ấp 2 . xã Mỹ Tân , huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang kiểm thép cầu Mỹ Tân 1 .  
Hạ cọc 3 cây cầu Mỹ Tân 1 , Mỹ Tân 2 , Mỹ Tân 3:
Ngày 21 tháng 5 năm 2017  Nhóm AHCC Saigon gồm AH Nguyễn Thanh Liêm, ,Lưu Kim Loan ,TH   Nguyễn Ngọc Dũng  đến  ấp 2 . xã Mỹ Tân , huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang giám sát công tác hạ cọc 3 cây cầu Mỹ Tân 1 ,Mỹ Tân 2 ,Mỹ Tân 3 . 


Khánh Thành cầu Mái Dầm
Ngày 19 tháng 5 năm 2017, sau khi dự Lể Khánh Thành cầu Xẻo Quao , Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm ,Lưu Kim Loan , Phan Văn Nho , vợ chồng AH Trần Quang Vinh , TH Thắng , Nguyễn Ngọc Dũng , đã  dự Lễ Khánh Thành cầu Mái Dầm tại  xã Long Hòa , huyện Châu Thành ( cù lao Cổ Chiên ) , tỉnh  Trà Vinh  cầu  dài 15 m , rộng 2,2 m , bằng bê tông cốt thép , do Ô. Lương Tuấn Hãi ( Hoa Kỳ ) tài trợ .

CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU MÁI DẦM
Tại huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
Nguyễn Thanh Liêm
 
Nguyện vọng của bà con ở xã Long Hòa , huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh,nằm trên cù lao Cổ Chiên , xin tài trợ cho cầu Mái Dầm thay thế cầu cũ quá ọp ẹp .Cầu được xây dựng bằng bê tông cốt thép dài 15m rộng 2,2m .Ông Lương Tuấn Hải (Hoa Kỳ) đã nhanh chóng đáp ứng tài trợ xây dựng cầu .
Đơn vị thi công do địa phương đãm trách , dưới sự giám sát hỗ trợ kỹ thuật của Nhóm AHCC Saigon.
Các vùng nông thôn ở Miền Tây có nhiều kênh rạch chằng chịt, giao thông rất khó khăn. Vượt qua các kênh rạch này là nhờ các cầu khỉ chênh vênh chỉ dùng cho người đi bộ hoặc cầu ván ọp ẹp do dân bắt tạm bợ. Nay nhiều cầu này đã được thay thế dần trong thời gian gần đây bằng các cầu bê-tông chắc chắn, an toàn cho các loại xe 2 bánh lưu thông thuận lợi.
Công trình đã hoàn thành đãm bảo chất lượng và đã được khánh thành vào ngày 19 tháng 5/2017
Phát biểu trong buổi Lễ Khánh Thành  AH Ngyễn Thanh Liêm, đại diện nhóm AHCC, đã thay mặt nhóm AHCC cảm ơn  Chính quyền địa phương xã Long Hòa và đồng bào địa phương đã nỗ lực giúp nhóm AHCC hoàn thành tốt đẹp công tác từ thiện này. và cũng không quên ghi nhớ công ơn to lớn của Ông Lương Tuấn Hải (Hoa Kỳ) đã nhanh chóng tài trợ  xây dựng cầu .
Sau cùng, Chính quyền xã và đại diện nhân dân địa phương bày tỏ nỗi vui mừng của nhân dân khi có được cây cầu bê tông này thay thế cầu cũ , bày tỏ lòng cảm kích và biết ơn sâu xa  nhà tài trợ  Ông Lương Tuấn Hải (Hoa Kỳ)  và Nhóm AHCC Saigon.
Nhân dân địa phương cho biết việc xây cầu này là rất thiết thực, đáp ứng được nhu cầu giao thông bức thiết ở miệt nông thôn nghèo này.Khánh Thành cầu Xẻo Quao 
Ngày 19 tháng 5 năm 2017, sau khi dự Lể Khởi Công cầu Khoan Đào , Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm ,Lưu Kim Loan , Phan Văn Nho , vợ chồng AH Trần Quang Vinh , TH Thắng , Nguyễn Ngọc Dũng , đã đến xã Long Hòa , huyện Châu Thành ( cù lao Cổ Chiên ) , tỉnh  Trà Vinh  dự lễ Khởi Khánh Thành cầu Xẻo Quao  dài 12 m , rộng 2,2 m , bằng bê tông cốt thép , do B. Lương K. Ngọc Hân ( Hoa Kỳ ) tài trợ .

CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU XẼO QUAO
Tại huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
Nguyễn Thanh Liêm
 
Nguyện vọng của bà con ở ấp Xẽo Quao, xã Long Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh,nằm trên cù lao Cổ Chiên , xin tài trợ cho cầu Xẽo Quao thay thế cầu khỉ cũ quá ọp ẹp .Cầu được xây dựng bằng bê tông cốt thép dài 12m rộng 2,2m .  B. Lương K. Ngọc Hân (Hoa Kỳ) đã nhanh chóng đáp ứng tài trợ xây dựng cầu  .
Đơn vị thi công do địa phương đãm trách , dưới sự giám sát hỗ trợ kỹ thuật của Nhóm AHCC Saigon.
Các vùng nông thôn ở Miền Tây có nhiều kênh rạch chằng chịt, giao thông rất khó khăn. Vượt qua các kênh rạch này là nhờ các cầu khỉ chênh vênh chỉ dùng cho người đi bộ hoặc cầu  do dân bắt tạm bợ. Nay nhiều cầu này đã được thay thế dần trong thời gian gần đây bằng các cầu bê-tông chắc chắn, an toàn cho các loại xe 2 bánh lưu thông thuận lợi.
Công trình đã hoàn thành đãm bảo chất lượng và đã được khánh thành vào ngày 19 tháng 5/2017
Phát biểu trong buổi Lễ Khánh Thành  AH Ngyễn Thanh Liêm, đại diện nhóm AHCC, đã thay mặt nhóm AHCC cảm ơn  Chính quyền địa phương xã Long Hòa và đồng bào địa phương đã nỗ lực giúp nhóm AHCC hoàn thành tốt đẹp công tác từ thiện này. và cũng không quên ghi nhớ công ơn to lớn của B. Lương K. Ngọc Hân (Hoa Kỳ) đã tài trợ xây dựng cầu .
Sau cùng, Chính quyền xã và đại diện nhân dân địa phương bày tỏ nỗi vui mừng của nhân dân khi có được cây cầu bê tông này thay thế cầu khỉ cũ, bày tỏ lòng cảm kích và biết ơn sâu xa  nhà tài trợ B. Lương K. Ngọc Hân (Hoa Kỳ)  và Nhóm AHCC Saigon.
Nhân dân địa phương cho biết việc xây cầu này là rất thiết thực, đáp ứng được nhu cầu giao thông bức thiết ở miệt nông thôn nghèo này.Khởi Công cầu Khoan Đào
Ngày 19 tháng 5 năm 2017, sau khi giám sát hạ cọc cầu Bà Liêm , Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm ,Lưu Kim Loan , Phan Văn Nho , vợ chồng AH Trần Quang Vinh , TH Thắng , Nguyễn Ngọc Dũng , đã đến ấp Lưu Thông xã Hòa Minh , huyện Châu Thành ( cù lao Cổ Chiên ) , tỉnh  Trà Vinh  dự lễ Khởi Công cầu Khoan Đào dài 19 m , rộng 2,2 m , bằng bê tông cốt thép , do cô Lương Phương Huyền ( Hoa Kỳ ) tài trợ .Ha cọc  cầu Bà Liêm :
Ngày 19 tháng 5 năm 2017 , Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm ,Lưu Kim Loan , Phan Văn Nho , vợ chồng AH Trần Quang Vinh , TH Thắng , Nguyễn Ngọc Dũng , đã đến ấp Bà Liêm xã Hòa Minh , huyện Châu Thành ( cù lao Cổ Chiên ) , tỉnh  Trà Vinh  giám sát công tác ha cọc  cầu Bà Liêm.Khởi công 3 cầu : Mỹ Tân 1 , Mỹ Tân 2 , Mỹ Tân 3

Ngày 27 tháng 4 năm 2017  Nhóm AHCC Saigon gồm AH Nguyễn Thanh Liêm, Lưu Kim Loan , Nguyễn Văn Ngôi ,TH BS Nương ,TH Bùi Quang Thanh (Hoa Kỳ),  Nguyễn Ngọc Dũng  đến  ấp 2,. xã Mỹ Tân , huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang dự lễ Khởi Công 3 cây cầu do Hội Từ Thiện VESAF tài trợ tổng cộng 365 triệu VNĐ :

 1/ Cầu Mỹ Tân  1 tại kênh 500 bằng BTCT dài 24 m , rộng 2,2 m .
 2/ Cầu  Mỹ Tân 2 tại kênh 1000 bằng BTCT dài 36 m , rộng 2,2 m .
 3/ Cầu Mỹ Tân  3 tại kênh Tư Bằng bằng BTCT dài 36 m , rộng 2,2 m .


Khánh Thành cầu Tổ tự quản 8, 9
Ngày 25 tháng 4 năm 2017 , Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm ,Lưu Kim Loan , TH Bùi Quang Thanh ( Hoa Kỳ ) ,Nguyễn Ngọc Dũng đến  ấp Mỹ ,xã Đại Điền , huyện Thạnh Phú , tỉnh Bến Tre tham dự Lễ Khánh Thành cầu Tổ tự quản 8, 9 .

Cầu được thực hiện bằng bê tông cốt thép dài 9m , rộng 2,2 m do Lương T. Phương Huyên ( Hoa Kỳ ) tài trợ .

CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU TỔ 8,9
Tại xã Đại Điền huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre
Nguyễn Thanh Liêm
 
Xã Đại Điền là một xã vùng sâu của huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre có hệ thống sông rạch chằng chịch, đời sống của nhân dân phụ thuộc chủ yếu là sản xuất nông nghiệp nên còn gặp rất nhiều khó khan , nhất là trên lảnh vực giao thông , ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát triển bộ mặt kinh tế - văn hóa, xã hội của Xã.
Đễ giúp giải quyết một phần những khó khăn trên , thông qua Nhóm AHCC Saigon     B. Lương Phương Huyền ( Hoa Kỳ ) đã tài trợ xây dựng một cầu bằng bê tông cốt thép dài 9m ,rộng 2,2m tại tổ 8,9 ấp Mỹ , xã Đại Điền , huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre thay thế cầu hiện hữu.
Đơn vị thi công do địa phương đãm trách , dưới sự giám sát hỗ trợ kỹ thuật của Nhóm AHCC Saigon.
Công trình đã hoàn thành đãm bảo chất lượng và đã được khánh thành vào ngày 25 tháng 4/2017
Phát biểu trong buổi Lễ Khánh Thành  AH Ngyễn Thanh Liêm, đại diện nhóm AHCC,  đã thay mặt nhóm AHCC cảm ơn  Chính quyền địa phương xã Đại Điền và đồng bào địa phương đã nỗ lực giúp nhóm AHCC hoàn thành tốt đẹp công tác từ thiện này. và cũng không quên ghi nhớ công ơn to lớn của nhà tài trợ B. Lương Phương Huyền ( Hoa Kỳ ) .
Sau cùng, Chính quyền xã và đại diện nhân dân địa phương bày tỏ nỗi vui mừng của nhân dân khi có được cây cầu bê tông này thay thế cầu hiện hữu, bày tỏ lòng cảm kích và biết ơn sâu xa nhà tài trợ B. Lương Phương Huyền ( Hoa Kỳ ) và Nhóm AHCC Saigon  .
Nhân dân địa phương cho biết việc xây cầu này là rất thiết thực, đáp ứng được nhu cầu giao thông bức thiết ở miệt nông thôn nghèo này.
 


Giám sát thi công cầu Bà Liêm

Ngày 10 tháng 4 năm 2017, Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm , Lưu Kim Loan , TH Bùi Quang Thanh ( Hoa Kỳ ) , Nguyễn Ngọc Dũng , sau khi giám sát thi công hạ cọc cầu Mái Dầm , đã đến ấp Bà Liêm xã Hòa Minh , huyện Châu Thành ( cù lao Cổ Chiên ) , tỉnh  Trà Vinh  giám sát công tác thi công  cầu Bà Liêm bằng bê tông cốt thép dài 26m , rộng 2,2 m .

AH Trần Quang Vinh ( KSCC khóa 14 ) tài trợ cho phần vật tư của cây cầu .
Hạ cọc  cầu Mái Dầm 
Ngày 10 tháng 4 năm 2017 , Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm , Lưu Kim Loan , TH Bùi Quang Thanh ( Hoa Kỳ ) , Nguyễn Ngọc Dũng đến xã Long Hòa , huyện Châu Thành ( cù lao Cổ Chiên ) , tỉnh  Trà Vinh  giám sát công tác hạ cọc  cầu Mái DầmGắn Solar Garden Light 4 cho cầu Bưng Ấp 1
Ngày 20 tháng 3 năm 2017 , Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm , Lưu Kim Loan và TH Nguyễn Ngọc Dũng đến ấp 1 xã Hòa Thạnh , huyện Tam Bình , tỉnh Vĩnh Long giám sát công tác gắn Solar Garden Light 4 cho cầu Bưng Ấp 1 do Hội VESAF (Hoa Kỳ) và TH Hao Lâm ( Hoa Kỳ ) tài trợ đễ giúp nhân dân dễ dàng qua lại cầu vào lúc tối trời.

