Chào mừng quý vị đến với trang nhà

Ai Huu Cong Chanh  

 

ĐẠI HỘI CÔNG CHÁNH THẾ GIỚI 
Toàn cầu kỳ 3  - 2020

 Tin tức và bài viết về đại hội 2018

ĐẠI HỘI CÔNG CHÁNH THẾ GIỚI - 2018

Đại gia đình Công Chánh họp mặt toàn cầu - 2018
(tin trên báo Người Việt)

Video hình ảnh Đại Hội Công Chánh 2018
(AH Nguyễn văn Thái thực hiện)


 
Hình ảnh Tiền Đại Hội Công Chánh
(do AH Nguyễn văn Thái chụp)


Hình ảnh Đại Hội Công Chánh thế giới (2018)
(do AH Nguyễn văn Thái chụp)


Đại diện tại các địa phương
Bắc California:
Lê mộng Hùng
Mai đức Phương
Nguyễn đình Duật
Nguyễn văn Thành
Khưu tòng Giang
Từ cẩm Thành
Nam California:
Trịnh hảo Tâm
Trần văn Thám
Trần đức Hợp
Nguyễn quang Cách
Trần giác Hoa
Nguyễn minh Trì & Quỳnh Hoa
Frank Trần

Louisiana:
Lê Thành Trang
Hoa thịnh Đốn:
Ngô Nẫm
Nguyễn đức Chí
Hoàng ngọc Ẩn
Bùi thanh Dương
Bùi văn Ẩn
Massachutsettes:
Nguyễn hữu Tuân
Florida:
Lê thanh Tòng
Indiana:
Nguyễn khoa Long
Oklahoma:
Ngô anh Tề
Nguyễn đình Viễn
Colorado:
Nguyễn tâm Trí
Missouri:
Nguyễn thành Thiệt
New Mexico:
Nguyễn văn Tấn
Georgia:
Lâm đốc Thượng
Texas:
Phi ngọc Huyến
New York:
Trương minh Viễn
Washington State:
Hà quốc Bảo
Montreal:
Nguyễn quang Di
Phạm ngọc Xuyên
Nguyễn văn Khoa
Toronto:
Lê văn Châu
Đoàn chí Trung

Sydney:
Huỳnh thanh Quân
Lê nguyên Tùng
Melbourne:
Đoàn đình Mạnh
Vũ đình Ngũ
Na Uy:
Nguyễn hương Hữu
Phi châu:
Bùi hữu Tuấn
Mã Lai:
Chu thái Hoành
Pháp:
Đỗ hữu Hứa
Hoa trường Xuân
Trương như Bích
Bỉ:
Nguyễn văn Thu

Tin Tức
Thông Báo
Hình Ảnh
Bài Viết
Vui Buồn
Nối Tiếp
Sách AH CC
Kỷ Yếu
Lá thư Công Chánh
Yểm Trợ


Liên lạc email:
aihuucongchanh@hotmail.com