Giám sát thi công cầu Xẻo Quao
Ngày 18 tháng 3 năm 2017 ,sau khi kiểm thép cầu Tổ tự quản 8,9 (tỉnh Bến Tre) Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm , Lưu Kim Loan đến xã Long Hòa , huyện Châu Thành (cù lao Cổ Chiên ) , tỉnh  Trà Vinh giám sát thi công cầu Xẻo Quao .
Cầu được thực hiện bằng bê tông cốt thép dài 12m , rộng 2,2 m do bà Lương K. Ngọc Hân ( Hoa Kỳ ) tài trợ .

Kiểm thép cầu Tổ Tự Quản 8, 9
Ngày 18 tháng 3 năm 2017 , Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm , Lưu Kim Loan đến  ấp Mỹ , xã Đại Điền , huyện Thạnh Phú , tỉnh Bến Tre kiểm thép trước khi đổ bê tông cho cầu Tổ tự quản 8,9 .
Cầu được thực hiện bằng bê tông cốt thép dài 9m , rộng 2,2 m do Lương T. Phương Huyên ( Hoa Kỳ ) tài trợ .Khánh Thành cầu Tân Mỹ 2 :
Ngày 24 tháng 1 năm 2017 , Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm , Lưu Kim Loan , Phan Văn Nho , TH Nguyễn Ngọc Dũng, BS Nguyễn Hoài Phong cùng nhà hảo tâm Nguyễn Hoàng Đăng Khoa và một số thân hữu  đến xã Tân Mỹ , huyện Ba Tri , tỉnh Bến Tre  dự lễ Khánh Thành cầu Tân Mỹ 2 bằng bê tông cốt thép dài 25m , rộng 3 m  do BS Nguyễn Hoài Phong vận động nhà hảo tâm Nguyễn Hoàng Đăng Khoa tài trợ .

CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU TÂN MỸ 2
Tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre
Nguyễn Thanh Liêm
 
Nguyện vọng của bà con ở xã Tân Mỹ, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre , xin tài trợ cho cầu Tân Mỹ 2 thay thế cầu hiện hữu .Cầu được xây dựng bằng bê tông cốt thép dài 25m rộng 3m .  BS Nguyễn Hoài Phong vận động nhà hảo tâm Nguyễn Hoàng Đăng Khoa nhanh chóng đáp ứng tài trợ xây dựng cầu với kinh phí tài trợ 150 triệu .
Ngày 20 tháng 11/2016 đã tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Tân Mỹ 2, với sự tham dự của đồng bào, chánh quyền địa phương, và một số AH và THCC: AH  Nguyễn Thanh Liêm , TH Nguyễn Mười , BS Nguyễn Hoài Phong cùng nhà hảo tâm Nguyễn Hoàng Đăng Khoa và một số thân hữu .
Đơn vị thi công do địa phương đãm trách , dưới sự giám sát hỗ trợ kỹ thuật của Nhóm AHCC Saigon.
Các vùng nông thôn ở Miền Tây có nhiều kênh rạch chằng chịt, giao thông rất khó khăn. Vượt qua các kênh rạch này là nhờ các cầu khỉ chênh vênh chỉ dùng cho người đi bộ hoặc các cầu do dân làm tạm bợ.
Nay nhiều cầu khỉ đã được thay thế dần trong thời gian gần đây bằng các cầu bê-tông chắc chắn, an toàn cho lưu thông thuận lợi.
Công trình đã hoàn thành đãm bảo chất lượng và đã được khánh thành vào ngày 24 tháng 1/2017
Phát biểu trong buổi Lễ Khánh Thành  AH Ngyễn Thanh Liêm, đại diện nhóm AHCC, đã thay mặt nhóm AHCC cảm ơn  Chính quyền địa phương xã Tân Mỹ và đồng bào địa phương đã nỗ lực giúp nhóm AHCC hoàn thành tốt đẹp công tác từ thiện này. và cũng không quên ghi nhớ công ơn to lớn của các nhà tài trợ đã gởi tiền về ủng hộ giúp đở Nhóm AHCC xây dựng các công trình từ thiện .

Sau cùng, Chính quyền xã và đại diện nhân dân địa phương bày tỏ nỗi vui mừng của nhân dân khi có được cây cầu bê tông này thay thế cầu Khỉ, bày tỏ lòng cảm kích và biết ơn sâu xa  nhà tài trợ Nguyễn Hoàng Đăng Khoa.
Nhân dân địa phương cho biết việc xây cầu này là rất thiết thực, đáp ứng được nhu cầu giao thông bức thiết ở miệt nông thôn nghèo này.

Khánh Thành cầu Xẻo Ranh  
Ngày 21 tháng 1 năm 2017 sau khi dự lễ Khánh Thành cầu Long Hưng 1 tại xã Hòa Minh , Nhóm AHCC Saigon gồm AH Nguyễn Thanh Liêm, ,Lưu KimLoan , Phan Văn Nho , TH BS Nương , TH Tám(Hoa Kỳ),  Nguyễn Mười, Tòng  đến  xã Long Hòa , huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh dự lễ Khánh Thành cầu Xẻo Ranh  do Ô B Trần Trung Trực và con là Trần Vinh (Hoa Kỳ) tài trợ .

 

CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU XẺO RANH
Tại huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
Nguyễn Thanh Liêm
 
Nguyện vọng của bà con ở ấp Xẻo Ranh, xã Long Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh,nằm trên cù lao Cổ Chiên, xin tài trợ cho cầu Xẻo Ranh thay thế cầu cũ quá ọp ẹp . Cầu được xây dựng bằng bê tông cốt thép dài 20m rộng 2,2m .Ông bà Trần Trung Trực và con Trần Vinh (Hoa Kỳ) đã nhanh chóng đáp ứng tài trợ xây dựng cầu với kinh phí tài trợ 87 triệu .

Ngày 8 tháng 10/2016 đã tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Xẻo Ranh, với sự tham dự của đồng bào, chánh quyền địa phương, và một số AHCC: AH Nguyễn Thanh Liêm , Lưu Kim Loan, TH Nguyễn Ngọc Dũng , Tám, TH BS. Nương

Đơn vị thi công do địa phương đãm trách, dưới sự giám sát hỗ trợ kỹ thuật của Nhóm AHCC Saigon.

Các vùng nông thôn ở Miền Tây có nhiều kênh rạch chằng chịt, giao thông rất khó khăn. Vượt qua các kênh rạch này là nhờ các cầu khỉ chênh vênh chỉ dùng cho người đi bộ hoặc cầu  do dân bắt tạm bợ. Nay nhiều cầu này đã được thay thế dần trong thời gian gần đây bằng các cầu bê-tông chắc chắn, an toàn cho các loại xe 2 bánh lưu thông thuận lợi.

Công trình đã hoàn thành đãm bảo chất lượng và đã được khánh thành vào ngày 21 tháng 1/2017

Phát biểu trong buổi Lễ Khánh Thành  AH Ngyễn Thanh Liêm, đại diện nhóm AHCC, đã thay mặt nhóm AHCC cảm ơn  Chính quyền địa phương xã Hòa Minh và đồng bào địa phương đã nỗ lực giúp nhóm AHCC hoàn thành tốt đẹp công tác từ thiện này. và cũng không quên ghi nhớ công ơn to lớn của các nhà tài trợ đã gởi tiền về ủng hộ giúp đở Nhóm AHCC xây dựng các công trình từ thiện .

Sau cùng, Chính quyền xã và đại diện nhân dân địa phương bày tỏ nỗi vui mừng của nhân dân khi có được cây cầu bê tông này thay thế cầu cũ, bày tỏ lòng cảm kích và biết ơn sâu xa  nhà tài trợ Ông bà Trần Trung Trực và con Trần Vinh ở Hoa Kỳ.

Nhân dân địa phương cho biết việc xây cầu này là rất thiết thực, đáp ứng được nhu cầu giao thông bức thiết ở miệt nông thôn nghèo này.

Khánh thành cầu Long Hưng 1:
Ngày 21 tháng 1 năm 2017  Nhóm AHCC Saigon gồm AH Nguyễn Thanh Liêm, ,Lưu Kim Loan ,Phan Văn Nho ,TH BS Nương ,TH Tám(Hoa Kỳ),  Nguyễn Mười, Tòng  đến  ấp Long Hưng 1 . xã Hòa Minh , huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh dự lễ Khánh Thành cầu Long Hưng 1 do Hội Từ Thiện VESAF tài trợ.

 

CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU LONG HƯNG 1

Tại huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
Nguyễn Thanh Liêm
 
Nguyện vọng của bà con ở ấp Long Hưng 1, xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, nằm trên cù lao Cổ Chiên , xin tài trợ cho cầu Long Hưng 1 thay thế cầu ván cũ quá ọp ẹp . Cầu được xây dựng bằng bê tông cốt thép dài 25m rộng 2,2m . Hội Từ Thiện VESAF (Hoa Kỳ) đã nhanh chóng đáp ứng tài trợ xây dựng cầu với kinh phí tài trợ 107 triệu .
Ngày 30 tháng 10/2016 đã tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Long Hưng 1, với sự tham dự của đồng bào, chánh quyền địa phương, và một số AHCC: AH Nguyễn Thanh Liêm , Lưu Kim Loan, TH Nguyễn Ngọc Dũng .
Đơn vị thi công do địa phương đãm trách , dưới sự giám sát hỗ trợ kỹ thuật của Nhóm AHCC Saigon.
Các vùng nông thôn ở Miền Tây có nhiều kênh rạch chằng chịt, giao thông rất khó khăn. Vượt qua các kênh rạch này là nhờ các cầu khỉ chênh vênh chỉ dùng cho người đi bộ hoặc cầu ván ọp ẹp do dân bắt tạm bợ. Nay nhiều cầu này đã được thay thế dần trong thời gian gần đây bằng các cầu bê-tông chắc chắn, an toàn cho các loại xe 2 bánh lưu thông thuận lợi.
Công trình đã hoàn thành đãm bảo chất lượng và đã được khánh thành vào ngày 21 tháng 1/2017
Phát biểu trong buổi Lễ Khánh Thành  AH Nguyễn Thanh Liêm, đại diện nhóm AHCC, đã thay mặt nhóm AHCC cảm ơn  chính quyền địa phương xã Hòa Minh và đồng bào địa phương đã nỗ lực giúp nhóm AHCC hoàn thành tốt đẹp công tác từ thiện này. và cũng không quên ghi nhớ công ơn to lớn của các nhà tài trợ đã gởi tiền về ủng hộ giúp đở Nhóm AHCC xây dựng các công trình từ thiện .

Sau cùng, Chính quyền xã và đại diện nhân dân địa phương bày tỏ nỗi vui mừng của nhân dân khi có được cây cầu bê tông này thay thế cầu ván, bày tỏ lòng cảm kích và biết ơn sâu xa  nhà tài trợ  Hội Từ Thiện VESAF  ở Hoa Kỳ.

Nhân dân địa phương cho biết việc xây cầu này là rất thiết thực, đáp ứng được nhu cầu giao thông bức thiết ở miệt nông thôn nghèo này.

Khánh thành cầu Tổ 6:
Ngày 20 tháng 1 năm 2017 , Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm ,Lưu Kim Loan , TH Nguyễn Ngọc Dũng  đến  ấp 7 ,xã Hưng  Lễ , huyện Giồng Trôm , tỉnh Bến Tre tham dự lễ Khánh Thành cầu Tổ 6

CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU TỔ 6
Tại xã Hưng Lễ huyện Giồng Trôm tỉnh Bến Tre
Nguyễn Thanh Liêm

Xã Hưng Lễ là một xã vùng sâu của huyện Giồng Trôm tỉnh Bến Tre có hệ thống sông rạch chằng chịch, đời sống của nhân dân phụ thuộc chủ yếu là sản xuất nông nghiệp nên còn gặp rất nhiều khó khan , nhất là trên lảnh vực giao thông , ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát triển bộ mặt kinh tế - văn hóa, xã hội của Xã.
Đễ giúp giải quyết một phần những khó khăn trên, Nhóm AHCC Saigon dùng số tiền 50 triệu  của AHCC và THCC tài trợ xây dựng một cầu bằng bê tông cốt thép dài 20m , rộng 2,2m tại tổ 6, ấp 7 , xã Hưng Lễ , huyện Giồng Trôm , tỉnh Bến Tre thay thế cầu hiện hữu.
Đơn vị thi công do địa phương đãm trách , dưới sự giám sát hỗ trợ kỹ thuật của Nhóm AHCC Saigon.
Công trình đã hoàn thành đãm bảo chất lượng và đã được khánh thành vào ngày 20 tháng 1/2017
Phát biểu trong buổi Lễ Khánh Thành  AH Ngyễn Thanh Liêm, đại diện nhóm AHCC, AH đã thay mặt nhóm AHCC cảm ơn  Chính quyền địa phương xã Hưng Lễ và đồng bào địa phương đã nỗ lực giúp nhóm AHCC hoàn thành tốt đẹp công tác từ thiện này. và cũng không quên ghi nhớ công ơn to lớn của các nhà tài trợ đã gởi tiền về ủng hộ giúp đở Nhóm AHCC xây dựng các công trình từ thiện .
Sau cùng, Chính quyền xã và đại diện nhân dân địa phương bày tỏ nỗi vui mừng của nhân dân khi có được cây cầu bê tông này thay thế cầu hiện hữu, bày tỏ lòng cảm kích và biết ơn sâu xa các AHCC và THCC đã tài trợ .
Nhân dân địa phương cho biết việc xây cầu này là rất thiết thực, đáp ứng được nhu cầu giao thông bức thiết ở miệt nông thôn nghèo này.
 
Khánh thành cầu Ấp 6:
Ngày 20 tháng 1 năm 2017, sau khi dự lễ Khánh Thành cầu Tổ 6 , ấp 7 xã Hưng Lễ , huyện Giồng Trôm ,tỉnh Bến Tre,  Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm ,Lưu Kim Loan , TH Nguyễn Ngọc Dũng  đến ấp 6 ,xã Lương Hòa , huyện Giồng Trôm , tỉnh Bến Tre dự lễ Khánh Thành cầu Ấp 6 .Kiểm thép cầu Ấp 6:
Ngày 6 tháng 1 năm 2017, sau khi kiễm thép cầu Tổ 6 , ấp 7 xã Hưng Lễ , huyện Giồng Trôm , tỉnh Bến Tre ,  Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm , Lưu Kim Loan , TH Nguyễn Ngọc Dũng  đến  ấp 6 , xã Lương Hòa , huyện Giồng Trôm , tỉnh Bến Tre  kiểm thép cầu Ấp 6 .Kiểm thép cầu Tổ 6:
Ngày 6 tháng 1 năm 2017 , Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm , Lưu Kim Loan, TH Nguyễn Ngọc Dũng  đến  ấp 7 , xã Hưng  Lễ , huyện Giồng Trôm , tỉnh Bến Tre 
kiểm thép cầu Tổ 6 .Hạ cọc cầu Tân Mỹ 2:
Ngày 23 tháng 12 năm 2016 , Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm , Lưu Kim Loan, Phan Văn Nho , TH Nguyễn Ngọc Dũng  đến xã Tân Mỹ , huyện Ba Tri , tỉnh Bến Tre giám sát công tác hạ cọc của cầu Tân Mỹ 2 .

Khánh thành cầu Ông Kiệt và đường đan dọc kênh 3 Nhiểu

Ngày 17 tháng 12 năm 2016 Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm ,Lưu Kim Loan , Phan Văn Nho,  THBS Nương, TH Nguyễn Ngọc Dũng và Nguyễn Mười , đến  ấp Phạm Kiệt , xã Khánh Bình , huyện Trần Văn Thời , tỉnh Cà Mau dự lễ Khánh Thành cầu Ông Kiệt và Đường đan dọc Kênh 3 Nhiểu  do Hội Từ Thiện VESAF tài trợ.
CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU Ô KIỆT VÀ ĐƯỜNG KÊNH 3 NHIỂU
Tại ấp Phạm Kiệt,xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau
Nguyễn Thanh Liêm

CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU Ô KIỆT VÀ ĐƯỜNG KÊNH 3 NHIỂU

Tại ấp Phạm Kiệt,xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

Khánh Bình là xã nằm trong vùng ngọt hóa của huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau; thu nhập của Nhân dân chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp, đời sống còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao. Là xã có hệ thống sông ngồi chằn chịt, điều kiện đi lại của các em học sinh và người dân chủ yếu bằng đường thuỷ từ đó gặp rất nhiều khó khan, nguy cơ xãy ra tai nạn là rất cao. Đặc biệt hiện nay trên tuyến kênh Ông Kiệt, ấp Phạm Kiệt hàng ngày có trên 75 em học sinh và trên 100 hộ dân sinh sống trên tuyến phải đi qua lại trên cây cầu khỉ rất khó khăn và mất an toàn.

Đáp ứng nguyện vọng của nhân dân địa phương Hội Từ Thiện ở Hoa Kỳ đã tài trợ 126 triệu VNĐ đễ xây dựng cầu Ô Kiệt bằng bê tông cốt thép dài 24m ,rộng 2m và đường Kênh 3 Nhiểu bằng đan bê tông dài 330m ,rộng 1m ,dày 8cm .
 
Ngày 24 tháng 6/2016 đã tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Ô Kiệt và đường Kênh 3 Nhiểu, với sự tham dự của đồng bào, chánh quyền địa phương, và Nhóm AHCC Saigon .
Đơn vị thi công do địa phương đãm trách , dưới sự giám sát hỗ trợ kỹ thuật của Nhóm AHCC Saigon.

Các vùng nông thôn ở Miền Tây có nhiều kênh rạch chằng chịt, giao thông rất khó khăn. Vượt qua các kênh rạch này là nhờ các cầu khỉ chênh vênh do dân bắt tạm bợ, nhưng cũng chỉ dùng cho người đi bộ.

Nay nhiều cầu khỉ đã được thay thế dần trong thời gian gần đây bằng các cầu bê-tông chắc chắn, an toàn cho các loại xe 2 bánh lưu thông thuận lợi.

Công trình đã hoàn thành đãm bảo chất lượng và đã được khánh thành vào ngày 17 tháng 12/2016

Phát biểu trong buổi Lễ Khánh Thành  AH Ngyễn Thanh Liêm, đại diện nhóm AHCC, đã thay mặt nhóm AHCC cảm ơn  Chính quyền địa phương xã Khánh Bình và đồng bào địa phương đã nỗ lực giúp nhóm AHCC hoàn thành tốt đẹp công tác từ thiện này. và cũng không quên ghi nhớ công ơn to lớn của các nhà tài trợ đã gởi tiền về ủng hộ giúp đở Nhóm AHCC xây dựng các công trình từ thiện .

Sau cùng, Chính quyền xã và đại diện nhân dân địa phương bày tỏ nỗi vui mừng của nhân dân khi có được cây cầu bê tông này thay thế cầu khỉ,cùng đường đan thay thế đường đất lầy lộp, bày tỏ lòng cảm kích và biết ơn sâu xa  Hội Từ Thiện VESAF  ở Hoa Kỳ.
Nhân dân địa phương cho biết việc xây cầu và đường đan này là rất thiết thực, đáp ứng được nhu cầu giao thông bức thiết ở miệt nông thôn nghèo này.Giám sát công tác hạ cọc cầu Xẻo Ranh:  

Ngày 11 tháng 12 năm 2016, sau khi giám sát công tác hạ cọc cầu Long Hưng 1  Nhóm AHCC Saigon gồm AH Nguyễn Thanh Liêm, Lưu Kim Loan , Nguyễn văn Ngôi , Ngô Hoàng Các (Hoa Kỳ) , Nguyễn Kim Hương Thủy (Hoa Kỳ), TH Nguyễn Ngọc Dũng đến  xã Long Hòa , huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh giám sát công tác hạ cọc cầu Xẻo Ranh  do Ô B Trần Trung Trực và con Trần Vinh (Hoa Kỳ) tài trợ.

Giám sát công tác hạ cọc cầu Long Hưng1: 
Ngày 11 tháng 12 năm 2016,  Nhóm AHCC Saigon gồm AH Nguyễn Thanh Liêm, Lưu Kim Loan , Nguyễn văn Ngôi , Ngô Hoàng Các (Hoa Kỳ) , Nguyễn Kim Hương Thủy (Hoa Kỳ), TH Nguyễn Ngọc Dũng đến  ấp Long Hưng 1, xã Hòa Minh , huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh giám sát công tác hạ cọc cầu Long Hưng1 do Hội Từ Thiện VESAF tài trợ.Giám sát đổ bê tông cọc cầu Tân Mỹ 2:

Ngày 04 tháng 12 năm 2016 , Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm , Lưu Kim Loan, TH Nguyễn Ngọc Dũng  đến xã Tân Mỹ , huyện Ba Tri , tỉnh Bến Tre giám sát công tác đỗ bê tông các cọc của cầu Tân Mỹ 2 .Khởi công cầu Tân Mỹ 2
Ngày 20 tháng 11 năm 2016 , Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm , TH Nguyễn Mười , BS Nguyễn Hoài Phong cùng nhà hảo tâm Nguyễn Hoàng Đăng Khoa và một số thân hữu  đến xã Tân Mỹ , huyện Ba Tri , tỉnh Bến Tre  dự lễ Khởi Công cầu Tân Mỹ 2 bằng bê tông cốt thép dài 25m , rộng 3 m  do BS Nguyễn Hoài Phong vận động nhà hảo tâm Nguyễn Hoàng Đăng Khoa tài trợ 150 triệu VNĐ.
Cầu cũ

Khởi Công cầu Ấp 6 và cầu Tổ 6 :
Ngày 11 tháng 11 năm 2016 Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm , Lưu Kim Loan , TH Nguyễn Ngọc Dũng  đến  ấp 6 , xã Lương Hòa , huyện Giồng Trôm , tỉnh Bến Tre  dự lễ Khởi Công cầu Ấp 6 bằng bê tông cốt thép dài 20m , rộng 1,4 m  do Bà Hoàng Đức Tài (VA Hoa Kỳ) tài trợ 1600 CAD.Ngày 11 tháng 11 năm 2016 , sau khi dự lễ Khởi Công cầu Ấp 6 Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm , Lưu Kim Loan , TH Nguyễn Ngọc Dũng  đến  ấp 7  ,xã Hưng  Lễ , huyện Giồng Trôm , tỉnh Bến Tre  dự lễ Khởi Công cầu Tổ 6 bằng bê tông cốt thép dài 20m , rộng 2,2 m  do các AHCC và THCC tài trợ 50 triệu VNĐ.Khánh thành cầu Ấp 7:

Ngày 8 tháng 11 năm 2016 Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm , Lưu Kim Loan , TH Nguyễn Ngọc Dũng  đến  ấp 7 , xã Hương Lễ , huyện Giồng Trôm , tỉnh Bến Tre   dự lễ Khánh Thành cầu Ấp 7 bằng bê tông cốt thép dài 20m , rộng 1,8 m  do AH Nguyễn Văn Liêm (TX Hoa Kỳ) tài trợ 1100 USD và AH Lê Văn Trương (BC CANADA) tài trợ 1000 CAD.

CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU ẤP 7
Tại xã Hương Lễ huyện Giồng Trôm tỉnh Bến Tre
Nguyễn Thanh Liêm

Xã Hương Lễ là một xã vùng sâu của huyện Giồng Trôm tỉnh Bến Tre có hệ thống sông rạch chằng chịch, đời sống của nhân dân phụ thuộc chủ yếu là sản xuất nông nghiệp nên còn gặp rất nhiều khó khăn, nhất là trên lãnh vực giao thông, ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát triển bộ mặt kinh tế - văn hóa, xã hội của xã.
Đễ giúp giải quyết một phần những khó khăn trên, Nhóm AHCC Saigon dùng số tiền 1.100 USD của AH Nguyễn Văn Liêm (TX Hoa Kỳ) và 1.000 CAD của AH Lê Văn Trương (BC CANADA ) tài trợ xây dựng một cầu bằng bê tông cốt thép dài 20m , rộng 1,8m tại ấp 7 , xã Hương Lễ , huyện Giồng Trôm , tỉnh Bến Tre thay thế cầu ván hiện hữu.
Đơn vị thi công do địa phương đãm trách , dưới sự giám sát hỗ trợ kỹ thuật của Nhóm AHCC Saigon.
Công trình đã hoàn thành đãm bảo chất lượng và đã được khánh thành vào ngày 8 tháng 11/2016
Phát biểu trong buổi Lễ Khánh Thành  AH Nguyễn Thanh Liêm, đại diện nhóm AHCC, AH đã thay mặt nhóm AHCC cảm ơn  chính quyền địa phương xã Hương Lễ và đồng bào địa phương đã nỗ lực giúp nhóm AHCC hoàn thành tốt đẹp công tác từ thiện này, và cũng không quên ghi nhớ công ơn to lớn của các nhà tài trợ đã gởi tiền về ủng hộ giúp đỡ Nhóm AHCC xây dựng các công trình từ thiện .

Sau cùng, chính quyền xã và đại diện nhân dân địa phương bày tỏ nỗi vui mừng của nhân dân khi có được cây cầu bê tông này thay thế cầu ván, bày tỏ lòng cảm kích và biết ơn sâu xa các nhà tài trợ Ông Bà Nguyễn Văn Liêm ( TX Hoa Kỳ ) và Ông Bà Lê Văn Trương ( BC CANADA).
Nhân dân địa phương cho biết việc xây cầu này là rất thiết thực, đáp ứng được nhu cầu giao thông bức thiết ở miệt nông thôn nghèo này.

Khánh Thành cầu KM2


Ngày 1 tháng 11 năm 2016 Nhóm AHCC Saigon gồm AH Bùi Ngọc Huỳnh , Nguyễn Ngọc Giao,  Nguyễn Thanh Liêm , Lưu Kim Loan , cùng TH Nguyễn Ngọc Dũng , đến  khóm Long Qưới B , phường Long Phú  , TX Tân Châu , tỉnh An Giang  dự Lễ Khánh Thành cầu Kênh KM 2 do AH Bùi Ngọc Huỳnh tài trợ một phần ( 160 triệu ) .

CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU KÊNH KM 2
Tại phường Long Phú , thị xã Tân Châu Thành, tỉnh An Giang
Nguyễn Thanh Liêm

Long Phú là một trong những phường của thị xã Tân Châu tỉnh An Giang. Tuy là phường nhưng điều kiện Kinh tế - Xã hội chưa phát triễn tương xứng , đời sống của người dân trên địa bàn gặp nhiều khó khăn , hộ nghèo hộ cận nghèo còn nhiều , đa số người dân sống bằng nghề nông nghiệp và làm thuê.
Nhằm phục vụ tốt việc vận chuyễn lương thực hang hóa của người dân cũng như các em học sinh đến trường dễ dàng và thuận tiện hơn ,UBND phường vận động tiền hiện vật của các tổ chức , cá nhân ,các mạnh thường quân trong và ngoài địa bàn đễ cất mới cầu Kênh KM2  thuộc khóm Long Qưới B, phường Long Phú, thị xã Tân Châu ,tỉnh An Giang .
Cây cầu được thiết kế dạng cầu dây giăng, chiều dài 25m, chiều ngang 3m, tải trọng trên 5 tấn ,Tổng kinh phí cất mới dự kiến 395.745.000 đồng .
Cầu được xây dựng 2 mố cầu và đóng các cọc thì phải ngưng vì thiếu kinh phí đễ hoàn tất là 160 triêu .
Đáp ứng nguyện vọng của nhân dân địa phương ,thông qua AH Bùi Ngọc Huỳnh, Ông,Bà Quyền-Triêm đã tài trợ 160 triệu đễ cây cầu được sớm hoàn thành .
Ngày 29 tháng 9/2016 đã tổ chức lễ tái khởi công xây dựng cầu Kênh KM 2, với sự tham dự của đồng bào, chánh quyền địa phương,  Nhóm AHCC Saigon : AH  Nguyễn Thanh Liêm ,Lưu Kim Loan và các TH Nương , Linh , Tám , Dũng
Công trình đã hoàn thành đãm bảo chất lượng và đã được khánh thành vào ngày 01 tháng 11/2016
Phát biểu trong buổi Lễ Khánh Thành  AH Ngyễn Thanh Liêm, đại diện nhóm AHCC,  đã thay mặt nhóm AHCC cảm ơn  Chính quyền địa phương phường Long Phú và đồng bào địa phương đã nỗ lực giúp nhóm AHCC hoàn thành tốt đẹp công tác từ thiện này. và cũng không quên ghi nhớ công ơn to lớn của Ông, Bà Quyền-Triêm đã tài trợ 160 triệu giúp cho công trình sớm hoàn thành .
Sau cùng, Chính quyền xã và đại diện nhân dân địa phương bày tỏ nỗi vui mừng của nhân dân khi có được cây cầu này , bày tỏ lòng cảm kích và biết ơn sâu xa các nhà tài trợ
Nhân dân địa phương cho biết việc xây cầu này là rất thiết thực, đáp ứng được nhu cầu giao thông bức thiết của nhân dân vùng  nghèo này.


Khánh thành cầu Long Hưng 2:

Hôm nay (Ngày 30 tháng 10 năm 2016) Nhóm AHCC Saigon gồm AH Nguyễn Thanh Liêm, Lưu Kim Loan , TH Nguyễn Ngọc Dũng, cùng Nhóm của bà quả phụ cố AH Tạ văn Hồng và Nhóm của TH Tòng đến  ấp Long Hưng 2, xã Hòa Minh , huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh dự Lễ Khánh Thành cầu Long Hưng 2  do Hội Từ Thiện VESAF và Ông Bà Đặng Trần Tú tài trợ .

CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU LONG HƯNG 2
Tại huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
Nguyễn Thanh Liêm

Nguyện vọng của bà con ở xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, nằm trên cù lao Cổ Chiên , xin tài trợ cho cầu Long Hưng 2 thay thế cầu khỉ .Cầu được xây dựng bằng bê tông cốt thép dài 36,5m rộng 2,2m .Ông Bà Đặng Trần Tú và Hội Từ Thiện VESAF (Hoa Kỳ) đã nhanh chóng đáp ứng tài trợ xây dựng cầu với kinh phí tài trợ 123 triệu .

Ngày 3 tháng 7/2016 đã tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Long Hưng 2, với sự tham dự của đồng bào, chánh quyền địa phương, và một số AHCC: AH Lê Văn Ba ,Lê Văn Sâm , Nguyễn Thành Phùng, Nguyễn Thanh Liêm,Lưu Kim Loan.

Đơn vị thi công do địa phương đãm trách , dưới sự giám sát hỗ trợ kỹ thuật của Nhóm AHCC Saigon. Các vùng nông thôn ở Miền Tây có nhiều kênh rạch chằng chịt, giao thông rất khó khăn.Vượt qua các kênh rạch này là nhờ các cầu khỉ chênh vênh do dân bắt tạm bợ, nhưng cũng chỉ dùng cho người đi bộ. Nay nhiều cầu khỉ đã được thay thế dần trong thời gian gần đây bằng các cầu bê-tông chắc chắn, an toàn cho các loại xe 2 bánh lưu thông thuận lợi.

Công trình đã hoàn thành đãm bảo chất lượng và đã được khánh thành vào ngày 30 tháng 10/2016. Phát biểu trong buổi Lễ Khánh Thành AH Ngyễn Thanh Liêm, đại diện nhóm AHCC, đã thay mặt nhóm AHCC cảm ơn Chính quyền địa phương xã Hòa Minh và đồng bào địa phương đã nỗ lực giúp nhóm AHCC hoàn thành tốt đẹp công tác từ thiện này. và cũng không quên ghi nhớ công ơn to lớn của các nhà tài trợ đã gởi tiền về ủng hộ giúp đở Nhóm AHCC xây dựng các công trình từ thiện .Sau cùng, Chính quyền xã và đại diện nhân dân địa phương bày tỏ nỗi vui mừng của nhân dân khi có được cây cầu bê tông này thay thế cầu Khỉ, bày tỏ lòng cảm kích và biết ơn sâu xa các nhà tài trợ Ông Bà Đặng Trần Tú và Hội Từ Thiện VESAF ở Hoa Kỳ.

Nhân dân địa phương cho biết việc xây cầu này là rất thiết thực, đáp ứng được nhu cầu giao thông bức thiết ở miệt nông thôn nghèo này.Khởi Công cầu Long Hưng 1:

Hôm nay (Ngày 30 tháng 10 năm 2016) sau khi dự Lễ Khánh Thành cầu Long Hưng 2 Nhóm AHCC Saigon gồm AH Nguyễn Thanh Liêm, Lưu Kim Loan , TH Nguyễn Ngọc Dũng đến  ấp Long Hưng 1,. xã Hòa Minh , huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh dự Lễ Khởi Công cầu Long Hưng1 bằng bê tông cốt thép dài 25m , rộng 2,2m  do Hội Từ Thiện VESAF tài trợ với kinh phí 107 triệu.Giám sát thi công cầu KM2:

Ngày 20 tháng 10 năm 2016 Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm ,Lưu Kim Loan , cùng TH BS Nương , đến  khóm Long Qưới B , phường Long Phú  , TX Tân Châu , tỉnh An Giang  giám sát thi công  cầu Kênh KM 2 do AH Bùi Ngọc Huỳnh tài trợ.

Khởi công cầu Xẻo Ranh

Ngày 8 tháng 10 năm 2016, Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm , Lưu Kim Loan , cùng TH BS Nương , Tám , Dũng , đến  xã Long Hòa , huyện Châu Thành , tỉnh Trà Vinh  dự Lễ Khởi Công cầu Xẻo Ranh bằng bê tông cốt thép dài 20m , rộng 2,2m  do Ô B Trần Trung Trực và con Trần Vinh , Hoa Kỳ tài trợ với kinh phí 87 triệu VN đồng.Khởi công cầu Hưng Lộc
Ngày 29 tháng 9 năm 2016 Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm , Lưu Kim Loan , cùng TH BS Nương , Linh ,Tám , Dũng , đến  ấp Ba Cao , xã Giai Xuân , huyện Phong Điền , tỉnh Cần Thơ dự Lễ Khởi Công cầu Hưng Lộc  do Hội Từ Thiện VESAF tài trợ 


Khởi công cầu Kênh KM 2
Ngày 29 tháng 9 năm 2016 sau khi dự Lễ Khởi Công cầu Hưng Lộc tại Cần Thơ, Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm , Lưu Kim Loan , cùng TH BS Nương , Linh , Tám , Dũng , đến  khóm Long Qưới B , phường Long Phú  , TX Tân Châu , tỉnh An Giang  dự Lễ Khởi Công cầu Kênh KM 2 do AH Bùi Ngọc Huỳnh tài trợ .

KHÁNH THÀNH CẦU ÔNG THĂNG
 Ấp 4 ,  Xã Lương Hòa, Huyện Giồng Trôm,
Tỉnh Bến Tre.
Nguyễn Thanh Liêm

Xã Lương Hòa là một Xã vùng sâu của Huyện Giồng Trôm tỉnh Bến Tre có hệ thống sông rạch chằng chịch, đời sống của nhân dân phụ thuộc chủ yếu là sản xuất nông nghiệp nên còn gặp rất nhiều khó khan , nhất là trên lảnh vực giao thông , ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát triển bộ mặt kinh tế - văn hóa, xã hội của Xã.
Đễ giúp giải quyết một phần những khó khăn trên, gia đình cố AH Lê Chí Thăng tài trợ xây dựng một cầu bằng bê tông cốt thép dài 14m , rộng 2m tại ấp 4 , xã Lương Hòa , huyện Giồng Trôm , tỉnh Bến Tre.
Đễ tưỡng nhớ đến công lao của cựu trưởng nhóm AHCC Saigon , là cố AH Lê Chí Thăng , AH Lưu Kim Loan đã vận động và được sự đồng ý của chính quyền địa phương đặt tên cho cầu là cầu Ô. Thăng .
Cầu Ô. Thăng được khởi công vào ngày 7 tháng7/2016.
Sau đó, nhóm AHCC và các thân hữu thương xuyên đến hiện trường để theo dỏi kiểm tra cốt thép và bê tông, giúp đở đơn vị thi công
Công trình được  nghiệm thu khánh thành ngày 18 tháng 9/2016, đã kịp thời làm thay đổi bộ mặt nông thôn, giúp nhân dân và các em học sinh đi lại dễ dàng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa, vật tư phục vụ sinh hoạt và sản xuất, góp phần vào việc xây dựng nông thôn mới.
Trong dịp lễ Khánh Thành, bà con địa phương cho biết: Cầu Ô. Thăng  được hoàn thành tốt đẹp, đã thể hiện được sự quan tâm đặc biệt của gia đình cố AH Lê Chí Thăng và Nhóm Ái Hữu Công Chánh Sài Gòn , đã tận tình giúp đỡ cho đồng bào nghèo nông thôn!
 Sự giúp đỡ quý báu đầy tính nhân văn này đã giúp cho dân nghèo xã Lương Hòa có điều kiện phát triển kính tế gia đình, giúp cho các em học sinh không còn lo sợ mỗi khi đi qua cây cầu cũ để đến trường an tâm tiếp tục học hành để sau này trở thành người công dân tốt .
Tất cả đều tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến gia đình cố AH Lê Chí Thăng và Nhóm Ái Hữu Công Chánh đã giúp địa phương xây dựng một công trình đầy ý nghĩa.
 Sau đây là ý kiến của gia đình cố AH Lê Chí Thăng qua thư gửi Nhóm AHCC Saigon :
Kính thưa các Bác, các Cô Chú
Gia đình tụi con rất cám ơn Nhóm AHCC mà đặc biệt là chú Liêm, cô Loan, Chú Thế đã bỏ công sức và thời gian để hoàn thành chiếc cầu ý nghĩa này.
Những lời chú Liêm phát biểu tại buổi lễ rất hay và cảm động.
Ba con ở "suối vàng " chắc cũng dõi theo và sẽ rất vui sướng. Niềm vui nhân gấp bội vì các Bác, Cô, Chú trong nhóm AHCC trong và ngoài nước vẫn còn nhớ tới Ba con và tiếp tục việc thiện nguyện cho bà con nghèo tại Việt Nam.
Từ đáy lòng, con xin đại diện gia đình cám ơn rất nhiều.
Chúc các Bác, Cô , Chú nhiều sức khỏe và an lành trong cuộc sống
Con Vũ

Kiễm thép cầu

 Lễ Khánh Thành Cầu

AH Dương Bá Thế bên bản tên cầu

Cầu đã hoàn thành

Kiểm tra thép cầu Ông Thăng:
Ngày 31 tháng 8 năm 2016 Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Nguyễn Thanh Liêm ,Lưu Kim Loan đến  ấp 4 ,xã Lương Qưới , huyện Giồng Trôm , tỉnh Bến Tre kiễm thép cầu Ô. Thăng bằng bê tông cốt thép do Gia Đình cố AH Lê Chí Thăng tài trợ

Giám sát thi công cầu Long Hưng II
Ngày 12 tháng 8 năm 2016, Nhóm AHCC Saigon gồm AH Nguyễn Thanh Liêm, Lưu Kim Loan, cùng TH Tòng đến ấp Long Hưng II , xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh giám sát thi công cầu Long Hưng II  do Hội Từ Thiện VESAF và Ông Bà Đặng Trần Tú tài trợ .Hạ cọc cầu Long Hưng II
Ngày 26 tháng 7 năm 2016, Nhóm AHCC Saigon gồm AH Nguyễn Thanh Liêm, Lưu Kim Loan , cùng TH Nguyễn Ngọc Dũng , Tòng đến  ấp Long Hưng II , xã Hòa Minh , huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh giám sát công tác hạ cọc cầu Long Hưng II  do Hội Từ Thiện VESAF và Ông Bà Đặng Trần Tú tài trợ .Khởi công cầu Long Hưng


Ngày 3 tháng 7 năm 2016, Nhóm AHCC Saigon gồm AH Lê Văn Ba , Lê Văn Sâm , Nguyễn Thanh Liêm, ,Lưu Kim Loan , cùng TH Nguyễn Mười , Đỗ Thư Trang đến  ấp Long Hưng II , xã Hòa Minh , huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh dự lễ Khời công cầu Long Hưng II bằng bê tông cốt thép dài 36,5m , rộng 2,2m thay thế cầu khỉ , kinh phí tổng cộng 123 triệu do Hội Từ Thiện VESAF và Ông Bà Đặng Trần Tú tài trợ .

Khánh thành cầu Cơ Ba
(Ở ấp An Hưng, Xã An Khánh, Huyện Châu Thành,Tỉnh Đồng Tháp)

Cầu Cơ Ba,ấp An Hưng , xã An Khánh đã được xây dựng vào năm 1990, kết cấu bằng thép và bê tông, dài 20m, chiều rộng mặt cầu 1m, qua nhiều năm sử dụng đến nay đã bị hư hỏng và xuống cấp trầm trọng, không đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện qua lại, nhất là các em học sinh cấp sách đến trường và nằm trong khu vực đông dân cư của xã An Khánh. Hiện có trên 390 người dân và trên 100 học sinh đi lại mỗi ngày qua lại cầu này (gồm: 110 lượt xe đạp, 330 lượt xe gắn máy, 50 lượt người đi bộ) và đã có một số trường hợp người điều khiển xe bị rơi xuống sông tại cầu này do cầu bị hẹp, lan can bằng sắt đã bị gãy.
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại góp phần nâng cao đời sống dân xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, nhất là các em học sinh có điều kiện cắp sách đến trường và đáp ứng cho các hộ dân xâm canh từ các địa phương khác đến , Nhóm AHCC Saigon tài trợ 60.000.000 đồng  (gồm chi phí vật tư và điều hành) đễ động xây dựng cầu Cơ Ba, xã An Khánh với chiều dài 20m, mặt cầu bằng bê tông cốt thép rộng 2,0m  dày 0,08 m .
 Kinh phí này được  trích từ số tiền 67.652.000 đồng do các nhà hảo tâm sau đây đóng góp :
                  
27/4/15 Huỳnh Thị Duy Oanh   500000
25/5/15  Nguyễn Văn Bông   5000000
3/7/2015  Oanh(Đức)   4350000 (200USD )
13/7/15  Hoàng Thị Minh Châu   10500000 +8250000 (500CAD )
23/7/15  Nguyễn Hương Hữu   2142000
13/8/15  Phan Công Chính  3500000
6/9/2015  Trịnh Dục  2240000  (100USD )
7/11/2015  Huỳnh.Minh Nguyện  5000000
19/12/15  Ẩn danh từ ÚC  16170000 (1000 AUD )
12/1/2016  Đỗ Thị Loan   5000000
3/3/2016  B. Chưởng   5000000
Số tiền 7.652.000 đồng còn lại sẽ được tài trợ cho công trình thích hợp.
Công trình được khởi công ngày 9 tháng 4/2016 và được nghiệm thu khánh thành ngày 12 tháng 6/2016, đã kịp thời làm thay đổi bộ mặt nông thôn, giúp nhân dân và các em học sinh đi lại dễ dàng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa, vật tư phục vụ sinh hoạt và sản xuất, góp phần vào việc xây dựng nông thôn mới.
Trong dịp lễ Khánh Thành, bà con địa phương cho biết: Cầu Ba Cơ  được hoàn thành tốt đẹp, đã thể hiện được sự quan tâm đặc biệt của Nhóm Ái Hữu Công Chánh Sài Gòn , đã tận tình giúp đỡ cho đồng bào nghèo nông thôn!
 Sự giúp đỡ quý báu đầy tính nhân văn này đã giúp cho dân nghèo xã An Khánh có điều kiện phát triển kính tế gia đình, giúp cho các em học sinh không còn lo sợ mỗi khi đi qua cây cầu cũ để đến trường an tâm tiếp tục học hành để sau này trở thành người công dân tốt .
Tất cả đều tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Nhóm Ái Hữu Công Chánh đã giúp địa phương xây dựng một công trình đầy ý nghĩa
(Nguyễn Thanh Liêm)

Khởi công cầu Ông Kiệt và đường đan dọc kênh Ba Nhiểu

Ngày 24 tháng 6 năm 2016) Nhóm AHCC Saigon gồm AH:  Nguyễn Thanh Liêm , Lưu Kim Loan , cùng TH Trần Châu , Nguyễn Ngọc Dũng ,đến  ấp Phạm Kiệt , xã Khánh Bình , huyện Trần Văn Thời , tỉnh Cà Mau dự lễ Khời công cầu Ông Kiệt bằng bê tông cốt thép dài 24m , rộng 2m thay thế cầu khỉ và  Đường đan dọc Kênh Ba Nhiểu dài 330m , rộng 1m , dày 8 cm bằng bê tông , kinh phí tổng cộng 126 triệu do Hội Từ Thiện VESAF tài trợ .Khánh thành đường Cả Mép
Ngày 15 tháng 6 năm 2016, Nhóm AHCC Saigon gồm AH Nguyễn Thành Phùng , Nguyễn Thanh Liêm , Lưu Kim Loan , cùng TH Nguyễn Ngọc Dũng , đến  xã An Nhơn , huyện Thạnh Phú ,tỉnh Bến Tre dự lễ Khánh Thành  Đường  Cả Mép dài 3415m , rộng 0,8m , dày 8 cm bằng bê tông , kinh phí 303 triệu do Hội Từ Thiện VESAF tài trợ .
*****
Xã An Nhơn là xã nghèo nhất trong huyện, mà cầu  CẢ MÉP lại ở vùng sâu heo hút. Từ đường chánh vào đến cầu dài trên 3 Km, hoặc phải đi bằng ghe thuyền nhỏ dọc kinh rạch mà khi nước ròng cạn tới bùn thì không đi ghe được, hoặc phải đi theo con đường mòn dọc theo các bờ ruộng, giao thông rất khó khăn nguy hiểm.
Nhóm AHCC Saigon đã vận động Hội Từ Thiện VESAF (Hoa Kỳ) tài trợ 270 triệu (Gồm chi phí vật tư và điều hành) đễ xây dựng Đường Cả Mép ở ấp An Bình, xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre bằng đường đan bê tông xi măng dài 3.200m, rộng 0.8m, dày 0.08m .
Công trình được khởi công ngày 31 tháng 3/2016 , chỉ làm được 3.050m thì phải ngưng vì hết kinh phí .
AH Lưu Kim Loan- Đại diện Nhóm Ái Hữu Công Chánh Sài Gòn  kết hợp cùng UBND xã An Nhơn trực tiếp dùng thước đo đạc thực tế lại là 3.414m so với kích thước ban đầu là 3.200m (đo đạc trên bản đồ địa chính của xã).
 Công trình Đường Cả Mép bị vượt so với dự toán ban đầu nguyên nhân là do:
- Khi thiết kế dự toán ban đầu đo đạc trên bản đồ địa chính (tuyến đường nhiều chỗ quanh co nên kích thước không chính xác so với đo thực tế).
-Toàn tuyến đường có 21 co quanh và 07 cái cống thoát nước của hộ dân nuôi tôm. Để đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công bà con có rộng mặt đường ở những điểm này từ 0,8m lên 1m - 1,1m so với hồ sơ thiết kế.
-Toàn bộ vật tư công trình đều phải vận chuyển đường thủy ( bằng ghe, thuyền) bốc vác lên bờ vuông tôm và sau đó bà con phải dùng xe mô tô vận chuyển đến vị trí công trình thi công nên quá trình vận chuyển không tránh khỏi rơi đỗ, thất thoát vật tư.
-Mặt bằng đường không được bằng phẳng do bà con dùng xe mô tô vận chuyển vật tư nên có những điểm bị lõm, bị khuyết.
-Công tác quản lý của UBND xã chưa chặt chẽ do UBND không có kinh phí  thuê đơn vị thi công mà vận động nhân dân hưởng lợi trực tiếp tham gia thi công, bà con thi công rất phấn khởi và mong muốn tuyến đường được chắc chắn kiên cố nên có những điểm thi công bê tông dày hơn so với thiết kế từ 0,01- 0,02m…
Công trình còn lại 364m chưa hoàn thành với dự toán khoảng 33 triệu .
 Nhóm Ái Hữu Công Chánh Sài Gòn đã trình nhà tài trợ Hội Từ Thiện VESAF (Hoa Kỳ) xem xét hỗ trợ thêm kinh phí và đã được chấp thuận .
Tổng kinh phí Hội Từ Thiện VESAF (Hoa Kỳ ) tài trợ cho công trình Đường Cả Mép là 303 triệu .
Công trình được khánh thành ngày 15 tháng 6/2016 .
Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn, cũng như những khó khăn, cách trở hàng ngày đối với hơn 80 hộ dân trong mùa mưa năm 2016 nhất là người già, học sinh và trẻ em.
Công trình sẽ làm thay đổi bộ mặt nông thôn, giúp nhân dân và các em học sinh đi lại dễ dàng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa, vật tư phục vụ sinh hoạt và sản xuất, góp phần vào việc xây dựng nông thôn mới.
Trong dịp lễ Khánh Thành, bà con địa phương cho biết: Đường Cả Mép  được hoàn thành tốt đẹp, đã thể hiện được sự quan tâm đặc biệt của Hội Từ Thiện VESAF (Hoa Kỳ )  , đã tận tình giúp đỡ cho đồng bào nghèo nông thôn!
 Sự giúp đỡ quý báu đầy tính nhân văn này đã giúp cho dân nghèo xã An Nhơn có điều kiện phát triển kính tế gia đình, giúp cho các em học sinh không còn lo sợ mỗi khi đi  đến trường, an tâm tiếp tục học hành để sau này trở thành người công dân tốt .
Tất cả đều tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Hội Từ Thiện VESAF (Hoa Kỳ )  đã giúp địa phương xây dựng một công trình đầy ý nghĩa.
(Nguyễn Thanh Liêm)
Khánh thành cầu Cơ Ba


Hôm nay (ngày 12 tháng 6/ 2016) Nhóm AHCC Saigon gồm AH Lê văn Sâm Nguyễn Thanh Liêm ,Lưu Kim Loan ,  cùng TH Nguyễn Tường Huân , Nguyễn Ngọc Dũng ,đến ấp An Hưng xã An Khánh ,huyện Châu Thành ,tỉnh Đồng Tháp dự Lễ Khánh Thành cầu Cơ Ba .

  Cầu dài 20 m ,rông 2 m , bằng bê tông cốt thép .

  Cầu được tài trợ 60.000.000 đồng(gồm kinh phí vật tư và điều hành) ,trích từ số tiền 67.652.000 đồng do các nhà hảo tâm sau đây đóng góp :
                     
27/4/15 Huỳnh Thị Duy Oanh   500000
25/5/15  Nguyễn Văn Bông   5000000
3/7/2015  Oanh(Đức)   4350000 (200USD )
13/7/15  Hoàng Thị Minh Châu   10500000 +8250000 (500CAD )
23/7/15  Nguyễn Hương Hữu   2142000
13/8/15  Phan Công Chính  3500000
6/9/2015  Trịnh Dục  2240000  (100USD )
7/11/2015  Huỳnh.Minh Nguyện  5000000
19/12/15  Ẩn danh từ ÚC  16170000 (1000 AUD )
12/1/2016  Đỗ Thị Loan   5000000
3/3/2016  B. Chưởng   5000000
Số tiền 7.652.000 đồng còn lại sẽ được tài trợ cho công trình thích hợpKhánh thành  cầu An Thạnh .
Ngày 8 tháng 5/2016, Nhóm AHCC Saigon gồm AH Lê Chí Thăng , Lê Văn Sâm (Mỹ), Nguyễn Thanh Liêm , Lưu KimLoan , Huỳnh Thị Duy Oanh , TH Jenny Tieu (Đức) , Nguyễn Ngọc Dũng đến xã An Phú Thuận , huyện Châu Thành , tỉnh Đồng Tháp dự Lễ Khánh Thành  cầu An Thạnh .Kiểm tra thi công đường vào cầu Cả Mép
Ngày 26 tháng 4 năm 2016, nhóm AHCC Saigon gồm AH Nguyễn Thanh Liêm , Lưu Kim Loan đến  xã An Nhơn , huyện Thạnh Phú , tỉnh Bến Tre kiểm tra thi công  xây dựng đường vào cầu  Cả Mép dài 3.200m , rộng 0,8m , dày 8 cm bằng bê tông , kinh phí 270 triệu do Hội Từ Thiện VESAF tài trợ .
Kiểm thép cầu An Thạnh:
Ngày 24 tháng4/2016, nhóm AHCC Saigon gồm AH Nguyễn Thanh Liêm , Lưu Kim Loan , Huỳnh Thị Duy Oanh đến xã An Phú Thuận , huyện Châu Thành , tỉnh Đồng Tháp kiểm thép cầu An Thạnh .
Khởi công cầu Cơ Ba
Hôm nay (ngày 9 tháng 4/ 2016) Nhóm AHCC Saigon gồm AH Nguyễn Thanh Liêm , Lưu Kim Loan , Huỳnh Thị Duy Oanh, cùng TH Nguyễn Ngọc Dũng , đến ấp An Hưng xã An Khánh , huyện Châu Thành , tỉnh Đồng Tháp dự Lễ Khởi Công cầu Cơ Ba .

  Cầu dài 20 m , rông 2 m ,  bằng bê tông cốt thép .

  Cầu được tài trợ 60  triệu đồng , trích từ số tiền 78.852.000 đồng do các nhà hảo tâm sau đây đóng góp :
                     
27/4/15 Huỳnh Thị Duy Oanh   500000
25/5/15  Nguyễn Văn Bông   5000000
3/7/2015  Oanh(Đức)   4350000 (200USD )
13/7/15  Hoàng Thị Minh Châu   10500000 +8250000 (500CAD )
23/7/15  Nguyễn Hương Hữu   2142000
13/8/15  PHAN CONG CHINH  3500000
6/9/2015  CÔ LAN  11200000 (500USD )
6/9/2015  ĐỨC THỊNH  2240000  (100USD )
7/11/2015  Huỳnh Minh Nguyện  5000000
19/12/15  Ẩn danh từ ÚC  16170000 (1000 AUD )
12/1/2016  Đỗ Thị Loan   5000000
3/3/2016  B. Chưởng   5000000
Số tiền 18.852.000 đồng còn lại sẽ được tài trợ cho công trình thích hợp

Kiễm tra thi công cầu An Thạnh
Hôm nay (ngày 9 tháng4/2016) sau khi dự Lễ Khởi Công cầu Cơ Ba, Nhóm AHCC Saigon gồm AH Nguyễn Thanh Liêm ,Lưu KimLoan , Huỳnh Thị Duy Oanh, cùng TH Nguyễn Ngọc Dũng ,đến xã An Phú Thuận ,huyện Châu Thành ,tỉnh Đồng Tháp kiễm tra thi công cầu An Thạnh .

Khởi công đường vào cầu Cả Mép:
Hôm nay (ngày 31 tháng 3 năm 2016), nhóm AHCC Saigon gồm AH Nguyễn Thanh Liêm , Lưu Kim Loan , cùng TH Nguyễn Ngọc Dũng , đến  xã An Nhơn , huyện Thạnh Phú , tỉnh Bến Tre dự lễ Khởi Công xây dựng đường  Cả Mép dài 3200m , rộng 0,8m , dày 8 cm bằng bê tông , kinh phí 270 triệu do Hội Từ Thiện VESAF tài trợ .Hạ cọc cầu An Thạnh:

Hôm nay (ngày 26 tháng 3 năm 2016) Nhóm AHCC Saigon gồm AH Nguyễn Thanh Liêm , Lưu Kim Loan , cùng TH Nguyễn Ngọc Dũng , đến xã An Phú Thuận , huyện Châu Thành , tỉnh Đồng Tháp kiễm tra công tác hạ cọc cầu An Thạnh .
Khởi công cầu An Thạnh:
Hôm nay (02/02/2016) Nhóm AHCC Saigon gồm AH Nguyễn Thanh Liêm , Lưu Kim Loan , Huỳnh Thị Duy Oanh, cùng TH Lương Bé Văn ( Việt kiều Mỹ ) ,Nguyễn Ngọc Dũng , đến xã An Phú Thuận , huyện Châu Thành , tỉnh Đồng Tháp dự Lễ Khởi Công cầu An Thạnh .

  Cầu dài 42 m , rộng 2,2 m , bằng bê tông cốt thép .

  Cầu được Nhóm Thiện Nguyện Sơn Nam ( do AH Bùi Đức Hợp sáng lập ) tài trợ 137 triệu đồng .CÔNG TRÌNH TỪ THIỆN CẦU ĐƯỜNG NĂM 2015
Khánh thành CẦU Dân sinh và ĐƯỜNG Dân sinh nằm trong khu vực Ấp Phú Thạnh, Xã An Phú Thuận, Huyện Châu Thành, thuộc Tỉnh Đồng Tháp

Huỳnh thị Duy Oanh

Ấp Phú Thạnh chuyên canh nông nghiệp, trồng lúa là chủ yếu. Ấp có 20 hộ dân, khoảng 100 nhân khẩu. Việc đi lại khó khăn do mương rạch chằng chịt, người dân đi làm, các cháu đi học chủ yếu là đi bộ gần 4km doc theo các bờ đê để ra Huong lộ 18 đến Trường cấp 1, 2  gần trụ sở Xã An Phú Thuận.
Trong năm 2015, nhóm Ai Hữu Công Chánh Saigon, được sự giúp đở của các nhà hảo tâm, gởi tiền về xây dựng Cầu Dân sinh dài 10 m, rộng 2 m, liên kết với đoạn đường Đan beton dẩn đến cầu dài 267 m, mặt dan rộng 1,50 m, day 0,10 m ở Ap Phú Thạnh, Xã An Phú Thuận, Huyện Châu Thành Tỉnh Đồng Tháp.             
Kinh phí xây dựng  75,000,000 $
Toàn bộ kinh công trình cầu – đường do các vị ân nhân sau đây ủng hộ:
·    Nhà tài trợ chính  AHCC Bùi Đức Họp     (USA)                2,600 USD     
·    GĐ cố THCC Nguyễn văn Thu                   (VN)             15.000,000 VNĐ              
·    AHCC  Lê Văn Sâm                                      (USA)             100 USD
·    AHCC  Ngô Anh Tề                                      (USA)             100 USD                                    
Công trình đã được tổ chức khởi công xây dựng ngày 03/07/2015:                    
Phần thi công công trình do người dân tự đảm trách dưới sự giúp đở của cán bộ kỹ thuật Xã.
Ngày 16/7/2015, nhóm AHCC  tổ chức chuyến đi công trường để kiểm tra việc gia gia cố cốt thep dầm cầu Dân sinh, chỉnh lại các sai sót, bổ sung các sắt thiếu trước khi cho đỗ beton. Kiểm tra cách bố trí  các khe co và khe dan trên mặt đường đan bêton ximăng.
Ngày 19/7/2015, nhóm  AHCC  Sai gon tiếp tục đến hiện trường để động viên và kiểm tra đột xuất việc thi công.
Được người dân biết công trình sắp hoàn thiện, ngày 24/8/2015,  nhóm AHCC  trở lai hiện trường để kiểm tra lần cuối hai công trình thi công hoàn tất cầu dân sinh và đường dân sinh, nhóm đề nghi đơn vị thi công tiếp tục làm tốt phần 1/4 nón đầu cầu để tránh sạt lở, trồng thêm các trụ bê tông để đảm bảo giao thông khi đưa cầu vào xử dụng.
Cầu Dân Sinh và Đường Dân Sinh được tổ chức nghiệm thu ngày 4/9/2014, với sự tham dự đông dảo của các cấp  chính quyền Xã và nhân dân trong Áp.       
Trong buổi lể khánh thành, chính quyền địa phương đã tổ chức buổi lể chu đáo, có mặt đầy đũ, vui mừng và thành thật cám ơn các nhà tài trợ đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho nhân dân co phương tiện đi lại an toàn và thuận tiện trong cuộc sống.                            
 Về phía người dân, Ông Phan văn Tánh, đại diện các gia đình dân hiện cư trú tại khu vực Đường và Cầu Dân lập thuộc Ấp Phú Thạnh, Xã An Phú Thuận, Huyện  Châu thánh  Tỉnh Đồng Tháp đã xúc động và vui mừng phát biểu cảm tưởng:  ông cho biết đời sống người dân ơ đây hầu hết phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp, là khu vực nằm trên tuyến phụ của Xã, dân cư sống rãi rác, hệ thống giao thông chằng chịch hết sức khó khăn trong việc đi lại, mặc dù trong những năm qua, nhà nước cũng đã có quan tâm đầu tư nạo vét kinh mương, mở đường tạo điều kiện cho người dân đở được vất vả phần nào. Trong buổi lể khánh thành Cầu và Đường Dân sinh, ông Tánh thay mặt cho bà con trong khu vực, cám ơn nhà tài trợ, các mạnh thường quân và nhân dân đã đóng góp ngày công và phần đất ruộng để làm đường. Sau cùng ông Tánh cũng xin đại diện người dân, xin hứa sẽ quản lý và sử dụng chiếc cầu nầy thật tốt, thật ý nghĩa để không phụ lòng những nạnh thường quân đã đóng góp công sức và tiền bạc để co được chiếc cầu và đường  đan bê tông mà người dân chúng tôi được trực tiếp thừa hưởng.
Kết thúc buổi lể, AHCC Lê Chí Thăng đã bài tỏ lòng chân thành cảm ơn đến chánh quyền địa phương cùng người dân đã tích cực tham gia hoàn thành tốt đẹp công trình từ thiện nầy. AH Lê Chí Thăng cũng không quên cám ơn các nhà tài trợ trong và ngoài nước đã gởi tiền về ũng hộ, giúp đở nhóm AHCC  Saigon xây dựng được các công trình tử thiện nêu trên.                                       
 Sau đó, mọi người tham dự đã cùng nhau ra hiện trường, vui mừng chứng kiến lễ cắt băng khánh thành Đường Dân sinh và Cầu Dân sinh trong tiếng vổ tay vui mừng cua quan khách và người dân đến dự.
Trong buổi trưa do địa phương chiêu đải, 5 bàn tiệc đầy ấp thức ăn cây nhà lá vườn đã được người dân trong Ấp chuẩn bị sẳn, họ bận rộn, lăng xăng đi lên đi xuống dọn thức ăn, nhưng ai cũng nở nụ cười tươi trên môi, mời các món dân giả như hến xáo măng, cháo vịt, mời ăn nhiều món . . tôm, thịt, cá, rau, bún. . . trong không khí vui tươi và đậm đà tình thân ái.
Trong câu chuyện với người dân trong Ấp sau buổi cơm trưa, bà con cho biết, từ khi có Cầu Đường Dân sinh, không những bà con trong Ấp xử dụng mà người dân các Ấp lân cận cũng cùng xử dụng chung, ai qua cầu và đường Dân sinh đều rất hài làng vì sự chắc chắn và thuận tiện. vài  người dân cho biết: sau vụ thu hoạch lúa mùa nầy, dân trong Ấp sẽ bõ tiền mua thêm đất để mở rộng mặt đường Dân lập mỗi bên thêm 0,50m để  thêm thuận tiện cho việc đi lại.                                    
Làm từ thiện thật ấm lòng.                   
Làm từ thiện quả là công sức đóng góp của rất nhiều người có tấm lòng từ thiện, tùy điều kiện của mình đóng góp vào việc chung để có một kết quả tốt đẹp là người dân nghèo được hưởng. Mọi người trong nhóm AHCC đều vui vẻ, ghi nhận nhiều kỹ niệm đẹp cho chuyến đi từ thiện nầy.
Thấm thoát đã đến giờ chia tay, that quyến luyến, nhóm AHCC chuẩn bị trở về Saigon trước khi trời tối vì trên đường về, Đoàn còn phải tiếp tục đi Tỉnh Bến Tre để khảo sát hai(2) công trình từ thiện CẦU do người dân xin giúp đở.

** Danh sách tham gia đoàn nghiệm thu ngày 04/09/2015:                                          
- Các anh Lê Chí Thăng, Đỗ như Đào, Nguyễn Thanh liêm và anh Xuân (cựu Trưởng ty Kiến Thiết Biên Hòa).                                                                                                        
– Các chị Tạ văn Hồng, Lưu Kim Loan và Duy Oanh

 
Khánh Thành cầu Đường Gạo và cầu Cả Cái
Ngày 27/01/2016 Nhóm AHCC Saigon gồm AH Thăng , Loan , Liêm cùng TH Xuân , Dũng , Thanh , và Nhóm Từ Thiện THCC Bà Tạ Văn Hồng đến xã Phú Lợi , huyện Thanh Bình , tỉnh Đồng Tháp dự Lễ Khánh Thành cầu Đường Gạo và cầu Cả Cái .
Sau đó Nhóm Từ Thiện THCC Bà Tạ Văn Hồng tặng 20  cụ già nghèo trong vùng mỗi cụ 1 chiếc giường xếp và 150 ngàn đồng .
****
Xã Phú Lợi là vùng sâu của huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Xã được thành lập ngày 19/02/1983, được chia ra thành 04 ấp, dân số có 7565 nhân khẩu, đặc thù của xã là sản xuất lúa 2 vụ là chính. Đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, sự đóng góp của nhân dân còn hạn chế, vì đa số dân còn nghèo.
Căn cứ hồ sơ dự toán khối lượng do xã lập ngày 19-05-2015, xã Phú Lợi kêu gọi Nhóm Ái Hữu Công Chánh Sài Gòn vận động các mạnh thường quân giúp xây dựng trước mắt 2 cầu khẩn thiết sau đây:
·    Cầu Đường Gạo ấp 3, dự trù dài 36m, rộng 2m,50
·    Cầu Cả Cái ở bờ nam kênh Kháng Chiến, dài 36m, rộng 2m,50.
Kinh phí xin tài trợ tổng cộng cho 2 cầu là: 356.000.000đ
Phần nhân công xây cầu và các chi phí khác, kể cả chi phí thi công các đoạn đường dẫn vào cầu, đều do địa phương tự đảm trách.
Nhà tài trợ : Đinh Thị Thu Hằng (Công Ty Dược Chân Tâm ) đã tài trợ 356.000.000đ  .
Công trình được khởi công ngày 31-7-2015 và được nghiệm thu khánh thành ngày 27-01-2016, đã kịp thời làm thay đổi bộ mặt nông thôn, giúp nhân dân và các em học sinh đi lại dễ dàng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa, vật tư phục vụ sinh hoạt và sản xuất, góp phần vào việc xây dựng nông thôn mới.
Trong dịp lễ Khánh Thành, bà con địa phương cho biết: Cầu Đường Gạo và Cầu Cả Cái hoàn thành tốt đẹp, đã thể hiện được sự quan tâm đặc biệt của  Nhà tài trợ  Đinh Thị Thu Hằng và Nhóm Ái Hữu Công Chánh Sài Gòn , đã tận tình giúp đỡ cho đồng bào nghèo nông thôn!
 Sự giúp đỡ quý báu đầy tính nhân văn này đã giúp cho dân nghèo Ấp 3 xã Phú Lợi có điều kiện phát triển kính tế gia đình, giúp cho các em học sinh dễ dàng đến trường an tâm tiếp tục học hành để sau này trở thành người công dân tốt. Đặc biệt hơn hết là các hộ dân trong khu vực từ nay không còn chịu cảnh chia cắt, một ước mơ đã từ bao đời nay chưa có điều kiện thực hiện, nay đã trở thành hiện thực.
Tất cả đều tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Nhóm Ái Hữu Công Chánh Saigon và   Nhà tài trợ  Đinh Thị Thu Hằng  đã giúp địa phương xây dựng hai công trình đầy ý nghĩa.


KHÁNH THÀNH CẦU CẢ MÉP, BẾN TRE
Lưu Kim Loan

Công trình cầu CẢ MÉP ở xã An Nhơn, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre là công trình cầu đường từ thiện thứ 9 mà Nhóm Ái Hữu Công Chánh SÀI GÒN đã phối hợp thực hiện được ở Tỉnh Bến Tre qua 2 năm gần đây.

Cầu CẢ MÉP bằng bê tông cốt thép dài 24,00 m, rộng 2,20 m , với tổng kinh phí dự trù là 80.000.000 đ . Phần nhân công do địa phương tự đài thọ. Cầu được làm lễ khởi công ngày 18-09-2015, nhưng ngay trong buổi lễ khởi công, người dân đã có ý kiến xin dời vị trí cầu một đoạn đến địa điểm thuận tiện hơn. Nhóm đã nhất trí khảo sát nghiên cứu lại vị trí mới. Do đó có sự chậm trễ thi công nên đến ngày 02-11-2015 mới tiến hành đóng cọc trụ cầu. Trong thời gian thi công, có bổ sung thiết kế thêm thanh lan can để tăng cường an toàn, và làm các trụ tròn cho thêm vẻ thẩm mỹ. Do đó kinh phí có gia tăng 9.000.000 đ, đã được nhà tài trợ chấp thuận. Sau hơn 2 tháng khẩn trương thi công, cầu được hoàn thành tốt đẹp và được khánh thành trang trọng vào ngày 12-01-2016.
Xã An Nhơn là xã nghèo nhất trong huyện, mà cầu  CẢ MÉP lại ở vùng sâu heo hút. Từ đường chánh vào đến cầu dài trên 3 Km, hoặc phải đi bằng ghe thuyền nhỏ dọc kinh rạch mà khi nước ròng cạn tới bùn thì không đi ghe được, hoặc phải đi theo con đường mòn dọc theo các bờ ruộng, giao thông rất khó khăn nguy hiểm. Nhưng khi đến vị trí Cả Mép thì bị con kênh nhỏ chắn ngang, giao thông lại bế tắc.
Vì thế, nhân dân vùng này , kể cả các em học sinh, được có cây cầu bê tông CẢ MÉP chắc chắn, rộng rãi, đi lại thoải mái, an toàn nên rất mừng. Kinh phí xin tài trợ làm cầu này được đáp ứng rất nhanh, vì nhà tài trợ là Hội từ thiện VESAF, Hoa Kỳ mà người đại diện là Ông Lâm Quốc Nghị đã nhanh chóng đồng ý chuyển kinh phí đáng lẽ để làm cầu Thốt Nốt ở Trà Vinh qua làm cầu CẢ MÉP theo đề nghị của Nhóm AHCC SAIGON, vì lý do trở ngại về thủ tục chậm trễ ở Trà Vinh.
Lễ khánh thành cầu CẢ MÉP rất đông vui đặc biệt là có cả nhà tài trợ Lâm Quốc Nghị nhân dịp về thăm quê hương, đã cùng các thân hữu đến tham dự rất nhiệt tình.
Ngoài ra, nhân dịp này còn có các Thân hữu Công Chánh tham dự kết hợp làm công tác từ thiện :
Nhóm từ thiện THCC Bà Tạ Văn Hồng (trong đó Cô Ngọc Mai, Cô Ân, Cô Cư, Cô Hạnh, Cô Bình, Cô Trâm,...) tặng các cụ già nghèo trong vùng 32 chiếc giường xếp.
Bà Liên Ngọc tặng 200 cái áo Tết.
Cô Đỗ Thị Loan tặng tiền “lì xì” cho 32 cụ già.
AH Lê Chí Thăng cùng với TH Bùi Quang Thanh (Việt Kiều Mỹ) trao tặng bao tiền “lì xì” cho 50 em học sinh trong vùng đến tham dự khánh thành cầu.
TH Nguyễn Thị Hạnh (Việt Kiều Mỹ) cũng gửi tặng một giếng khoan cho khu vực bà con có khó khăn về nước uống.
Điều bất ngờ là trong Đoàn xuất hiện nhà tài trợ mới là Cô Đỗ Thị Loan đã phát tâm tài trợ 5.000.000 đ cho các công tác cầu đường sắp tới của Nhóm AHCC SAIGON, được mọi người hoan nghênh nhiệt liệt.
Phát biểu trong buổi lễ khánh thành, ông Phan Văn Oanh, một nông dân chất phác đã bày tỏ lòng chân thành cảm ơn nhà tài trợ VESAF Hoa Kỳ cùng với Nhóm AHCC SAIGON đã tận tình giúp nhân dân vùng xa Cả Mép được một cây cầu chắc chắn, an toàn, giúp giao thông vùng này được thuận lợi hơn nhiều, và đã cảm hứng làm bài thơ ca tụng những tấm lòng từ thiện đã làm nên cây cầu này :
Bài thơ lưu niệm
Bác LÂM NGHỊ (1) đạo đức quá cao siêu,
Chúng con kính mến Bác rất nhiều.
Không biết nói gì đền ơn Bác,
Nên con viết tặng một bài thơ,
Cùng đoàn tài trợ cầu Cả Mép,
Tấm lòng tôn kính của chúng con.
Nhân nghĩa tình sâu thật đây rồi,
Tấm lòng từ thiện đầy nhân ái,
Ơn đức ông bà mãi không quên,
Luôn luôn nhớ mãi đoàn từ thiện,
Không ngại đường xa rất nhiệt tình.
Bãi lầy nước cạn đường trơn trợt,
Chân bị lấm bùn mặt vẫn vui.
Miệng cười chúm chím như hoa nở,
Chào đón mùa xuân sắp đến rồi.
Cuộc lễ khởi công đã kết thúc,
Lời dặn ông Hai (2) vẫn mãi còn,
Chúng con khắc ghi vào trong dạ,
Ơn đức cao dày mãi không quên.
Cuộc lễ khởi công nay cũng lâu,
Hôm nay khánh thành cầu Cả Mép.
Nhân dân tự quản Tổ số 5,
Mừng vui có được một cây cầu.
Bà con đi lại không trở ngại,
Các cháu học sinh được vui lòng.
Con đường thông suốt trong thôn ấp,
Nhờ ở tấm lòng Bác HAI THĂNG (3),
Tấm lòng Cô Loan (4) đầy kính mến,
Bác Lâm Nghị : Hội từ thiện thật kính yêu.
Sau cùng kính chúc Đoàn Từ Thiện,
Danh thơm tiếng tốt khắp toàn cầu.
Sống mãi sống lâu đầy hạnh phúc.
AN KHANG thịnh vượng mãi đời đời,
Giúp đỡ cầu đường trong toàn quốc,
Gương sáng rạng ngời khắp năm châu.
Phan Văn Oanh

Nhóm AHCC SAIGON tham dự lần này gồm : các Ái Hữu Lê Chí Thăng, Lưu Kim Loan, Dương Bá Thế, Lương Đồng Xuân, Trần Công Tâm, Nguyễn Ngọc Dũng. Trong đó có AH Thăng tuy đã lớn tuổi (U90) nhưng vẫn hăng hái tham gia các công tác từ thiện, đã xúc động nghẹn lời khi phát biểu về tình cảnh giao thông rất khó khăn của đồng bào nghèo nông thôn, trên con đường mòn đến cầu Cả Mép.
Cả đoàn đã trải nghiệm qua con đường đó bằng “xe ôm”, đã tự thân cảm thấy rất nguy hiểm , nên đã đồng tình kêu gọi các nhà hảo tâm trong và ngoài nước hỗ trợ người dân làm con đường này bằng đan bê tông xi măng càng sớm càng tốt vì khi mưa tới , nước đọng đường sình lầy, không thể lưu thông được.
Sau khi khánh thành cầu, Đoàn còn tiếp tục đi Vĩnh Long để viếng cây cầu Bưng ở huyện Tam Bình do Hội từ thiện VESAF tài trợ, đã được thực hiện hoàn thành trong năm 2015.
Trên đường đi từ Bến Tre qua Vĩnh Long, Đoàn còn ghé nhà AH Dương Bá Thế để thưởng thức món cháo hến đặc sản của Chợ Lách , rồi qua phà Đình Khao, giao thông bị ách tắc ở đây khá lâu.
Khởi hành từ nhà AH Thăng lúc 5 giờ rưỡi sáng đến hơn 10 giờ đêm Đoàn mới trở về tới Sài Gòn. Ai nấy đều thấm mệt , nhưng lòng rất vui vì được tham gia đóng góp phần nào cho đồng bào nghèo ở nông thôn.
Mong rằng mọi người trong những kỳ tới sẽ tiếp tục tham gia ủng hộ công tác từ thiện của Nhóm AHCC SAIGON cho đông vui hơn nữa.
Mọi người rất trân trọng cám ơn Hội từ thiện VESAF Hoa Kỳ đã đóng góp nhiệt tình cho công tác từ thiện này, và đặc biệt ngay sau Tết Nguyên Đán Bính Thân, Hội cùng với Nhóm AHCC SAIGON sẽ khởi công một công trình cầu đường từ thiện khác ở tận mũi Cà Mau ./.

CHÚ THÍCH :
Trong bài thơ :
: Ô. Lâm Quốc Nghị , đại diện Hội từ thiện VESAF Hoa Kỳ.
(2), (3) :  AH Lê Chí Thăng trong nhóm AHCC SAIGON.
(4) : Cô Lưu Kim Loan, thành viên Nhóm AHCC SAIGON, giám sát công trường Cầu Cả Mép.

Kiểm thép cầu Cả Mép:


Hôm nay (19/11/2015) Nhóm AHCC Saigon gồm AH  Loan và Liêm  đã đến ấp An Bình , xã An Nhơn , huyện Thạnh Phú , tỉnh Bến Tre để kiễm thép cầu Cả Mép do Hội Từ Thiện VESAF (Hoa Kỳ) tài trợ .

Hạ cọc cầu Cả
Mép:
Ngày 2/11/2015, nhóm AHCC Saigon gồm AH Loan và Liêm đã đến ấp An Bình, xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú, Bến Tre để giám sát công tác hạ cọc cầu CCả
Mép do Hội từ thiện VESAF (Hoa Kỳ) tài trợ.Khánh thành đường vào cầu Dân Sinh

Hôm nay (30/9/2015) Nhóm AHCC Saigon gồm AH Thăng ,Loan ,Liêm  đã đến ấp Phú Thạnh ,xã An Phú Thạnh ,huyện Châu Thành ,tỉnh Đồng Tháp khánh thành đường vào phía bên kia cầu Dân Sinh.


Kiểm thép cầu Đường Gạo:
Hôm nay (27/9/2015) Nhóm AHCC Saigon gồm AH Loan và Liêm ,đến xã Phú Lợi ,huyện Thanh Bình ,tỉnh Đồng Tháp kiễm thép cầu Đường Gạo .


Khởi công cầu Cả Mép
Hôm nay (18/9/2015) Nhóm AHCC Saigon gồm AH Thăng ,Loan , Liêm và TH Mười đã đến ấp An Bình , xã An Nhơn , huyện Thạnh Phú , tỉnh Bến Tre đễ dự lễ Khởi Công  cầu Cả Mép do Hội Từ Thiện VESAF (Hoa Kỳ) tài trợ .
Kiểm nền hạ đường vào cầu Dân Sinh:

Hôm nay (15/9/2015) Nhóm AHCC Saigon gồm AH Thăng , Đào ,Loan , Liêm đã đến ấp Phú Thạnh , xã An Phú Thạnh , huyện Châu Thành , tỉnh Đồng Tháp kiễm nền hạ đường vào phía bên kia cầu Dân Sinh.
Đoạn đường dẫn vào cầu này dài 430 m mặt đan bêtông rộng 0,80 m; dày 0,08 m, trên nền hạ rộng 1,80 m gồm cả hai lề mỗi bên rộng 0,50 m .

Các nhà hảo tâm sau đây góp phần kinh phí vật liệu 32 triệu đồng để làm đoạn đường này:
* Các thân hữu công chánh ở Mỹ:
- Cô Lan : ...............................             500USD
- Cô Nguyễn Thị Hạnh : ...................    4.000.000 VNĐ
- Ô Nguyễn Văn Chương : ................... 4.000.000 VNĐ
- Anh Lê Hoàng Sơn (Hoàng Minh Nguyệt) : .................... 4.000.000VNĐ
* Thân hữu công chánh ở VN:
- Bà Trần Thị Thu Hằng : .................. 10.000.000VNĐ
Khánh thành cầu Xóm Chòi và đường vào cầu (Bến Tre):

Ngày 08/9/2015, Nhóm AHCC Saigon gồm AH Thăng , Đào , Loan , Liêm và TH Lê Kiều Trang (ái nữ AH Thăng) đã đến ấp An Hội A , xã An Thuận , huyện Thạnh Phú , tỉnh Bến Tre đễ dự lễ Khánh Thành cầu Xóm Chòi và đường vào cầu Xóm Chòi .Khánh thành cầu đường Dân Sinh:
Hôm nay (04/9/2015) nhóm AHCC Saigon gồm AH Thăng , Đào , Xuân , Loan , Oanh , Liêm , Bà Tạ Văn Hồng đã đến ấp Phú Thạnh , xã An Phú Thạnh , huyện Châu Thành , tỉnh Đồng Tháp dự lễ khánh thành cầu và đường Dân Sinh .
Hạ cọc cầu ĐƯỜNG GẠO và CẢ CÁI
Hôm nay (01/9/2015) Nhóm AHCC Saigon gồm AH Đào , Loan và Liêm , đến xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp giám sát công tác hạ cọc 2 cầu BTCT :
1- Cầu Đường Gạo
2-Cầu Cả CáiKhởi công xây cầu Đường Gạo và Cả Cái:

Ngày (31/7/2015) Nhóm AHCC Saigon gồm AH Thăng , Loan , Nguyễn thanh Liêm, và TH Mười đã đến xã Phú Lợi , huyện Thanh Bình , tỉnh Đồng Tháp dự Lễ Khởi Công 2 cầu BTCT :
1-Cầu Đường Gạo .
2-Cầu Cả Cái .
Mỗi cầu dài 36m , rộng 2,5m , với kinh phí vật tư là 170.200.000 VND .Tổng kinh phí cho 2 cầu là 340.400.000 VND .
Nhà tài trợ : Đinh Thị Thu Hằng (Công Ty Dược Chân Tâm ).
Khánh thành cầu Bưng Ấp 1:

Hôm nay ngày 16/7/2015, nhóm AHCC Saigon gồm AH Thăng, Thế, Đào, Sáu , Loan, Oanh và Liêm đã đến xã Hoà Thạnh, huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long để dự lễ khánh thành cầu Bưng Ấp 1.

HOÀN THÀNH CẦU BƯNG
Ở Ấp I, Xã Hoà Thạnh, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long.

Cầu Bưng cũ là một cầu khỉ bằng cây ọp ẹp, băng qua một khúc sông có địa hình rất phức tạp. Bà con của 65 hộ dân, trong đó có hơn 50 em học sinh, thường xuyên qua lại cầu rất nguy hiểm, nhất là trong mùa mưa lũ.


Cầu Bưng cũ

Nước lũ thường dâng cao gây ngập lụt ở hai bên bờ xảy ra sự cố sạt lở. Vì thế người dân đã đắp đường dọc hai bên bờ sông thành một con đê cao để ngăn lũ.
Nhóm Ái Hữu Công Chánh Sài Gòn sau khi khảo sát thực địa đã đạo đạt nguyện vọng xin đầu tư kinh phí xây lại cầu này bằng bêtông cốt thép. Cũng may là nhờ AHCC Trần Thị Hoà ở Florida nhanh chóng liên hệ nhà hảo tâm Ô-Bà Lâm Quốc Nghị-Tâm Hiền, là sáng lập viên của Hội Hỗ Trợ Giáo Dục Và Xã Hội Việt Nam (Vietnam Educational and Social Assistance Foundation) gọi tắt là Hội Từ Thiện VESAF Hoa Kỳ sớm tài trợ công trình này.
Theo hồ sơ thiết kế đầu tiên của địa phương công trình cầu BTCT dài 38m., rộng 2m., nhà tài trợ VESAF đã chuyển về 2 đợt tổng cộng 5.145USD (tương đương 110 triệu đồng vào thời điểm đầu tháng 01/2015) để dự trù khởi công cầu này vào ngày 16/01/2015.
Nhưng cũng vì địa hình khá phức tạp như nêu trên, nên khi đi vào thực hiện, đã gặp khó khăn phải thay đổi thiết kế: vị trí cầu được dời khoảng 50 m về phía hạ lưu để tránh đoạn xói lở, chiều dài cầu được rút ngắn còn 27m. Tuy nhiên vì hai đường dọc bờ sông đoạn này, trong qui hoạch địa phương còn phải nâng cao lên nữa để ngăn lũ, vì thế tuy khẩu độ cầu tu chỉnh được rút ngắn, nhưng hai đoạn đường dẫn vào cầu cần phải gia cố kỹ bằng bêtông (Cọc và tường chắn đất bằng bêtông cốt thép). Do đó, kinh phí được tu chỉnh cho phần vật liệu và chi phí điều hành công trường là 101 triệu đồng. Phần nhân công do địa phương tự đảm trách. Như vậy số tiền tài trợ còn lại là (110tr-101tr) = 9 triệu đồng sẽ được tiếp tục xử dụng cho các công trình tiếp theo, do nhà tài trợ quyết định.
Quá trình thi công Cầu BƯNG này gặp rất nhiều trở ngại vì địa hình phức tạp, phải tu chỉnh thiết kế nhiều lần, và gặp nhiều khó khăn trong khâu thi công và kiểm tra thi công, nên thời hạn công tác kéo dài. Cầu được khởi công từ ngày 16/01/2015 trong thời hạn dự trù 75 ngày, nhưng mãi đến ngày 16/07/2015 mới hoàn thành.
Cầu chậm hoàn thành làm cho không những bà con địa phương nóng lòng chờ đợi, mà cả đơn vị điều hành công trường cũng phải trải qua nhiều cố gắng, mệt nhọc để giải quyết các khó khăn cho công trình được hoàn thành đảm bảo chất lượng.
Cuối cùng cầu cũng đã hoàn thành tốt đẹp, ai cũng mừng và được tổ chức khánh thành vào ngày 16/07/2015. Đông đảo bà con địa phương tập trung tại cầu bày tỏ lòng cảm ơn nhà tài trợ đã đem lại niềm vui cho họ được hưởng một công trình giao thông vững chắc khang trang trong vùng nông thôn này đang còn nhiều thiếu thốn.

DƯƠNG BÁ THẾ
LƯU KIM LOANKiểm thép cầu Dân Sinh:

Hôm nay ngày 16/7/2015, nhóm AHCC Saigon gồm AH Thăng, Thế, Đào, Sáu , Loan, Oanh và Liêm đã đến ấp Phú thạnh, xã An Phú, huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp để kiểm thép Cầu Dân Sinh

.
Khởi công cầu đường Dân Sinh

Hôm nay (03/7/2015) nhóm AHCC Saigon gồm AH Thăng , Xuân , Đào, Sáu, Loan và Liêm đã đến ấp Phú Thạnh, xã An Phú Thuận , huyện Châu Thành , tỉnh Đồng Tháp dự lễ Khởi Công cầu và đường Dân Sinh .
Kinh phí tài trợ : 75,6 triệu .
Nhà tài trợ : AH Bùi Đức Hợp : 56,3 triệu (2600 USD)
AH Lê Văn Sâm : 2,15 triệu (100USD )
AH Ngô Anh Tề : 2,15 triệu (100USD )
TH Nguyễn Văn Thu: 15 triệu
Tổng cộng : 75,6 triệu


Hạ cọc cầu Xóm Chòi , thi công đường vào cầu

Hôm nay (24/6/2015) Nhóm AHCC Saigon gồm AH Đào , Loan và tôi đã đến ấp An Hội A , xã An Thuận , huyện Thạnh Phú , tỉnh Bến Tre đễ giám sát công tác hạ cọc cầu Xóm Chòi và thi công đường vào cầu Xóm Chòi .
Kiểm thép cầu Bưng ấp 1:

Ngày 12/5/2015, Nhóm AHCC Saigon gồm AH Thế, Đào và Liêm đã đến xã Hoà Thạnh, huyện Tam Bình Vĩnh Long để kiểm thép cầu Bưng Ấp 1 (theo email AH Nguyễn Thanh Liêm)

Khởi công xây cất cầu Xóm Chòi và đường vào cầu Xóm Chòi:

Hôm nay (05/5/2015) Nhóm AHCC Saigon gồm AH Thăng, Đào , Loan , tôi và TH Lê Kiều Trang ( ái nữ AH Thăng ) đã đến ấp An Hội A , xã An Thuận , huyện Thạnh Phú , tỉnh Bến Tre đễ dự lễ Khởi Công cầu Xóm Chòi và đường vào cầu Xóm Chòi . (theo email AH Nguyễn Thanh Liêm)


Tặng cụ Trần Thị Nguy xe lăn và giường xếp

Hôm nay ( 05/5/2015 ) sau khi tham dự lễ Khởi Công cầu Xóm Chòi và đường vào cầu Xóm Chòi , Nhóm AHCC Saigon đã đến xã An Thạnh , huyện Thạnh Phú , tỉnh Bến Tre để giao Cụ Trần Thị Nguy ( 114 tuổi ) :
1/ Xe lăn bàn inox modele KT X04 của hãng Kiến Tường do TH Minh Châu tặng .
2/ Giường xếp do bà quả phụ cố AH Tạ Văn Hồng tặng .
Với 200 USD do TH Minh Châu gửi , sau khi chi 3.750.000 đ mua xe lăn , với số tiền còn lại chúng tôi đã mua một ít quà tặng cụ Nguy nhân dịp này .